Podstawowe informacje. Część 1
Dodane przez Przemek6 dnia 16.08.2012 08:39:54

Nie będę się rozpisywał na temat budowy, zasady działania ponieważ w internecie jest ogromna ilość tego typu materiałów.

Będzie on pisany, mam taką nadzieję, w prostym języku. Jeżeli ktoś miał by szczegółowe pytania, sugestie, a może i nawet wychwycił błędy- piszcie o tym na forum :)

Część pierwsza- podstawowe informacje na temat obsługi oscyloskopu.

Images: tutorial_osc_wstep_1.jpg Po prawej stronie mamy zdjęcie oscyloskopu cyfrowego firmy Atten. Dzisiaj zajmiemy się "pokrętłami i przyciskami" znajdującymi się w strefie Vertical, Horizontal i Trigger.

Vertical- odchylanie pionowe- działka napięcia

Horizontal- odchylanie poziome- działki czasu

Na zdjęciu jak widać mamy trzy wejścia- CH1, CH2 oraz EXT Trig. Dla kanału 1 mamy także przypisaną współrzędną X natomiast dla kanału 2- Y. Są one odpowiedzialne za wskazania oscyloskopu w trybie XY, o czym powiem w dalszych częściach. EXT Trig oznacza zewnętrzne wyzwalanie.

Po prawej stronie, mamy wyjścia z generatora przebiegu prostokątnego o częstotliwości 1 kHz. Będą one potrzebne przy naszym pierwszym zagadnieniu a mianowicie przy kompensowaniu sondy.

Wyżej mamy pokrętła do przesuwania wykresu góra/dół (dla V), lewo/prawo (dla H) - mniejsze rozmiarem, oraz większe służące do zmiany wartości poszczególnych działek.

Na samej górze mamy inne funkcje, które będą omawiane w dalszych częściach.

 

 

 

 

1. Kompensacja sondy

W większości przypadków mamy do czynienia z sondami typu RC. Są one, jak nazwa wskazuje, zbudowane z rezystora i kondensatora, połączone równolegle. Aby wyświetlane przebiegi były wiernie przebiegom badanym musi zachodzić równość:

R1C1=R2C2 gdzie R1 i C1 dotyczy się parametrów sondy, tak R2 i C2 parametrów wejścia oscyloskopu jak i przewodu. Kompensację / strojenie sondy dokonuje się poprzez zmianę wartości C1.

Podłączając sondę do wyjścia generatora przebiegów prostokątnych możemy ujrzeć następujące wykresy (dzielnik sondy musi znajować się w położeniu 10x):

Images: tutorial_osc_wstep_3.jpg

 

 

 

Sonda jest przekompensowana

 

 

 

 

 

 

Images: tutorial_osc_wstep_4.jpg

 

 

 

 

Sonda jest niedokompensowanaImages: tutorial_osc_wstep_5.jpg

 

 

 

Kompensacja prawidłowa 

Istnieje także zaokrąglenie naroży impulsu nawet przy prawidłowej kompensacji sondy- źle zestrojony oscyloskop.

W takim razie co zrobić, aby przebieg był prawidłowy?

Należy zmienić wartość C1 poprzez kręcenie śróbki, która znajduje się przy wyjściu sondy pomiarowej. Wygląda ona tak (CH1):

Images: tutorial_osc_wstep_0.jpg

 

Delikatnie kręcąc, doprowadzamy nasz przebieg do prawidłowej postaci.

2. Ustawienia kanałów

Naciskając przycisk CH1 pojawi się nam następujące menu:

Images: tutorial_osc_wstep_6.jpg

Coupling- decydujemy przez co "przechodzi" nasz sygnał:

DC- na wyświetlaczu widzimy, prócz przebiegów, także składową stałą- pomiar napięcia DC

AC- sygnał bez składowej stałej.

GND- wejście zwarte z masą.

 

Volts/Div- ustawienia działki napięcia.

Coarse- wartości działki przyjmują "prostą" wartość- 200mV, 500mV, 1V, 2V.

Fine- wartość działki jest zmieniana co 0.02 V

Probe- wartość dzielnika napięcia sondy. Typowe wartości: 1x, 10x, 100x, 1000x. Zmienia się wówczas napięcie działki- na rysunku obok, dla dzielnika 10x wartość w dolnym lewym rogu wynosiła by 20.00 V

 

Next Page- przejście do kolejnej strony

 

Images: tutorial_osc_wstep_11.jpg

Invert- zmiana fazy

Off- faza zgodna

On- faza przeciwna

 

 

 

 

 

 

 

 

Images: tutorial_osc_wstep_13.jpg

Filter- filtry

On- włączone

Off- wyłączone

Type- typy filtrów- dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowoprzepustowy, pasmowozaporowy

Upp_limit- górna częstotliwość graniczna

Down_limit- dolna częstotliwość graniczna

 

 

 

 

 

3. Przebiegi referencyjne

Skorzystamy z tej funkcji, jeżeli chcemy porównać maksymalnie dwa przebiegi które zapisaliśmy wcześniej z obecnym przebiegiem.

Do aktywacji tej funkcji służy przycisk REF

Images: tutorial_osc_wstep_16.jpg

Source- źródło przebiegu referencyjnego- CH1 lub CH2

REF A- źródło pierwsze, naciskając jeszcze raz mamy:

REF B- źródło drugie

Save- zapisujemy nasz przebieg

REF A Off- włącz/wyłącz wyświetlanie wcześniej zapisanego przebiegu

Zmianę źródła dokonujemy trzecim przyciskiem od góry (REF A / REF B)

 

 

 

 

 

Images: tutorial_osc_wstep_17.jpg

Kolorem czerwonym mamy ukazany wcześniej zapisany przebieg referencyjny. Jak widać jest on w 99% zgodny z obecnym przebiegiem.

Na dolnym, lewym rogu mamy także parametry, przy których był zapisywany

 

 

 

 

 

 

 

 

Images: tutorial_osc_wstep_18.jpg Zwiększyłem teraz działkę- z 1 V na 2V. Zapisuję go jako przebieg referencyjny nr. 2 ( REF B ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images: tutorial_osc_wstep_19.jpg Drugi, referencyjny przebieg ma kolor fioletowy. Jest zgodny z aktualnym przebiegiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images: tutorial_osc_wstep_20.jpg Obniżyłem aktualny przebieg, aby zobaczyć wszystkie trzy na raz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wyzwalanie podstawy czasu

Inaczej Trigger- to od niego zależy, czy nasz wykres będzie pływał, biegał a może i nawet skakał.

Images: tutorial_osc_wstep_23.jpg

Jak widać, jest on ustawiony powyżej naszego przebiegu.

Prócz niestabilności, niemożliwy jest także automatyczny pomiar częstotliwości- widzimy wynik <10 Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

Images: tutorial_osc_wstep_24.jpg Nasz znacznik T znajduje się teraz powyżej połowy przebiegu- jest on stabilny oraz jest możliwy automatyczny pomiar częstotliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images: tutorial_osc_wstep_25.jpg

Teraz znajdujemy sie w ustawieniach wyzwalania.

Type- rodzaj "stabilizacji" przebiegu. Inaczej- co musi być na poziomie T aby przebiegi były stabilne w czasie. W tym wypadku, gdy na poziomie T będziemy mieli zbocze.

Slope- decyduje czy ma być to zbocze narastające, opadające, naprzemienne

 

Source- wybór źródła wyzwalania- CH1, CH2, AC Line, EXT Trig.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Przemek6 dla eres.alpha.pl

Reprodukcja bez mojej zgody zabroniona.