Inteligentny symulator alarmu
Dodane przez eres dnia 16.06.2005 07:35:06

Inteligentny symulator alarmu


W momencie zdefektowania hałasów lub drgań urządzenie zostaje włączone na pewien czas, co przejawia się pulsowaniem diody elektroluminescencyjnej. W spoczynku dioda jest wyłączona, zaczyna natomiast pulsować w chwili gdy samochód zostaje dotknięty lub jego zamki sforsowane. Czułość urządzenia jest regulowana. Zasilanie stanowi napięcie +12V akumulatora samochodu, używane standardowo do zasilania pamięci odbiornika radiowego. Pobór prądu w spoczynku wynosi 2mA, co jest równoważne zużyciu 1,5Ah miesięcznie, i stanowi pomijalnie małe obciążenie akumulatora. Pobór prądu w stanie aktywnym urządzenia wynosi około 6mA.

Zasada działania

Detektorem hałasu jest mikrofon elektretowy, spolaryzowany przez rezystory R2 i R3. Odebrany sygnał jest wzmocniony przez układ zawierający tranzystor T1 oraz rezystory R4 i R5. Stopień z tranzystorem T2 i rezystorem R7 stanowi źródło o niskiej impedancji wyjściowej, służące do ładowania kondensatora C4 przez diodę D1. Tranzystor T3 zaczyna przewodzić od momentu spolaryzowania jego bazy, a więc od chwili, w której napięcie na kondensatorze C4 staje się odpowiednio duże w stosunku do napięcia zatykającego tranzystor, ustalonego poprzez rezystor R9 i potencjometr montażowy AJ1. Potencjometr ten pozwala zatem regulować czułość urządzenia. Tranzystory T4 i T5 rezystory R10, R11, R12 i R13 oraz kondensatory C5 i C6 stanowią prze rzutnik sterujący diodę elektroluminescencyjną LED1.

Próba działania urządzenia rozpoczyna się od ustawienia potencjometru AJ1 w skrajnym lewym położeniu. Po włączeniu zasilania należy pozostać przez chwilę w ciszy - dioda LED1 powinna zgasnąć. Przy hałasie - dioda zaczyna migać. Potencjometrem AJ1 dokonujemy regulacji czułości urządzenia.

Elementy:

Rezystory:
R1: 220 om
R2: 1kom
R3, R9: 4,7k om
R4: 1M om
R5: 10k om
R6, R8, R12: 22k om
R7, R13: 2,2kom
R10, R11: 100kom
Inne:
AJ1: potencjometr montażowy
C1, C3: 47uF/16V
C2: 220nF / 63V
C4: 220uF / 16V
C5, C6: 10uF / 16V
D1: dioda 1N4148
LED1: dioda elektroluminescencyjna czerwona, okrągła, 5mm
T1: BC547B
T2 do T5: BC547C
M: mikrofon elektretowy
schemat ideowy schemat ideowy
Schemat opublikowany za zgodą wydawnictwa AVT