Odbiornik AM/FM
Dodane przez eres dnia 18.06.2005 14:41:07

Odbiornik AM/FM


Odbiornik ten umożliwia odbiór jednej lokalnej stacji AM pracującej w zakresie fal długich (średnich) oraz jednej lokalnej stacji FM pracującej w zakresie 68...108MHz. Pierwszy wzmacniacz wzmacnia sygnał w.cz. wyselekcjonowany za pomocą obwodu LC (anteny ferrytowej), zaś drugi wzmacniacz to typowy wzmacniacz m.cz. sterujący słuchawki od Walkmana. W układzie zastosowano detektor AM w postaci diod D1 D2 połączonych w układzie podwajacza napięcia. "Wygospodarowany" w ten sposób tranzystor został użyty do wykonania detektora superreakcyjnego na zakres UKF. W układzie kolektorowym tranzystora znajduje się obwód rezonansowy L1C1 zestrojony na lokalną stację FM. Kondensator włączony pomiędzy emiterem i kolektorem zamyka pętlę niewielkiego dodatniego sprzężenia zwrotnego, niezbędnego do pracy detektora superreakcyjnego. Punkt pracy tego detektora dobiera się za pomocą potencjometru montażowego R1 na największa czułość, która wypada w okolicy progu wzbudzenia detektora. Impulsy prądu w.cz. poprzez dławik w.cz. są następnie filtrowane w filtrze dolnoprzepustowym RC i skierowane na wspólny potencjometr siły głosu. Przełączanie rodzaju pracy odbiornika odbywa się w obwodzie zasilania. Przy odbiorze AM zasilanie jest podawane na pierwszy wzmacniacz, zaś przy odbiorze FM zasilany jest tranzystor detektora. Uruchomienie toru AM jest bardzo proste i często po załączeniu zasilania można już usłyszeć lokalną stację. Najlepszy efekt oczywiście uzyska się w przypadku dużej liczby silnych rozgłośni radiowych (w okolicach dużych miast, w pobliżu nadajników). Cewka L1 dla zakresu 225kHz (pierwszy program Polskiego Radia nadawany z Warszawy) powinna zawierać około 150 zwojów drutu DNE 0,2 nawiniętych na odcinku pręta ferrytowego o średnicy 8mm i długości co najmniej 5cm. Strojenie polega na ustawieniu cewki na rdzeniu (korekcja indukcyjności) na największą siłę głosu. Cewka powietrzna L2 odbiornika FM w zakresie 68...75MHz będzie zawierała 5 zwojów drutu DNE 0,8 na średnicy 6mm, zaś dla zakresu 80...108MHz będzie miała 4 zwoje tego samego drutu. Strojenie polega na ustawieniu trymera oraz skorygowaniu długości nawinięcia cewki na najbardziej czytelny odbiór stacji FM. Jednak przed ostatecznym zestrojeniem detektora FM należy ustawić potencjometr detektora superreakcyjnego na największy szum w słuchawkach. Jako antenę można zastosować antenę teleskopową FM od radioodbiornika lub odcinek przewodu o długości ok. 0,5m.
schemat ideowy schemat ideowy
Schemat opublikowany za zgodą wydawnictwa AVT