Miniaturowy termostat cyfrowy
Dodane przez eres dnia 18.06.2005 02:05:44

Miniaturowy termostat cyfrowy


Wszystkie funkcje związane z pomiarem temperatury i sterowaniem grzejników lub elementów chłodzących realizuje układ US1 (DS1620). We wnętrzu tego układu zintegrowano czujnik temperatury wraz z 9-bitowym przetwornikiem A/C, cyfrowe komparatory (dla dolnego i górnego progu porównania) oraz wyjściowy układ decyzyjny, który odpowiada za sterowanie wyjściowych układów sterujących.

Oprócz tego, we wnętrzu układu DS1620 "zaszyto" pamięć reprogramowalną EEP-ROM, która służy do przechowywania informacji o zadanych progach temperatur.

Układ DS1620 ma trzy wyjścia, które można wykorzystać do sterowania pracą grzałki (wyjście T1), elementu chłodzącego (Th) lub klimatyzatora, wymagającego sterowania z histerezą. Wielkość histerezy ustala się także przy pomocy programatora.

Wyboru wykorzystywanego wyjścia dokonuje się poprzez zmianę położenia jumpera JP1. Wybrane wyjście steruje bazę tranzystora T1, spełniającego rolę wzmacniacza prądowego do sterowania przekaźnika. Przekaźnik Prz1 jest elementem wykonawczym, który włącza wybrany przez użytkownika element chłodzący lub grzejący. Rezystor R1 (włączony w szereg z bazą T1) zabezpiecza tranzystor T1 przed przekroczeniem bezpiecznej wartości prądu bazy. Dioda D1, która jest włączona równolegle z cewką przekaźnika Prz1, zabezpiecza obwód kolektor-baza T1 przed przepięciami powstającymi w chwili wyłączania tranzystora.

Układ DS1620 pracuje optymalnie przy napięciu zasilania 5V. Z tego też względu zastosowano stabilizator napięcia US2. Wydajność prądowa układu w wersji "L" jest w pełni wystarczająca, ponieważ układ DS1620 pobiera ok. 1mA prądu w czasie normalnej pracy. Mostek prostowniczy M1 i kondensator C1 zapewniają poprawną pracę termostatu podczas zasilania zarówno napięciem stałym, jak i zmiennym.

Uruchomienie układu polega w zasadzie na sprawdzeniu, czy układ reaguje na zmiany temperatury otoczenia odpowiednimi zmianami na wyjściach T1, Th i Tcom. Podczas testów należy pamiętać o pewnej bezwładności cieplnej termostatu, która wynika ze stosunkowo długiego czasu "przekazywania" temperatury do wnętrza układu. Spowodowane to jest zastosowaniem przez producenta obudowy z tworzywa sztucznego o dość dużej rezystancji cieplnej.

Należy także pamiętać o tym, że zastosowany w termostacie układ należy najpierw zaprogramować.
schemat ideowy schemat ideowy
płytka (powiększona) i schemat montażowy płytka (powiększona) i schemat montażowy
Schemat opublikowany za zgodą wydawnictwa AVT