Odbiornik DRUH3
Dodane przez eres dnia 11.09.2005 19:02:08

Odbiornik DRUH3


Odbiornik DRUH jest urządzeniem odbiorczym o przemianie bezpośredniej, zbudowanym w oparciu o typowe i łatwo dostępne elementy półprzewodnikowe (układ scalony, tranzystory polowe) umożliwiającym odbiór sygnałów telegraficznych (CW) oraz fonicznych (SSB) w paśmie amatorskim 3,5 MHz. Aperiodyczny wzmacniacz w.cz. oraz przemiana bezpośrednia czynią układ mało wrażliwym na silne sygnały zapewniając dużą wierność odbioru. Najbardziej korzystne warunki odbioru mają miejsce wtedy, gdy poziom wzmocnienia w.cz. jest możliwie niski przy możliwie wysokim poziomie wzmocnienia m.cz. Ma to szczególne znaczenie podczas prowadzenia nasłuchów w godzinach wieczornych i nocnych. Ze względu na bardzo duże wzmocnienie m.cz. odbiornika, zaleca się zasilać odbiornik z baterii, możliwa jest również współpraca odbiornika z fabrycznymi zasilaczami o napięciu określonym poniżej (9V).

Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego napięcia zasilania, odbiornik jest odporny na zmianę polaryzacji napięcia zasilania oraz na zwarcie zacisków słuchawek. Do współpracy z odbiornikiem zalecane są anteny niskoomowe np. DIPOL, G5RV, W3DZZ. Przy stosowaniu anten wysokoomowych jak np. "long wire" dobre rezultaty daje zastosowanie uziemienia. Duża czułość odbiornika pozwala na poprawną pracę z najprostszymi antenami w postaci kilku lub kilkunastu metrów drutu zawieszonego kilka metrów nad ziemią w stosowaniu łącznie z uziemieniem. Jednak pełne możliwości odbiornika ujawniają się przy stosowaniu anten niskoomowych.

Częstotliwość odbioru 3,5-3,8 MHz
Czułość nie gorsza niż 1 uV dla (SN)/N - 10 dB
Jednowstęgowa szerokość pasma na poziomie –6 dB mniejsza od 4 kHz
Stabilność częstotliwości nie gorsza niż 2 kHz/godz
Impedancja wejściowa ok 50om
Dokładność skalowania 10 kHz
Tłumienność poza pasmem 40 dB (7 MHz), 50 dB(10,5 MHz)
Napięcie zasilania 9 V(2x5R12)
Pobór prądu przy napięciu 9 V ok. 30 mA
Zalecana oporność słuchawek 200 omów (np SN63)

schemat ideowy schemat ideowy