Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy - Hobby dla każdegoStrona Główna | Artykuły i Schematy | Tutoriale | Pliki do pobrania | Szukaj | Forum | Mapa Serwisu | Zobacz nas na YouTube!
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły i Schematy
Elektronika
Elementy
Audio
Auto
Alarmy
Dla domu
Komputer
Radio
Robotyka
Telefonia
Video
Warsztat
Zabawa
Lampy elektronowe
Tutoriale
Pliki do pobrania

FAQ
Szukaj
Forum
Kontakt
O nas

Katalog Stron WWW
Mapa Serwisu
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Cause
really easy both to ...
014 Youth Olympic Ga...
at the begin
ens to
er to ride with. Kno...
experts and
radicating t
fantasy ser
us collecs also us c...
Najciekawsze tematy
Cause [0]
really easy both ... [0]
014 Youth Olympic... [0]
at the begin [0]
ens to [0]
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 12,853
Najnowszy użytkownik: tudaika0020
drukuj komentujTłumienie zakłóceń sieciowych

Tłumienie zakłóceń sieciowych


Kiedy trzeszczą głośniki zestawu audio albo wariuje komputer, przyczyny tych zjawisk mogą być zakłócenia pochodzące z sieci elektrycznej. Można je stłumić przy pomocy filtrów sieciowych, które zapobiegną także przenikaniu zakłóceń z naszych urządzeń do sieci zasilającej.

Wstęp
Przepisy EEC z jednej strony ograniczają zakłócenia elektromagnetyczne, wysyłane przez urządzenia elektryczne i elektroniczne, a z drugiej strony ustalają poziomy zakłóceń przychodzących, na które sprzęt powinien być odporny. Pomimo tych rozbudowanych przepisów, liczba filtrów sieciowych nieustannie wzrasta, w miarę powiększania się liczby lodówek, pralek, mikserów, odkurzaczy i wszystkich innych urządzeń gospodarstwa domowego. Nie chodzi o to, że te urządzenia są niskiej jakości, lecz raczej o to, że ich złożoność jest coraz większa, jak choćby komputerów, i często pracują one bez przerwy. Jednym z nowszych źródeł zakłóceń jest system transmisji sygnałów poprzez sieć elektryczną, który określany jest angielskim skrótem MS (Mains Signalling). W systemie tym na podstawową częstotliwość, która zasila odbiorniki w energię, nakładane są sygnały o częstotliwościach między 3kHz a 150kHz. Tak się pechowo składa, że jest to także zakres, w którym pracują między innymi zasilacze impulsowe, silniki elektryczne z regulowanymi obrotami, grzejniki indukcyjne, inwertery lamp fluorescencyjnych.

Sprzęganie zakłóceń i ich typy
Zakłócenia mają kilka dróg, którymi mogą dotrzeć od źródła do swej "ofiary" (czyli urządzenia elektrycznego albo elektronicznego), a drogi te pokazujemy na rysunku:

Rozmaite drogi sprzężeń

Sprzężenie sieciowe oznacza przejście zakłóceń przez elektryczne linie zasilające. Filtry sieciowe, o których piszemy w tym artykule, są dostosowane do przeciwdziałania temu rodzajowi zakłóceń. Tłumienie zakłóceń promieniowanych wymaga różnorodnych środków, takich jak ekranowane kable i obudowy.

Źródła zakłóceń wewnątrz urządzenia lub układu wywołują interferencje przez sprzężenia pojemnościowe albo indukcyjne (a gdy te występują razem, są nazywane sprzężeniami impedancyjnymi). Jako przykłady wymieńmy sprzężenie pojemnościowe transformatora sieciowego oraz sprzężenie indukcyjne, które wynika z równoległego przebiegu przewodów albo ścieżek na płytce drukowanej. Łatwo jest zapobiegać przenikaniu tego rodzaju zakłóceń do sieci: wystarczy dodać odpowiedni filtr w miejscu połączenia kabla sieciowego z urządzeniem.

Dla zasilania sieciowego typowe są następujące rodzaje problemów:
  • Fluktuacje napięcia. Mamy na myśli zmiany napięcia o małe wartości, przeciwko którym filtry sieciowe nie skutkują; jedynym ratunkiem jest zastosowanie stabilizatorów napięcia (magnetycznych) albo zasilaczy sieciowych podtrzymujących napięcie (UPS).
  • Odchyłki napięcia. Sieć energetyczna posiada skończoną impedancję źródła, zatem zmieniające się obciążenie ma wpływ na napięcie przy odbiorniku. Bez uwzględniania spadków napięcia wewnątrz instalacji użytkownika, nominalne napięcie sieci w W. Brytanii wynosi 230V z odchyłkami +10%, -6%. Od 1 stycznia 2003 roku odchyłki mogą mieć wartość ±10%.
  • Zaniki napięcia. Uszkodzenia sieci mogą powodować spadki o niemal 100%, lecz układy zabezpieczające szybko je usuwają.
  • Zmiany kształtu fali. Napięcie przemienne powstaje jako czysta fala sinusoidalna, lecz impedancja reaktancyjna wspólnie z harmonicznymi prądarni, wywołanymi przez nieliniowe obciążenia, zniekształca napięcie sieciowe.
  • Stany przejściowe i przepięcia. W trakcie operacji przełączania generowane są stany przejściowe o napięciach setek woltów, będące skutkiem przerwania prądu w obwodach z indukcyjnościami. Te stany przejściowe zazwyczaj pojawiają się w postaci paczek i mają czasy narastania nie dłuższe od kilku nanosekund.
  • Nałożone sygnały w.cz. Sygnały o częstotliwościach radiowych i ich harmoniczne sięgające nawet 1GHz docierające w postaci promieniowania.
Wszystkie te źródła zakłóceń potrafią spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie systemów lub urządzeń, które nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia. Istotne jest zauważenie różnicy pomiędzy dwoma rodzajami prądów zakłóceń: wspólnymi a różnicowymi. Prąd różnicowy - popatrzcie na rysunek:

Prądy wspólne płyną przez linie sieciowe, jak również przez linię uziemiającą, przeciwnie niż prądy różnicowe

płynie w jednej żyle w jednym kierunku, a w drugiej żyle w kierunku przeciwnym. Prąd wspólny płynie równomiernie w tym samym kierunku we wszystkich żyłach kabla.

Zakłócenia poniżej częstotliwości około 500kHz pochodzą najczęściej od prądów różnicowych, natomiast powyżej 500kHz są spowodowane przez prądy wspólne.

Filtrowanie Niemożliwe jest zupełne usunięcie zakłóceń eksportowanych lub importowanych przez przewody zasilające. Wszystko, czego potrafi dokonać filtrowanie, to stłumienie zakłóceń eksportowanych (wysyłanych) do takiego poziomu, który spełnia stosowne przepisy, albo stłumienie zakłóceń importowanych (pobieranych) do poziomu, przy którym nie grozi błędne funkcjonowanie systemu czy urządzenia. Schematy filtrów sieciowych różnią się od układów konwencjonalnych filtrów tym, iż są czysto reaktancyjne, ponieważ w paśmie zaporowym filtr powinien mieć możliwie największą stratność.

Elementy filtrów
Najczęściej używanym składnikiem filtrów sieciowych jest skompensowany prądowo dławik, zawierający dwa identyczne uzwojenia na rdzeniu toroidalnym o dużej przenikalności:

Dławik z kompensacją prądową jest ważnym składnikiem filtru sieciowego

Tak jak w transformatorze, obydwa uzwojenia są nawinięte w przeciwnych kierunkach, prądy różnicowe wzajemnie się znoszą. Oznacza to, iż tylko indukcyjność upływu stłumi zakłócenia różnicowe. Niewielkie jest ryzyko nasycenia przez prąd zasilania, nawet w przypadku rdzenia o dużej przenikalności, więc możliwe jest stosowanie rdzeni o małych średnicach także przy dużych prądach.

Inaczej wygląda to zagadnienie w przypadku zakłóceń wspólnych, gdzie prądy w obydwu uzwojeniach płyną w tym samym kierunku, a strumień indukowany w rdzeniu jest sumą strumieni indukowanych w obydwu uzwojeniach. Cala indukcyjność każdego uzwojenia bierze udział w tłumieniu prądów wspólnych w stosunku do ziemi. Dzięki temu niewielkie mogą być wartości kondensatorów pomiędzy szynami fazy i neutralną a szyną uziemienia.

Indeksy X i Y w oznaczeniach kondensatorów oznaczają, że spełniają one wymagania normy BS 6201 część 3 (IEC384-14). Klasy kondensatorów X i Y są podzielone na podklasy: X1, X2, X3 oraz Y1, Y2, Y3. Podklasa 1 oznacza specyfikację o najlepszych parametrach, szczególnie w odniesieniu do impulsów (X1: 4kV, Y1: 8kV) oraz przewidywanego czasu niezawodnej pracy.

Prosty schemat na powyższym rysunku to filtr sieciowy, najczęściej stosowany w układach jednofazowych. Używany jest także w wersji zintegrowanej z gniazdami sieciowymi:

Producenci filtrów integrują je z gniazdami zasilającymi

Kondensatory Cy tłumią zakłócenia wspólne oraz, jeżeli Cx ma dużą pojemność, nie mają znaczącego wpływu na zakłócenia różnicowe. Kondensatory Cx tłumią natomiast wyłącznie zakłócenia różnicowe i mogą mieć dość duże wartości. Te cechy powodują przydatność filtru do zmniejszania zakłóceń wspólnych przy częstotliwościach ≥500kHz.

Wartości kondensatorów Cy nie mogą być duże ze względu na dopuszczalny prąd ciągty, jaki czasami występuje w linii uziemiającej z powodu napięcia sieci, istniejącego na Cy. Kondensatory klasy X nie mają takich ograniczeń, lecz wolno ich używać tylko w takich rozwiązaniach, gdzie ich ewentualne uszkodzenie nie wywoła niebezpieczeństwa porażenia.

Działanie filtrów zostanie ulepszone przez wstawienie dławika w linii uziemiającej. W tych fragmentach układów mogą być stosowane tylko specjalne typy, zaakceptowane przez IEC, a to dlatego, że są one szczególnie ważne dla całkowitego bezpieczeństwa filtru.

Takie dławiki zawsze nawijane są na małych rdzeniach. Przez ich uzwojenia płyną małe prądy (te same, które płyną przez kondensatory Cy), więc możliwe jest używanie rdzeni o bardzo dużej przenikalności.

Jeżeli kondensatory klasy X nie są rozładowywane dostatecznie szybko przez układ po odłączeniu sieci, powinny mieć boczniki w postaci rezystorów 0,5...1,0Mom. Kategoria napięciowa rezystora powinna być proporcjonalna do napięcia na kondensatorze.

Właśnie taki rezystor widoczny jest w schemacie na rysunku:

Dwustopniowy filtr z dwoma dławikami o kompensacji prądowej został zaprojektowany specjalnie do tłumienia zakłóceń współnych

Jest to dwustopniowy układ, spełniający surowe wymagania dotyczące tłumienia zakłóceń wspólnych. Nadaje się on przede wszystkim do zasilaczy impulsowych.

Jeżeli trzeba stłumić zakłócenia różnicowe, powinien być zastosowany dwustopniowy filtr z rysunku:

Standardowe dławiki w liniach sieciowych polepszają tłumienie zakłóceń różnicowych

Proszę zauważyć, że, w przeciwieństwie do poprzedniego rysunku, dławik w drugim stopniu nie jest skompensowany prądowo.

W przypadku, gdy dławik z kompensacją prądową w pierwszym stopniu ma dużą indukcyjność (10...15mH), filtr przydatny jest do tłumienia obydwu rodzajów zakłóceń: wspólnych i różnicowych. Wystarczy, aby dławik w drugiej sekcji (bez kompensacji prądowej) miał wartość 0,2...1,0mH. Dławiki bez kompensacji prądowej muszą posiadać szczelinę powietrzną dla zapobieżenia nasyceniu rdzenia, gdy przez uzwojenie popłynie duży prąd.

Oto kolejny typ filtru:

Trzystopniowy filtr do tłumienia zakłóceń wspólnych i różnicowych w zakresie częstotliwości od 10kHz do 300MHz

Filtr ten spełnia najwyższe wymagania. Jego trzy stopnie tłumią zarówno zakłócenia wspólne, jak i różnicowe, a także zakłócenia od sygnałów w.cz.

Stopień 1 to filtr zakłóceń różnicowych z typowym dławikiem 0,1...0,5mH, a stopień 2 jest filtrem zakłóceń wspólnych i zawiera dławik skompensowany prądowo, mający indukcyjność w granicach 4...20mH. Zabezpieczenie przepięciowe zapewnia warystor; pierwszy stopień określa dla niego graniczny parametr di/dt.

Każda linia stopnia 3 jest wyposażona w oddzielne dławiki o wartości około 3μH każdy. Sekcja ta tłumi zakłócenia wspólne i różnicowe przy częstotliwościach do 500MHz.

Rysunki poniżej przedstawiają dla różnych filtrów ich charakterystyki tłumienia w funkcji częstotliwości.

Standardowy filtr sieciowy Filtr dwustopniowy Dwustopniowy filtr o ulepszonym tłumieniu zakłóceń różnicowych Trójstopniowy filtr spełniający ostre wmagania

Są to handlowe modele produkcji firmy Timonta, pracują z prądami nominalnymi 2...4A.

Zależnie od zastosowania możliwe jest skonstruowanie wielu rozmaitych filtrów na podstawie kilku omówionych tutaj przykładów. Zwróćcie uwagę, że nominalny prąd jest określony przez zastosowany dławik.

W ogólnym przypadku filtry dla zasilaczy trójfazowych konstruowane są w taki sam sposób, jak dla układów jednofazowych. Oczywiście, liczba dławików i kondensatorów zwiększa się proporcjonalnie do liczby linii. Dławiki zawsze umieszczane są w szeregu z liniami sieciowymi, kondensatory X - pomiędzy liniami L (live = faza) a N (neutral = neutralna), a kondensatory Y między linią L lub N a linią E (earth = ziemia).

Wielokrotne dławiki skompensowane prądowo znajdują zastosowanie w trzech lub czterech liniach.
Literatura:
"Elektor" 7/97
Komentarze
#1 | zeter dnia 03.07.2006 15:16:33
Bardzo dobrze, że został poruszony temat zakłóceń i urządzeń filtrujących. Przeważająca liczba nowoczesnych konstrukcji elektronicznych jest wyposażona w zasilacze impulsowe, kóre są żródłem zakłóceń a same do pracy potrzebua sieci jak najmniej odkszktałconej. W praktyce stwierdziłem, że problem ten nie jest docenieniany, trafia się, że usuwano kondensator filtru, który powodował zwarcie a nie zastępowano go nowym.
#2 | swistak dnia 20.07.2006 22:49:58
zacna zecz przydała sie :D:D:D:D:D:D
#3 | sla dnia 28.02.2007 01:25:27
temat trafiony , przyda się . może teraz więcej o warystorach i przepięciach
bo to one chyba najbardziej przeszkadzaja uProcesorom w pracy.Oczko
#4 | swadzyniak dnia 11.12.2011 10:50:25
Serdecznie witam -
Materiał na czasie, ponieważ źródeł zakłóceń jest coraz więcej, od telefonii komórkowej począwszy, na zasilaczach impulsowych, i pojazdach samochodowych oraz sprzęcie domowego użytku skończywszy. Przykre jest, że zaniesiony sprzęt do naprawy, zostaje pozbawiony uszkodzonego kondensatora, a co za tym idzie zaczynają się niemiłe niespodzianki. Użytkownik nie musi sie znać na sprzęcie, ufa fachowcowi.
Jeśli mogę dodać swoje doświadczenie. By urządzenie, na przykład odbiornik krótkofalarski, pracował bez niespodzianek, stosować stare transformatory sieciowe. Toriodalne są podatne na emisję zakłóceń.
Serdecznie pozdrawiam.
#5 | Woodlenks788 dnia 04.03.2019 08:30:04
[url=https://www.pandoraoutletscharms.us.com/pandora-lucky-cat-charm_481.html]Pandora lucky cat charm[/url]
[url=https://www.pandora-charmsoutlet.us.com/pandora-disney-rings_428.html]Pandora disney rings[/url]
[url=https://www.newshoes2019.us/nike-flex-slides_9980.html]Nike flex slides[/url]
[url=https://www.newnikeshoes.us.org/nike-huarache-run_3476.html]Nike Huarache run[/url]
[url=https://www.jewelrycharms.org.uk/pandora-birthstone-rings_15596.html]Pandora birthstone rings[/url]
[url=https://www.max97.co.uk/air-max-ultra-20_13065.html]Air Max ultra 2.0[/url]
[url=https://www.nike-clearance.us.com/nike-air-uptempo-red_1138.html]Nike air uptempo red[/url]
[url=https://www.ultra-boostadidas.us.com/adidas-ultra-boost-cheap_21527.html]Adidas Ultra Boost cheap[/url]
[url=https://www.shoesclearancesale.org/adidas-kanadia-tr7_13026.html]Adidas kanadia tr7[/url]
[url=https://www.shoesformenwomen.co.uk/nike-air-max-2019-hypebeast_6050.html]Nike Air Max 2019 hypebeast[/url]
[url=https://www.adidasyeezysneakers.us.com/yeezy-boost-v2-2019_14614.html]Yeezy Boost v2 2019[/url]
[url=https://www.new-nikeshoes.us.com/nike-red-swoosh_10995.html]Nike red swoosh[/url]
[url=https://www.sneakerswebsite.us/nike-flex-run-2019-grey_15521.html]Nike flex run 2019 grey[/url]
[url=https://www.newtrainers.org.uk/ultra-boost-40-2019_23413.html]Ultra Boost 4.0 2019[/url]
[url=https://www.sneakerswebsite.us/nike-shoes-2019-for-ladies_15504.html]Nike shoes 2019 for ladies[/url]
[url=https://www.bestbasketballshoes.org/nike-zoom-shift-women's-basketball-shoe_12146.html]Nike zoom shift women's basketball shoe[/url]
[url=https://www.nikeoutletstoreonlines.us.com/mens-gray-nike-shoes_4617.html]Mens gray Nike shoes[/url]
[url=https://www.cheapshoesoutletonlines.com/nike-free-new-2019_5343.html]Nike free new 2019[/url]
[url=https://www.newtrainers.org.uk/adidas-promo-code-march-2019_23337.html]Adidas promo code march 2019[/url]
[url=https://www.pandorasjewelryoutlet.us.com/pandora-locket_559.html]Pandora locket[/url]
[url=https://www.yeezyboosts.org.uk/yeezy-boost-350-original_11622.html]Yeezy Boost 350 original[/url]
[url=https://www.asicss.us.org/asics-gel-excite-womens_15112.html]Asics gel excite womens[/url]
[url=https://www.jordan11s.org.uk/jordan-5_27447.html]Jordan 5[/url]
[url=https://www.pandora-store.us.com/pandora-hoop-earrings_3508.html]Pandora hoop earrings[/url]
[url=https://www.nikeshoesclearance.us.com/white-air-forces_8830.html]White Air Forces[/url]
[url=https://www.adidasoutletfactory.com.co/adidas-superstar_9419.html]Adidas Superstar[/url]
[url=https://www.nikeshoes2019.us.com/nike-sf-af1_2066.html]Nike sf af1[/url]
[url=https://www.nikeshoesoutletstore.us.com/nike-react-hyperdunk-2019-low_13281.html]Nike react hyperdunk 2019 low[/url]
[url=https://www.nikeoutletstoreonline-shopping.us.com/nike-coupon-code_2893.html]Nike coupon code[/url]
[url=https://www.asics-running-shoes.us.com/gel-kayano-20_15638.html]Gel kayano 20[/url]
[url=https://www.uknewmall.co.uk/adidas-originals-sale_13031.html]Adidas originals sale[/url]
[url=https://www.nikeshoes2019.us.com/nike-pro_2012.html]Nike pro[/url]
[url=https://www.jordansshoes.org.uk/jordan-trainers-womens_21158.html]Jordan trainers womens[/url]
[url=https://www.adidasshoessale.us.com/adidas-busenitz_2639.html]Adidas busenitz[/url]
[url=https://www.adidass.us.com/adidas-nmd-japan_11294.html]Adidas NMD japan[/url]
[url=https://www.yeezy-boost350v2.us.org/kanye-new-baby_25309.html]Kanye new baby[/url]
[url=https://www.outletstoreonlineshopping.us/air-force-men_11614.html]Air Force men[/url]
[url=https://www.adidasoutletfactory.com.co/adidas-yeezy-kid-sizes_9547.html]Adidas Yeezy kid sizes[/url]
[url=https://www.offwhitenike.us.com/off-white-nike-men_20916.html]Off White Nike men[/url]
[url=https://www.nikeoutletstoreclearance.us.com/burgundy-air-force-1_1462.html]Burgundy Air Force 1[/url]
[url=https://www.adidas-sneakers.us.org/adidas-shoes-online_12324.html]Adidas shoes online[/url]
[url=https://www.max97.org.uk/nike-270-dusty-cactus_12681.html]Nike 270 dusty cactus[/url]
[url=https://www.jordan11s.org.uk/air-jordan-flight_26779.html]Air Jordan flight[/url]
[url=https://www.jewelrycharmsbracelet.org.uk/pandora-irish-charm_16658.html]Pandora irish charm[/url]
[url=https://www.nmd-shoes.us/adidas-nmd-r2_18967.html]Adidas NMD r2[/url]
[url=https://www.nikeshoesclearance.us.com/lebron-multicolor_9309.html]Lebron multicolor[/url]
[url=https://www.adidasshoescheap.us.org/adidas-speed-of-light_13624.html]Adidas speed of light[/url]
[url=https://www.christianlouboutinshoessaleoutlet.us/red-louboutins_3588.html]Red Louboutins[/url]
[url=https://www.jordansshoes.org.uk/baby-girl-jordans_21004.html]Baby girl Jordans[/url]
[url=https://www.airmaxshoes2019.us/air-max-95-all-black_2178.html]Air Max 95 all black[/url]
[url=https://www.adidasshoescheap.us.org/adidas-fur-sneakers_14081.html]Adidas fur sneakers[/url]
[url=https://www.adidasstoreonline.us.com/red-adidas-gazelle-mens_11404.html]Red Adidas gazelle mens[/url]
[url=https://www.adidasoutletonlinestore.us.com/adidas-tubular-white_4625.html]Adidas tubular white[/url]
[url=https://www.shoesformenwomen.co.uk/nike-flex-trainer-2019_5711.html]Nike flex trainer 2019[/url]
[url=https://www.nikebasketball-shoes.us.com/women's-nike-air-huarache-running-shoes_5148.html]Women's Nike Air Huarache running shoes[/url]
[url=https://www.yeezyshoesadidas.us.com/red-yeezys_20052.html]Red Yeezys[/url]
[url=https://www.max97.co.uk/nike-air-90-black_12619.html]Nike Air 90 black[/url]
[url=https://www.nikeoutletstoreonline-shopping.us.com/nike-air-vapormax-plus_3072.html]Nike Air Vapormax plus[/url]
[url=https://www.nike-outletstoreonlineshopping.us.com/nike-womens-walking-shoes-wide_7251.html]Nike womens walking shoes wide[/url]
[url=https://www.menwomenshoes.us/nike-free-run-40-womens_7517.html]Nike free run 4.0 womens[/url]
[url=https://www.asicsrunning-shoes.us.org/red-and-black-asics_2134.html]Red and black Asics[/url]
[url=https://www.max97.org.uk/mens-97-air-max_12220.html]Mens 97 Air Max[/url]
[url=https://www.nike-outletstoreonlineshopping.us.com/niketalk-kyrie-4_7007.html]Niketalk Kyrie 4[/url]
[url=https://www.outletstoreonlineshopping.com/all-nike-shoes-for-men_13270.html]All Nike shoes for men[/url]
[url=https://www.goyardshop.us.com/goyard-monte-carlo-clutch_6266.html]Goyard monte carlo clutch[/url]
[url=https://www.newtrainerssale.org.uk/nike-sb-classic_2004.html]Nike sb classic[/url]
[url=https://www.nikestorefactory.us.com/nike-lunar-force_10191.html]Nike lunar force[/url]
[url=https://www.maxshoes.org.uk/vapormax-trainers_17530.html]Vapormax trainers[/url]
[url=https://www.trainersoutletuk.co.uk/yeezy-summer-2019_17286.html]Yeezy summer 2019[/url]
[url=https://www.nmd-shoes.us/adidas-nmd-r2-review_18701.html]Adidas NMD r2 review[/url]
[url=https://www.clearanceoutlet-uk.co.uk/nike-air-force-1-07-lv8-camo_6345.html]Nike Air Force 1 07 lv8 camo[/url]
[url=https://www.yeezy-boost350v2.us.org/yeezy-oxford-tan_25315.html]Yeezy oxford tan[/url]
[url=https://www.pandoraoutletscharms.us.com/pandora-lipstick-charm_575.html]Pandora lipstick charm[/url]
[url=https://www.pandora-officialsite.us.com/disney-charms-for-pandora-bracelet_504.html]Disney charms for Pandora bracelet[/url]
[url=https://www.nikebasketball-shoes.us.com/mens-kobe-shoes_4833.html]Mens kobe shoes[/url]
[url=https://www.newshoes2019.com/yellow-and-black-nike-jordans_9843.html]Yellow and black Nike Jordans[/url]
[url=https://www.nikeshoess.us.org/nike-sb-shoes-2019_8438.html]Nike sb shoes 2019[/url]
[url=https://www.trainerssale.org.uk/adidas-nmd-r2_17587.html]Adidas NMD r2[/url]
[url=https://www.offwhitenike.us.com/nike-off-white-presto_20856.html]Nike Off White Presto[/url]
[url=https://www.adidasoutletshoes.us.org/adidas-wings_10628.html]Adidas wings[/url]
[url=https://www.adidass.us.com/adidas-korea_10875.html]Adidas korea[/url]
[url=https://www.pandoracanadajewelrycharms.ca/pandora-summer-2019-preview_26204.html]Pandora summer 2019 preview[/url]
[url=https://www.shoesoutletuk.org.uk/lebron-15-bhm_5564.html]Lebron 15 bhm[/url]
[url=https://www.nmdxr1.us.com/adidas-nmd-womens-size-7_14564.html]Adidas NMD womens size 7[/url]
[url=https://www.nmdshoes.org.uk/nmd-cs2-pk_19135.html]NMD cs2 pk[/url]
[url=https://www.adidassuperstars.us.org/adidas-superstar-brown_2222.html]Adidas Superstar brown[/url]
[url=https://www.superstarstrainers.org.uk/adidas-superstar-shoes-kids_25143.html]Adidas Superstar shoes kids[/url]
[url=https://www.pandora-charmsoutlet.us.com/ohio-state-pandora-charm_527.html]Ohio state Pandora charm[/url]
[url=https://www.asicss.us.org/nimbus_15263.html]Nimbus[/url]
[url=https://www.offwhiteshoess.us/off-white-white_16274.html]Off White white[/url]
[url=https://www.pandorasrings.us.com/pandora-dream-catcher-charm_1623.html]Pandora dream catcher charm[/url]
[url=https://www.nikesneakerssale.us.com/huarache-triple-black_9359.html]Huarache triple black[/url]
[url=https://www.yeezy-trainers.org.uk/yeezy-sply-350_12608.html]Yeezy sply 350[/url]
[url=https://www.adidassuperstar-shoes.us.com/adidas-superstar-toddler_209.html]Adidas Superstar toddler[/url]
[url=https://www.nmdshoes.org.uk/nmd-new-release-2019_19162.html]NMD new release 2019[/url]
[url=https://www.cheapshoesoutletonlines.com/nike-sb-blazer-low_5430.html]Nike sb blazer low[/url]
[url=https://www.airmaxshoes2019.us/nike-free-rn-motion-flyknit-2019_1860.html]Nike free rn motion flyknit 2019[/url]
[url=https://www.newtrainersuk.co.uk/nike-metcon-women_1667.html]Nike metcon women[/url]
[url=https://www.pandora-store.us.com/pan-pandora_3094.html]Pan Pandora[/url]
[url=https://www.maxshoes.org.uk/nike-tn-green_18734.html]Nike tn green[/url]
[url=https://www.new-nikeshoes.us.com/red-nike-shoes-mens_10723.html]Red Nike shoes mens[/url]
[url=https://www.nikeshoesoutletstore.us.com/mustard-yellow-nike-shoes_13645.html]Mustard yellow Nike shoes[/url]
[url=https://www.adidas-sneakers.us.org/adidas-camarillo_11855.html]Adidas camarillo[/url]
[url=https://www.asicss.us.org/gel-sole-shoes_14968.html]Gel sole shoes[/url]
[url=https://www.pandorajewelryblackfriday.us.com/pandora-promotions-for-2019_111.html]Pandora promotions for 2019[/url]
[url=https://www.bestbasketballshoes.org/nike-air-max-270-release-date_12131.html]Nike Air Max 270 release date[/url]
[url=https://www.uktrainers.org.uk/red-vapormax_9470.html]Red Vapormax[/url]
[url=https://www.pandorabracelet-charms.us.com/pandora-charm-bracelet-sale_437.html]Pandora charm bracelet sale[/url]
[url=https://www.nike-clearance.us.com/lebron-james-new-shoes-2019_1175.html]Lebron James new shoes 2019[/url]
[url=https://www.sneakersstore.us/adidas-pick-up-in-store_17518.html]Adidas pick up in store[/url]
[url=https://www.shoesasics.us.com/cheap-asics-shoes_20251.html]Cheap Asics shoes[/url]
[url=https://www.nike-stores.us.org/lebron-new-shoes_1321.html]Lebron new shoes[/url]
[url=https://www.pandora-officialsite.us.com/jared-pandora-charms_663.html]Jared Pandora charms[/url]
[url=https://www.nikeoutletonline-store.us.com/new-nike-basketball-shoes_1397.html]New Nike basketball shoes[/url]
[url=https://www.yeezyboosts.org.uk/yeezy-slippers-uk_11031.html]Yeezy slippers UK[/url]
[url=https://www.ultraboost.org.uk/adidas-ultra-boost-all-black_23172.html]Adidas Ultra Boost all black[/url]
[url=https://www.adidasoriginalsshoes.us.com/adidas-pureboost-shoes_15850.html]Adidas pureBoost shoes[/url]
[url=https://www.nikeshoess.us.org/nike-shoes-for-girls-2018_8919.html]Nike shoes for girls 2018[/url]
[url=https://www.ultraboost.org.uk/best-adidas-ultra-boost-2019_23218.html]Best Adidas Ultra Boost 2019[/url]
[url=https://www.charmsbracelet.co.uk/cheap-pandora-charms-online_21881.html]Cheap Pandora charms online[/url]
[url=https://www.trainersoutlet.org.uk/adidas-superstar-kids_12102.html]Adidas Superstar kids[/url]
[url=https://www.asicsrunning-shoes.us.org/asics-gel-lyte-iii-womens_2618.html]Asics gel lyte iii womens[/url]
[url=https://www.pandoracanadajewelrycharms.ca/pandora-club_26138.html]Pandora club[/url]
[url=https://www.runningshoesformenwomen.us/nike-lunar-empress-2_10775.html]Nike lunar empress 2[/url]
[url=https://www.outletonlinestore.org.uk/nike-lunarglide_2874.html]Nike lunarglide[/url]
[url=https://www.newshoes2019.com/nike-vapormax-plus-red_10631.html]Nike Vapormax plus red[/url]
[url=https://www.nike-stores.us.org/nike-air-max-vapor_1295.html]Nike Air Max vapor[/url]
[url=https://www.nmds.org.uk/nmd-limited-edition_12083.html]NMD limited edition[/url]
[url=https://www.uknewmall.co.uk/boys-yeezys_13034.html]Boys Yeezys[/url]
[url=https://www.factorystoreonline.org/nike-air-vapormax-on-sale_7667.html]Nike Air Vapormax on sale[/url]
[url=https://www.superstarstrainers.org.uk/adidas-superstar-trainers-white_25125.html]Adidas Superstar trainers white[/url]
[url=https://www.nikeoutletstores.us.org/air-force-2018_6860.html]Air Force 2018[/url]
[url=https://www.pandorasjewelryoutlet.us.com/pandora-jewelry-promotions-2019_666.html]Pandora jewelry promotions 2019[/url]
[url=https://www.charmspandora.us.org/pandora-daughter-charm_120.html]Pandora daughter charm[/url]
[url=https://www.nikefactorystoreonline.us.com/nike-id_4044.html]Nike id[/url]
[url=https://www.nikefactory-outlet.us.org/nike-rn-commuter-2019_4042.html]Nike rn commuter 2019[/url]
[url=https://www.jewelrycharmsbracelet.org.uk/pandora-dazzling-daisy-ring_16678.html]Pandora dazzling daisy ring[/url]
[url=https://www.goyardshop.us.com/where-to-buy-goyard-online_6351.html]Where to buy Goyard online[/url]
[url=https://www.asics-running.us.com/asics-gel-quantum-360-mens_1939.html]Asics gel quantum 360 mens[/url]
[url=https://www.nmds.org.uk/nmd-r2-women's_11937.html]NMD r2 women's[/url]
[url=https://www.nike-runningshoes.us.com/grade-school-huaraches-sale_5921.html]Grade school Huaraches sale[/url]
[url=https://www.nikeoutletsstore.us.com/air-max-2018_3978.html]Air Max 2018[/url]
[url=https://www.nikesneakersonline.us.com/nike-air-max-1_1587.html]Nike Air Max 1[/url]
[url=https://www.nikeoutletstoreclearance.us.com/uptempo-air_1522.html]Uptempo air[/url]
[url=https://www.outletonlinestore.org.uk/huarache-og_3471.html]Huarache og[/url]
[url=https://www.nike-runningshoes.us.com/nike-zoom-elite-9_6654.html]Nike zoom elite 9[/url]
[url=https://www.nmdxr1.us.com/adidas-originals-nmd-girls_14071.html]Adidas Originals NMD girls[/url]
[url=https://www.yeezyshoesadidas.us.com/yeezy-release_20205.html]Yeezy release[/url]
[url=https://www.bestbasketballshoes.org/baby-huaraches-infant_12188.html]Baby Huaraches infant[/url]
[url=https://www.asics-running-shoes.us.com/asics-motion-control_15266.html]Asics motion control[/url]
[url=https://www.maxtrainers.org.uk/nike-thea-all-black_21816.html]Nike thea all black[/url]
[url=https://www.adidasstoreonline.us.com/cheap-adidas-superstar-womens_11613.html]Cheap Adidas Superstar womens[/url]
[url=https://www.adidasshoessale.us.com/red-adidas-slides_2713.html]Red Adidas slides[/url]
[url=https://www.adidassuperstar-shoes.us.com/adidas-superstar-iridescent_211.html]Adidas Superstar iridescent[/url]
[url=https://www.trainerssale.org.uk/yeezy-triple-white_17738.html]Yeezy triple white[/url]
[url=https://www.pandorasrings.us.com/how-to-get-on-pandora_1637.html]How to get on Pandora[/url]
[url=https://www.factorystoreonline.org/nike-shoes-black-friday_7673.html]Nike shoes black friday[/url]
[url=https://www.menwomenshoes.us/off-white-vapormax-2018_8175.html]Off White Vapormax 2018[/url]
[url=https://www.trainersoutlet.org.uk/ultra-boost-30_11606.html]Ultra Boost 3.0[/url]
[url=https://www.pandoracharmscz.us.com/pandora-bangle-bracelet_1307.html]Pandora bangle bracelet[/url]
[url=https://www.newtrainerssale.org.uk/nike-air-max-tavas_2989.html]Nike Air Max tavas[/url]
[url=https://www.outletstoreonlineshopping.us/air-max-plus-2018_10387.html]Air Max plus 2018[/url]
[url=https://www.christianlouboutinshoessaleoutlet.us/lace-louboutin_3652.html]Lace Louboutin[/url]
[url=https://www.ultra-boostadidas.us.com/are-ultra-boost-true-to-size_21302.html]Are Ultra Boost true to size[/url]
[url=https://www.sneakersstore.us/adidas-tubular-shadow_17198.html]Adidas tubular shadow[/url]
[url=https://www.nikeoutletstoreonlines.us.com/new-off-white-nike_4680.html]New Off White Nike[/url]
[url=https://www.adidassuperstars.us.org/adidas-superstar-gray_2403.html]Adidas Superstar gray[/url]
[url=https://www.adidasyeezysneakers.us.com/yeezy-supply-discount_14573.html]Yeezy supply discount[/url]
[url=https://www.pandorabracelet-charms.us.com/pandora-outlet_395.html]Pandora outlet[/url]
[url=https://www.redbottomshoes-forwomen.us/these-red-bottoms_4161.html]These Red Bottoms[/url]
[url=https://www.newtrainersuk.co.uk/all-white-huaraches-mens_2737.html]All white Huaraches mens[/url]
[url=https://www.nikesneakersonline.us.com/new-lebron-15_933.html]New Lebron 15[/url]
[url=https://www.runningshoesformenwomen.us/lebron-christ-the-king_9885.html]Lebron christ the king[/url]
[url=https://www.outletstoreonlineshopping.com/nike-free-tr-womens_13495.html]Nike free tr womens[/url]
[url=https://www.nikesneakerssale.us.com/air-max-97-japan-og_9085.html]Air Max 97 japan og[/url]
[url=https://www.clearanceoutlet-uk.co.uk/air-force-1-premium_6218.html]Air Force 1 premium[/url]
[url=https://www.adidasoutletonlinestore.us.com/adidas-cross-trainers_4681.html]Adidas cross trainers[/url]
[url=https://www.redbottomslouboutinshoes.us/louboutin-consignment_5857.html]Louboutin consignment[/url]
[url=https://www.maxtrainers.org.uk/black-nike-tns-mens_21742.html]Black Nike tns mens[/url]
[url=https://www.shoesstore.org.uk/new-huaraches-2019_5493.html]New Huaraches 2019[/url]
[url=https://www.shoesoutletuk.org.uk/nike-team-hustle_6030.html]Nike team hustle[/url]
[url=https://www.newjewelry.org.uk/pandora-bubble-ring_12142.html]Pandora bubble ring[/url]
[url=https://www.nikestorefactory.us.com/nike-zoom-structure-19_10499.html]Nike zoom structure 19[/url]
[url=https://www.newadidasshoes.us.com/adidas-ortholite-running-shoes_17057.html]Adidas ortholite running shoes[/url]
[url=https://www.charmsbracelet.co.uk/pandora-essence-necklace_22110.html]Pandora essence necklace[/url]
[url=https://www.nikeoutletsstore.us.com/nike-women_3508.html]Nike women[/url]
[url=https://www.charmspandora.us.org/pandora-set_222.html]Pandora set[/url]
[url=https://www.pandorajewelryblackfriday.us.com/pandora-bus_114.html]Pandora bus[/url]
[url=https://www.nikeoutletstores.us.org/nike-lunarglide-10-release-date_6772.html]Nike lunarglide 10 release date[/url]
[url=https://www.shoesclearancesale.org/adidas-climalite_12896.html]Adidas climalite[/url]
[url=https://www.bestbasketballshoes.org/vapormax-flyknit-blue_12770.html]Vapormax flyknit blue[/url]
[url=https://www.newshoes2019.us/active-lebron-james-shoes_9294.html]Active Lebron James shoes[/url]
[url=https://www.sneakersuk.org.uk/adidas-gazelle-green_11167.html]Adidas gazelle green[/url]
[url=https://www.pandorashop.ca/pandora-promotions-june-2019_13004.html]Pandora promotions june 2019[/url]
[url=https://www.trainersoutletuk.co.uk/adidas-promo-code-uk_16648.html]Adidas promo code UK[/url]
[url=https://www.newnikeshoes.us.org/nike-jordan-men_3150.html]Nike Jordan men[/url]
[url=https://www.adidasoutletshoes.us.org/adidas-shell-toe-womens_10211.html]Adidas shell toe womens[/url]
[url=https://www.offwhiteshoess.us/off-white-in-new-york_15902.html]Off White in new york[/url]
[url=https://www.adidasoriginalsshoes.us.com/black-and-white-adidas-womens_16092.html]Black and white Adidas womens[/url]
[url=https://www.nikefactory-outlet.us.org/womens-hot-pink-nike-shoes_4721.html]Womens hot pink Nike shoes[/url]
[url=https://www.sneakersuk.org.uk/adidas-porsche-design-2019_10065.html]Adidas porsche design 2019[/url]
[url=https://www.nikeoutletonline-store.us.com/nike-air-max-men_1033.html]Nike Air Max men[/url]
[url=https://www.asics-running.us.com/asics-price_1866.html]Asics price[/url]
[url=https://www.nikefactorystoreonline.us.com/nike-air-jordan-retro_4331.html]Nike Air Jordan retro[/url]
[url=https://www.redbottomslouboutinshoes.us/christian-louboutin-store-near-me_5454.html]Christian Louboutin store near me[/url]
[url=https://www.pandorashop.ca/2019-pandora-promotions_13120.html]2019 Pandora promotions[/url]
[url=https://www.shoesasics.us.com/asics-volcano_20115.html]Asics volcano[/url]
[url=https://www.newjewelry.org.uk/pandora-circle-necklace_12674.html]Pandora circle necklace[/url]
[url=https://www.asicss.us.org/asics-noosa-womens_15218.html]Asics noosa womens[/url]
[url=https://www.jewelrycharms.org.uk/pandora-offers_15525.html]Pandora offers[/url]
[url=https://www.redbottomshoes-forwomen.us/louboutin-kate_4436.html]Louboutin kate[/url]
[url=https://www.pandoracharmscz.us.com/pandora-graduation-charm-2019_848.html]Pandora graduation charm 2019[/url]
[url=https://www.newadidasshoes.us.com/adidas-alphabounce-em_16620.html]Adidas Alphabounce em[/url]
[url=https://www.uktrainers.org.uk/nike-sb-blazer-low-xt_8715.html]Nike sb blazer low xt[/url]
[url=https://www.shoesstore.org.uk/nike-air-2019-white_4081.html]Nike air 2019 white[/url]
[url=https://www.yeezy-trainers.org.uk/yeezy-boost-men_12588.html]Yeezy Boost men[/url]
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartośœć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

ŒŚwietne! ŒŚwietne! 60% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 40% [2 głosy]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
ŒŚrednie ŒŚrednie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproœś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

19 May : 20:38
[url=http://www.ch
ampionhoodie.co.uk
/]Champion Hoodie[/url] [url=http://www.ba
lenciagashoes.ca/]
Balenciaga Canada[/url] [url=http://www.bi
rkenstockcanadasan
dals.ca/]Birkensto
ck
[

19 May : 08:54
[url=http://www.ba
lenciaga-sneakers.
us.org/]Balenciaga
Bags
[/url] [url=http://www.of
fwhites.us/]Off White[/url] [url=http://www.co
nverse-uk.co.uk/]C
onverse All Star
[/url] [url=

18 May : 14:12
[url=http://www.fe
rragamocanada.ca/]
Ferragamo Belt[/url] [url=http://www.co
ach-bags.us/]Coach
Wallet
[/url] [url=http://www.ai
rmax2019.us/]Nike Air Max 90[/url] [url=http://www.

17 May : 16:04
[url=http://www.ye
ezy-supply.us/]Yee
zy
[/url] [url=http://www.ka
ren-millen.co.uk/]
Karen Millen UK[/url] [url=http://www.of
f-white.us.org/]Of
f White Clothing
[/url] [url=http://ww

17 May : 10:44
[url=http://www.va
nsoldskool.org.uk/
]Vans[/url] [url=http://www.ye
ezy-boost.co.uk/]A
didas Yeezy
[/url] [url=http://www.co
achbags.us/]Coach Outlet[/url] [url=http://www.ka
ren-mil

15 May : 19:18
[url=http://www.pa
ndora.in.net/]Pand
ora Jewelry Official Site
[/url] [url=http://www.pa
ndorajewelrystore.
us/]Pandora Bracelet[/url] [url=http://www.bu
rberrybagsuk.co.uk
/]Burberry

15 Jan : 08:38
Smutny ... Wzajemnie, i również Życzę powodzenia w tym roku w życiu prywatnym/zawodowy
m, dużo Zdrowia!

15 Jan : 08:38
Witam tych, którzy jeszcze tutaj pozostali, choć od pewnego czasu obserwuję to aż mnie zabolało, że forum się tak osunęło. Szok Bardzo szkoda mi go, co za id*oci się rejestrują że to zniszczone niemal

02 Jan : 20:04
I tym optymistycznym akcentem, życzę udanych projektów i najlepszego w Nowym Roku. Oczko

01 Jan : 20:45
Oczywośie nie żywie do Ciebie pretensji a wręcz podziwiam że sam zostałeś tak długo. pozdrawiam.

Copyright ERES S.I. & " Sendela Design a33; 2003-2018 - "Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy"
Reprodukcja bez zezwolenia zabroniona.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. website monitoring services