Stroboskop
Dodane przez eres dnia 19.06.2005 19:54:36

Stroboskop


Stroboskop jest urządzeniem generującym krótkie impulsy światła w rytmie, który może być zmieniany. Układ wytwarza zjawiska świetlne animujące muzykę dyskotekową. Jego energia jest wystarczająca dla małych sal, częstotliwość regulowana jest potencjometrem. Napięcie sieci jest prostowane i podwajane do wartości około 600V w układzie podwajacza napięcia zbudowanym na diodach D1, D2 i kondensatorach C1-C4. Napięcie podawane jest do doprowadzeń prądowych lampy stroboskopowej. Formowany przez trak impuls wyzwalający doprowadzony jest do transformatora impulsowego TR1 na którego uzwojeniu wtórnym indukuje się napięcie zapłonowe lampy o wartości 11kV.
Napięcie to podawane jest do środkowej elektrody wykonanej z taśmy metalowej. Triakiem steruje układ RC (potencjometr P1, opornik R3 i kondensator C5) o regulowanej stałej czasowej, który poprzez diak podaje impuls wyzwalający na bramkę triaka. Rezystory R5 i R6 służą do rozładowania kondensatorów po wyłączeniu urządzenia.
schemat ideowy schemat ideowy
Schemat opublikowany za zgodą wydawnictwa AVT