Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy - Hobby dla każdegoStrona Główna | Artykuły i Schematy | Tutoriale | Pliki do pobrania | Szukaj | Forum | Mapa Serwisu | Zobacz nas na YouTube!
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły i Schematy
Elektronika
Elementy
Audio
Auto
Alarmy
Dla domu
Komputer
Radio
Robotyka
Telefonia
Video
Warsztat
Zabawa
Lampy elektronowe
Tutoriale
Pliki do pobrania

FAQ
Szukaj
Forum
Kontakt
O nas

Katalog Stron WWW
Mapa Serwisu
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
here are nonetheless...
experiences have bee...
In the first champio...
puter to transfer th...
fest games to play o...
watch wwe eliminatio...
been an identity of ...
s confidence that Rea
ness on June 19th, 2017
well to treatment in
Najciekawsze tematy
here are nonethel... [0]
experiences have ... [0]
In the first cham... [0]
puter to transfer... [0]
fest games to pla... [0]
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 12,837
Najnowszy użytkownik: Hilton William
drukujkomentujBezprzewodowa energia elektryczna

Rzecznik Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA) oświadczył, że w przyszłości taka technologia może posłużyć do wysyłania z Ziemię energii słonecznej zbieranej na orbicie. JAXA od wielu lat pracuje nad systemem nazwanym Space Solar Power.

Zbieranie energii Słońca na orbicie ma wiele zalet w porównaniu ze zbieraniem jej na powierzchni Ziemi. Energia jest na przykład dostępna bez przerwy, niezależnie od pogody.

Japończycy chcieliby umieścić na wysokości około 36 000 kilometrów satelity wyposażone w panele słoneczne i anteny. Minie wiele lat zanim nasze badania wejdą w fazę praktycznych zastosowań. Stanie się to być może w latach 40. tego wieku, albo jeszcze później. Musimy pokonać wiele trudności, takich jak np. opracowanie sposobu na wysłanie wielkich elementów w przestrzeń kosmiczną, ich złożenie i utrzymanie - mówi rzecznik agencji.

Źródło: http://kopalniawiedzy.pl/JAXA-energia-elektryczna-energia-sloneczna,22095


Komentarze
#1 | Petrus dnia 25.05.2015 09:10:27
Bardzo niewiele mówi się na temat energii statycznej.Nicolo Tesla często o niej wspominał,i potrafił wytrącić ją z równowagi.Wykorzystując w ten sposób energię statyczną,do pracy.W naturze nic nie ginie (tak wszechświat jest tak urządzony),że wszytko wraca do równowagi!. Jak to się dzieje?,ano energia statyczna ziemi,czerpie z energii statycznej (wytrąconej z równowagi) otaczającego nas kosmosu!.
Pan śwp.Tesla pisał o swoich doświadczeniach z "z schładzaniem eteru" bardzo wiele,jednak koncerny paliwowe Rokefelera torpedowały jego informacje,bojąc się utraty wielkich zysków.Biznes nie lubi nauki,chcąc ją sobie podporządkować,aby tylko jemu służyła!. Bez względu na niszczenie środowiska naturalnego ziemi.Mamy płacić ogromne kwoty za ocieplenie klimatu na ziemi,kompletna bzdura!. Cykl pogodowy ziemi zmienia się co kilkaset lat,O.N.Z nie ma na to wpływu.Ktoś z czytających powie "ależ to jest forum elektroniki"!,a ty o polityce, i "że Salomon z próżnego nie naleje",a jednak mądry Król,rząd,parlament,umiejętnie kierując środkami finansowymi,może zbudować raj na ziemi!. Tak kiedyś było!
#2 | Petrus dnia 27.05.2015 06:24:37
jeszcze coś na temat,dostałem to pocztą.
cyt:
"Metody uzyskiwania „darmowej energii” (ich wspólną cechą jest to,
że zużywają one niewielką ilość jednej formy energii
w celu kontrolowania lub wyzwalania dużej
ilości energii innego rodzaju.Energia promieniowania Wzmacniacz
przekaźnikowy Nikoli Tesli,
urządzenie na energię promienio­wania T. Henry Moraya,
silnik EMA Edwina Graya i testatyczna maszyna Paula Baumanna – wszystkie są napędzane „energią promieniowania”. Tę naturalną formę energii, błędnie określaną mianem „statycznej elektryczno­ści”, można uzyskiwać bezpośrednio z otoczenia lub ekstrahować ze zwykłej elektryczności metodą zwaną „frakcjonowaniem”. Energia promieniowania jest zdolna do dokonywania tych samych cudów, do jakich jest zdolna elektryczność, przy czym koszt jej uzyskania wynosi niespełna 1 procent kosztów ponoszonych przy produkcji elektryczności. Nie zachowuje się ona jednak dokładnie tak samo jak elektryczność i to właśnie doprowadziło do niezrozumienia jej przez społeczność naukową. Szwajcarska organizacja Methemitha Community posiada obecnie sześć działających modeli nie napędzanych jakimkolwiek paliwem, które czerpią moc z zasobów właśnie tej energii.
Motory napędzane stałymi magnesami Nowozelandczyk dr Robert Adams opracował zdumiewające konstrukcje silników elektrycznych, generatorów prądu i ogrzewaczy napędzanych przez stałe magnesy. Jedno z tych urządzeń daje moc 100 watów umożliwiającą naładowanie źródła zasilania oraz wytwarza w ciągu dwóch minut ilość ciepła równą 140 BTU!. Dr Tom Bearden (USA) ma dwa działające mode­le napędzanych stałymi magnesami elektrycznych trans­formatorów. Urządzenie to zużywa 6 watów energii elekt­rycznej do kontroli kierunku pola magnetycznego, które­go źródłem jest stały magnes. Poprzez ukierunkowanie pola magnetycznego najpierw do pierwszej cewki wy­jściowej a następnie do drugiej cewki wyjściowej i kon­tynuowanie tej akcji szybko i powtarzalnie, w stylu ..ping­pongowym”, urządzenie to może generować na wyjściu moc elektryczną w wysokości 96 watów, i to bez żadnych części ruchomych. Bearden nazywa swoje urządzenie Ele­ktromagnetycznym Generatorem Bezruchowym (Motion- less Electromagnetic Generator; w skrócie MEG). Jean- Luis Naudin wykonał francuski duplikat tego urządzenia. Zasady jego konstrukcji i działania podał w roku 1978 po raz pierwszy Frank Richardson (USA). Troy Reed (USA) posiada działające modele specjal­nie magnetyzowanych wentylatorów, które ogrzewają się w czasie wirowania. Do ich napędu potrzebna jest zawsze taka sama ilość energii, bez względu na to, czy wytwarzają one dodatkowo ciepło, czy nie.
Mechaniczne podgrzewacze. Są dwie klasy urządzeń, które zamieniają małe ilości energii me­chanicznej na dużą ilość ciepła. Najlepszym z tych czysto me­chanicznych urządzeń jest para obracających się cylindrów skon­struowana przez Frenette?a (U- SA) i Perkinsa (USA). W urządze­niu tym jeden cylinder obraca się wewnątrz drugiego, zaś przestrzeń między nimi ma szerokość około sześciu milimetrów i jest wypełniona „roboczą cieczą”, taką jak woda lub olej, która w czasie obracania się wewnętrznego cylindra ulega podgrzaniu.
W innej metodzie stosowane są magnesy zamontowane na kole i wytwarzające prądy wirowe w płytce aluminio­wej, która pod ich wpływem gwałtownie się podgrzewa. Tego rodzaju magnetyczne podgrzewacze zademonstro­wali Muller z Kanadv, Adams z Nowej Zelandii i Reed z USA.
Wymienione urządzenia mogą wytwa­rzać dziesięciokrotnie więcej ciepła niż urządzenia stan­dardowe przy użyciu do ich zasilania takiej samej ilości energii.
Superwydajna elektroliza Wodę można rozszczepić na wodór i tlen przy pomocy elektrolizy. Standardowe podręczniki chemii utrzymują, że proces ten wymaga znacznie więcej energii niż można jej uzyskać w wyniku połączenia tych dwóch składników. To prawda, ale tylko w przypadku najmniej efektyw­nego wariantu tego procesu. Kiedy wodę podgrzewa się przy pomocy jej własnej częstotliwości rezonansowej przy zastosowaniu układu opracowanego przez Stana Meyera (USA), a ostatnio przez firmę o nazwie Xogen Power, Inc., rozpada się ona na tlen i wodór przy bardzo małym zużyciu energii elektrycznej. Zastosowanie różnych elektrolitów (chodzi o domieszki dodawane do wody, które poprawiają jej przewodnictwo elektryczne) znacząco usprawnia wydaj­ność tego procesu. Wiadomo również, że pewne geomet­ryczne kształty i tekstury powierzchni działają lepiej od innych. To oznacza, że można wytwarzać nieograniczone ilości paliwa wodorowego do napędzania silników (takich jak w naszych samochodach) i to jedynie po kosztach wody.
Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że w roku 1957 Freedman z USA opatentował pewien rodzaj stopu, który rozkłada wodę na wodór i tlen bez jakiegokolwiek udziału prądu elektrycznego, zaś sam stop nie ulega żadnym zmianom chemicznym. Oznacza to, że przy pomocy kawa­łka tego stopu można wytwarzać wodór z wody zupełnie bezpłatnie i w nieskończoność.
Silniki implozyjne
Większość głównych silników przemysłowych wykorzy­stuje zjawisko
uwalniania ciepła do wywołania procesu rozszerzania
i przyrostu ciśnienia, które są z kolei wyko­rzystywane
do wykonywania pracy, tak jak się to dzieje w silnikach samochodowych. W naturze wykorzystywane jest zjawisko przeciwne, proces oziębiania, przy pomocy którego uzyskuje się ssanie i próż­nię, które są również zdolne do wykonywania pracy. Taki proces zachodzi na przykład w tornadzie.
Viktor Schauberger (Austria) był pierwszym,
który budował w latach trzydziestych i czterdzies­tych
XX wieku modele silników implozyjnych. Potem Callum Co- ats opisał szeroko w swojej książce Lmng Energies {Żywe energie) jego prace, w wyniku czego wielu bada­czy zajęło się budową modeli im­plozyjnych silników turbinowych. Są to silniki nie wymagające pali­wa, które wykonują pracę mecha­niczną wykorzystując energię uzyskaną z próżni. Są rów­nież jeszcze prostsze konstrukcje, które wykorzystują zja­wisko ruchu wirowego do uzyskania kombinacji dwóch sił – odśrodkowej i grawitacyjnej – w celu wywołania ciągłego ruchu cieczy.
Reakcja zimnej syntezy jądrowej.
W marcu 1989 roku dwaj chemicy,
Martin Fleishmann i Stanley Pons, z Uniwersytetu Brighama Younga w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych ogłosili, że udało się im wytworzyć reakcję atomowej syntezy w prostym urządze­niu mieszczącym się na stole. Ich badania zostały „oba­lone” w ciągu sześciu miesięcy i ludzie przestali się nimi interesować. Jednak zimna synteza jest realna. Nie tylko udokumentowano wytwarzanie dodatkowych ilości ciepła, ale odnotowano również niskoenergetyczne prze­miany elementów atomowych w ramach dziesiątków naj­różniejszych reakcji! Z całą pewnością można w ten sposób wytwarzać tanią energię oraz wykorzystać tę tech­nologię w całym szeregu procesów przemysłowych.
Wspomagane energią słoneczną pompy cieplne.
Lodówka jest praktycznie jedynym urządzeniem napędzanym „wolną energią”, jakie znamy. Jest to elektrycznie sterowana pompa cieplna, która zuży­wa jedną wielkość energii (elektryczność) do uzyskania trzech wielkości innej energii (ciepła). Mamy więc tu do czynienia z urządzeniem o współczynniku wydajności rów­nym 3. Nasza lodówka potrzebuje jednej jednostki energii elektrycznej do wypompowania trzech jednostek ciepła z wnętrza lodówki na zewnątrz. To typowe, lecz jedno­cześnie najgorsze zastosowanie tej technologii. Oto dla­czego tak się dzieje.
Pompa cieplna pompuje ciepło ze „źródła’’ ciepła do „zlewu”,
czyli miejsca, gdzie jest ono absorbowane.
Aby cały proces mógł zachodzić,
„źródło” musi oczywiście być gorące, zaś „zlew” zimny.
W naszej lodówce jest akurat odwrotnie. „Źródło” znajduje się wewnątrz lodówki, gdzie jest zimno, zaś „zlewem” jest powietrze w kuchni, które jest w temperaturze pokojowej, czyli wyższej niż źródło. Z tego właśnie względu współczynnik wydajności lodówki jest niski, lecz nie jest tak w przypadku wszystkich pomp cieplnych.
Łatwo uzyskuje się współczynniki wydajności rzędu 8-10 w przypadku wspomaganych słońcem pomp ciepl­nych. W tego rodzaju urządzeniu ciepło jest czerpane z kolektora słonecznego i składowane w dużym, podziem­nym akumulatorze, który pozostaje w stałej temperaturze 55° F (12,78° C), zaś energię mechaniczną uzyskuje się w czasie jego transferu. Proces ten jest podobny do tego, jaki ma miejsce w maszynie parowej, w której energię mechaniczną uzyskuje się na dro­dze między kotłem a skraplaczem, z tą różnicą, że stosowana tu ciecz „wrze” w temperaturze znacznie niższej od wody.
Jedno takich urządzeń, testo­wane w latach siedemdziesiątych XX wieku, w którym zastosowano kolektor słoneczny o powierzchni 9,3 m2, wytworzyło 260 000 watów energii mechanicznej zmierzonej dynamometrem. (Nie chodzi tu o system promowany przez Dennisa Lee). Ilość energii zużywana do napędu kompresora (na we­jściu) była mniejsza od 15 000 wa­tów, co oznacza, że urządzenie to wytwarzało ponad siedemnastokrotnie więcej energii niż jej pobierało! (260000 : 15 000 = 17,3) Stosując urządzenie podobne do naszej lodówki, można by dostarczać z dacho­wego kolektora energię wystarczającą na potrzeby niewie­lkiego gospodarstwa. Obecnie w skali przemysłowej wy­twarzane są już systemy pomp cieplnych, które instaluje się na Hawajach. Wytwarzają one prąd elektryczny czerpiąc energię z różnicy temperatur mors­kiej wody.
Istnieją dziesiątki innych systemów, o których nie wspomniałem. Wiele z nich jest równie wydajnych i dob­rze sprawdzonych, jak te, które przytoczyłem. Tym nie­mniej moja krótka lista jest wystarczająca do wyciągnięcia wniosku, że technologie wykorzystujące tak zwaną „dar­mową energię” są już gotowe i czekają na wykorzystanie. Energia ta może uwolnić nas od zanieczyszczeń i wystar­czy jej dla każdego."
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartośœć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproœś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

15 Jan : 08:38
Smutny ... Wzajemnie, i również Życzę powodzenia w tym roku w życiu prywatnym/zawodowy
m, dużo Zdrowia!

15 Jan : 08:38
Witam tych, którzy jeszcze tutaj pozostali, choć od pewnego czasu obserwuję to aż mnie zabolało, że forum się tak osunęło. Szok Bardzo szkoda mi go, co za id*oci się rejestrują że to zniszczone niemal

02 Jan : 20:04
I tym optymistycznym akcentem, życzę udanych projektów i najlepszego w Nowym Roku. Oczko

01 Jan : 20:45
Oczywośie nie żywie do Ciebie pretensji a wręcz podziwiam że sam zostałeś tak długo. pozdrawiam.

01 Jan : 20:44
romek_xx wiem obserwuję regularnie forum i widziałem twoje walki i że ostałeś się chyba sam wśród moderacji, po prostu przykro mi iż forum z którym wkraczałem w świat elektroniki zaginie ;( Oczywiśc

26 Dec : 21:45
R3miX: cd:...Poszukaj jak nie wiesz gdzie i nie masz jak ich znaleźć. Ja jak mam za frajer szukać? wolę głupoli na YT oglądać. Czasem bywało że usunąłem SB a jutro było to samo. Bez sensu walka

26 Dec : 21:44
R3miX: Chcesz poświęcić 2-4 godz. dziennie za free na czyszczenie spamu? Ja nie mam żadnej pomocy, taki liyijing46 ma 159, jkelley3 -95, scott154 -157. I wielu innych czasem ponad 1000 postów na forum

17 Dec : 22:03
straszne na polskim forum żeby przeczytać trzeba używać translatora i te tematy ?

12 Dec : 21:26
Nikt ostatnio nie moderuje i bałagan się robi ;(

12 Dec : 19:06
co się dzieje z eresem ?

Copyright ERES S.I. & " Sendela Design a33; 2003-2018 - "Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy"
Reprodukcja bez zezwolenia zabroniona.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. website monitoring services