Elektroniczne minipianino
Dodane przez eres dnia 19.06.2005 20:35:45

Elektroniczne minipianino


Układ wyposażono w możliwość zapisania w jego wewnętrznej pamięci (RAM z możliwością zapamiętania do 47 nut) prostego utworu (samodzielnie skomponowanego), a jako dodatkową atrakcję przewidziano możliwość odtwarzania 15 gotowych, zapisanych przez producenta melodii. Układ elektroniczny pianina wzbogacono o wyświetlacz LED wskazujący tryb pracy układu US1. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się litera "P", oznacza to tryb "Gra" (ang. Play). W przypadku wyświetlania znaku "C" sygnalizowany jest tryb "Kompozycja" (ang. Compose Modę). Przełączanie pomiędzy trybami odbywa się za pomocą przełącznika SW1. Inwertery T1..4 sterują wyświetlaczem W1, rezystory ograniczające prąd segmentów znajdują się w jednym R-Packu.

Tranzystor T1 jest wzmacniaczem mocy sterującym bezpośrednio głośnik o impedancji na poziomie 16..40 om. Kondensator C1 ustala stałą czasową układu kształtującego obwiednię sygnału wyjściowego. Możliwe jest dobranie wartości pojemności tego kondensatora do indywidualnych potrzeb.

Tonację i jednocześnie tempo odtwarzania melodii reguluje się za pomocą potencjometru P1 i włączonego z nim w szereg rezystora R1. Przycisk SW3 pozwala na wykasowanie zawartości pamięci układu oraz zatrzymanie odtwarzania wybranej melodii. Klawiatura składa się ze styczników kontaktronowych (zastosowano dobrej jakości przyciski produkcji Dolamu M-24-112) połączonych w matrycę 4x4.

Posługiwanie się pianmkiem jest bardzo proste. W trybie Play wciśnięcie przycisku Replay powoduje odtworzenie wszystkich melodii z pamięci stałej ROM układu. Jeżeli wciśnięty zostanie jeden z przycisków klawiatury muzycznej, zostanie odtworzony tylko jeden z utworów zapisanych w pamięci. W trybie Compose układ odtwarza dźwięki z klawiatury, jednocześnie wpisując je do pamięci RAM. Po wciśnięciu przycisku Replay zostanie wygenerowana zawartość pamięci (zawsze tylko ostatnich 47 nut).

Napięcie zasilania układu nie powinno przekroczyć wartości 6V.
schemat ideowy schemat ideowy
schemat montażowy schemat montażowy
Schemat opublikowany za zgodą wydawnictwa AVT