Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy - Hobby dla każdegoStrona Główna | Artykuły i Schematy | Tutoriale | Pliki do pobrania | Szukaj | Forum | Mapa Serwisu | Zobacz nas na YouTube!
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły i Schematy
Elektronika
Elementy
Audio
Auto
Alarmy
Dla domu
Komputer
Radio
Robotyka
Telefonia
Video
Warsztat
Zabawa
Lampy elektronowe
Tutoriale
Pliki do pobrania

FAQ
Szukaj
Forum
Kontakt
O nas

Katalog Stron WWW
Mapa Serwisu
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
"Even at the age of ...
At the meeting with ...
Your registry scanne...
You’ll also ne...
distinction i
Posted by BojanM in ...
most effective solut...
your time beau
Cheongsam show held ...
st writings is still b
Najciekawsze tematy
line Storage [1]
"Even at the age ... [0]
At the meeting wi... [0]
Your registry sca... [0]
You’ll also... [0]
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 12,836
Najnowszy użytkownik: zhangsan520
drukuj komentujSygnalizator początku i końca nadawania

Sygnalizator początku i końca nadawania


Każdy radioamator, krótkofalowiec, CB-sta w którymś momencie swojej kariery krótkofalarskiej, stwierdzi jak bardzo przydaje się sygnalizacja początku lub końca nadawania. Obecnie w handlu jest wiele mikrofonów z podobnymi układami a cena ich nie zawsze jest najniższa. Zaprezentowany układ jest układem bardzo tanim który można wykonać przy niewielkim nakładzie finansowym i dość krótkim czasie. Szczególnie nadaje się do wykonania przez młodych krótkofalowców. Prosta i przejrzysta konstrukcja oparta na nieśmiertelnej 555 daje gwarancje, że układ zadziała bez specjalnej regulacji, co jest nie bez znaczenia na początku kariery elektronika amatora. Dosyć duże rozmiary płytki drukowanej mają wady i zalety. Wadą jest to że ma dość duże wymiary jak na tego typu konstrukcję a zaletą możliwość łatwego montażu poszczególnych elementów na płytce drukowanej. Przy konstruowaniu urządzenia założyłem, że układ powinien generować krótki sygnał akustyczny zaraz po wejściu radiotelefonu w nadawanie oraz przed wyjściem z nadawania. Dodatkowo powinien być tak skonstruowany aby po nie wielkich przeróbkach można było by zastosować do różnego typów radiotelefonów. Powinien również posiadać mikrofon ze wzmacniaczem m.cz. Według tych założeń powstał układ który możemy podzielić na następujące bloki:
  • generator monostabilny (układ wyzwalania),
  • generator akustyczny (astabilny),
  • wzmacniacz m.cz. (mikrofonowy),
  • układ przełączający,
  • zasilanie.
Układ wyzwalania zbudowany jest na jednej połówce układu US1A NE556, elementem sterującym jest przełącznik dwu pozycyjny Pl. Zadaniem układu jest generowanie krótkiego impulsu przy przełączaniu styków przełącznika Pl. Na drugiej części układu US1B NE556 zbudowany jest generator akustyczny, z którego sygnał jest kierowany poprzez potencjometr POT1 47kom do wejścia mikrofonowego radiotelefonu. Zamiast układu NE556 można użyć dwóch układów typu NE555 odpowiednio przy tym przerabiając płytkę drukowaną.

Wzmacniacz mikrofonowy jest to standardowa aplikacja wzmacniacza m.cz. opartego na układzie scalonym US2 typu KA386 (LM386). Układ przełączający zawiera przekaźnik PK1 sześciostykowy typu RKE6, który załącza się podczas działania układu wyzwalania. Zasilacz z układem US3 dostarcza niezbędnych napięć, +10V dla układu NE556 i KA386, +12V do zasilania cewki przekaźnika układu przełączającego.

Budowa układu:
Użyty w sygnalizatorze układ scalony US1 typu NE556 zawiera dwa identyczne timery będące odpowiednikami układu NE555, czyli "dwa w jednym". Pierwsza połówka układu US1A pracuje jako generator monostabilny druga jako astabilny (generator m.cz). Są to podstawowe układy pracy "pięć piątki". Wyprowadzenie pin 6 TRIG pierwszej połówki układu jest podłączone do środka przełącznika dwupozycyjnego P1. Pozostałe końcówki przełącznika podłączone są do masy układy poprzez kondensatory C3, C4 o pojemności około 1uF zbocznikowane rezystorem (R1, R2) o wartości 300kom. Dodatkowo ze styku przełącznika P1 w pozycji NADAWANIE wyprowadzona jest dioda D4 1N4148 podłączona do bazy tranzystora T1 BD135 sterującego pracą przekaźnika PK1. Końcówka pin 5 wyjście OUT generatora monostabilnego połączone jest z wejściem pin 10 RESET generatora astabilnego. Wejście to połączone jest również z bazą tranzystora T1 BD135 poprzez diodę D4 1N4148. Wyjście generatora astabilnego (m.cz) pin 9 OUT wyprowadzone jest na potencjometr POT1 47kom ustalający poziom wyjściowy sygnału m.cz.

Wyjście jak i wejście wzmacniacza zaopatrzone jest w potencjometry POT2 i POT3 o wartości 47kom. Ma to zasadnicze znaczenie przy regulowaniu urządzenia i uruchamianiu z radiotelefonem. Realizację połączenia układu sygnalizatora z radiotelefonem realizujemy poprzez złącze o dziesięciu wyprowadzeniach. Na te złącze wyprowadzone są wszystkie styki przekaźnika, wyjście generatora akustycznego, wejście do wzmacniacza mikrofonowego oraz wyjście z niego. Tak rozwiązane wyprowadzenia umożliwiają zastosowanie układu jako mikrofonu z sygnalizacją początku i końca nadawania do radiotelefonu różnych typów. Urządzenie modelowe współdziałało z dość popularnym radiotelefonem FM315 przestrojonym na pasmo dwumetrowe.

Działanie układu:
W chwilę po włączeniu zasilania układ przechodzi w nadawanie i generuje krótki sygnał akustyczny do chwili naładowania się kondensatora C4 1uF, który jest podłączony poprzez styki przełącznika P1 i rezystor R5 do plusa zasilania. W chwili ładowania się kondensatora na wejściu wyzwalającym TRIG pierwszej połówki NE556 US1A obniża się napięcie, gdy napięcie obniży się do wartości 1/3 napięcia zasilania jest to impuls wyzwalający. Podanie impulsu wyzwalającego na wejście TRIG powoduje natychmiastowe włączenie wewnętrznego przerzutnika i powstanie na wyjściu Q układu US1A stanu wysokiego. Rozpoczyna się proces ładowania kondensatora C6. Czas ładowania określony jest pojemnością C6 i rezystancją R6. Możemy go łatwo obliczyć z wzoru:
Ts = 1,1xR6(om)xC6 (F).

Ładowanie kondensatora C6 trwa aż do osiągnięcia napięcia na kondensatorze równego 2/3 napięcia zasilania. Wewnętrzny komparator wyłącza przerzutnik, wyjście układu ustawiane jest w stanie niskim, kondensator C6 zostaje rozładowany poprzez wewnętrzny tranzystor. Układ jest w stanie oczekiwania na następny impuls wyzwalający.

Podłączenie elementów zewnętrznych do drugiej połówki NE556 US1B jest typową aplikacją działającą jako generator astabilny (multiwibrator). Przy tym rodzaju pracy kondensator C8 4,7nF ładuje się poprzez rezystory R8 i R9 o wartościach 100kom, przy osiągnięciu wartości napięcia odpowiadającemu 2/3 napięcia zasilania wewnętrzny przerzutnik wyłącza się. Na wyjściu Q US1B pojawia się stan niski kondensator C8 zaczyna się rozładowywać poprzez rezystor R9 aż do osiągnięcia na C8 napięcia o wartości 1/3 U zasilania. Następnie włącza się wewnętrzny przerzutnik na wyjściu Q pojawia się stan wysoki. Kondensator się ładuje do 2/3 U zasilania i tak w kółko. Taka praca układu daje nam na wyjściu ciąg impulsów generowanych tak długo dopóki na wejściu reset R nie pojawi się stan niski.

Częstotliwość generatora astabilnego możemy obliczyć według wzoru:
f(Hz) = 1,49/(R8 + R9(om) ) x C8 (F).

Jak widzimy na schemacie ideowym generator monostabilny steruje pracą generatora astabilnego. W sytuacji gdy przycisk P1 przełączymy w pozycję nadawanie, rozpoczyna się wyżej opisany proces wyzwalania generatora monostabilnego, jednocześnie baza tranzystora T1 BD135 zostaje spolaryzowana napięciem dodatnim, które pochodzi z dodatnio spolaryzowanego rezystorem R5 3,9kom wejścia wyzwalającego TRIG pin6 NE556. Ma to na celu podtrzymanie pracy T1, a co za tym idzie pracy nadajnika radiotelefonu po zakończeniu działania generatora monostabilnego i wysłaniu sygnału akustycznego (początku rozmowy).

Wyjście generatora monostabilnego oprócz sterowania praca generatora astabilnego steruje dodatkowo również pracą tranzystora T1 poprzez diodę D3 1N4148. Takie rozwiązanie ma za zadanie w chwili przełączenia przycisku P1 z pozycji nadawanie na odbiór ponowne wprowadzenie w stan nadawania radiotelefonu i wysłanie akustycznej informacji o zakończeniu rozmowy.

Podsumujmy, każde przejście przełącznika z jednego położenia w drugie powoduje załączenie nadajnika i wysłanie krótkiego sygnału akustycznego będącego informacją o rozpoczęciu lub zakończeniu nadawania.

Jako wzmacniacz mikrofonowy został zastosowany ogólnie dostępny układ US2 KA386 (LM386). Sygnał akustyczny z mikrofonu doprowadzony jest do na wyprowadzenie pin 3 wzmacniacza US2 KA386 poprzez potencjometr POT3 o wartości 47 kom. Potencjometrem tym dokonujemy regulacji poziomu sygnału wejściowego.

Z wyprowadzenia pin 5 układu scalonego wzmocniony sygnał skierowany jest na 9 pin złącza JP1 poprzez kondensator C13 o wartości 100uF i potencjometr POT2 47k ustalający poziom sygnału wyjściowego. Między końcówkę 1 i 8 układu scalonego włączony jest kondensator C10 10uF, którego zadaniem jest ustalenie poziomu wzmocnienia napięciowego wzmacniacza. Przy zastosowaniu kondensatora C10 o takiej pojemności według danych katalogowych daje nam to maksymalne wzmocnienie napięciowe układu tj. około 46dB. Przy maksymalnym wzmocnieniu konieczne jest zastosowanie kondensatora odsprzęgającego zasilanie na wyprowadzeniu pin 7 tzw. BYPASS o wartości około C11 100uF.

Montaż:
Szczegółowa mozaika ścieżek płytki drukowanej wraz z rozmieszczeniem elementów została przedstawiona na rysunku. Jak widać nie jest to skomplikowany wzór więc nie powinno być kłopotów z wykonaniem płytki. Również montaż elementów nie powinien sprawiać żadnych problemów. Układy scalone proponuje umieścić w podstawkach. Uruchomienie układu polega na odpowiednim wyregulowaniu poziomów sygnałów potencjometrami POT1, POT2, POT3. Przed podłączeniem układu suwaki potencjometrów ustawiamy w pozycji środkowej następnie podłączamy układ do radiotelefonu i metodą na słuch regulujemy odpowiednio układ tak aby jakość sygnału transmitowana przez nadajnik była odpowiednia.

Jak podłączyć układ do radiotelefonu?
Z podłączeniem do radiotelefonu nie powinniśmy mieć większych problemów układ z powodzeniem był stosowany w radiotelefonie CB jak i UKF typu FM315. Podłączając układ do radiotelefonu powinniśmy dysponować opisem mikrotelefonu stosowanego w danym typie radiotelefonu. Na podstawie tego opisu będziemy odpowiednio konfigurować połączenie pomiędzy radiotelefonem a naszym układem.

Na rysunkach mamy przedstawione najczęściej spotykane schematy mikrotelefonów oraz sposób podłączenia układu do radiotelefonu. Na rys. 4 przedstawiony jest sposób podłączenia do radiotelefonu CB MARK-2 ze względu na to że radiotelefony wielu typów mają identyczne opisy gniazd mikrotelefonów ten opis możemy stosować również do innych typów. Na rys. 3 mamy pokazany sposób podłączenia sygnalizatora do radiotelefonu z gniazdem 4 PIN, natomiast rysunek 5 przedstawia współpracę sygnalizatora z radiotelefonem FM315.

Spis elementów:
R1: 300kom C1: 1000uF/25V POT1-POT3: 47kom
R2: 300kom C2: 220uF/25V M1: mostek 1A
R3: 820om C3: 1uF P1: RKE6 Siemens
R4: 3,9kom C4: 1uF D1, D3, D4: 1N4148
R5: 3,9kom C5: 10nF D2: LED
R6: 100kom C6: 22uF US1: NE556
R7: 15kom C7: 10nF US2: KA 386
R8: 100kom C8: 4,7nF US3: 7810
R10: 10om C9: 220nF P1: przełącznik dwubiegunowy
C10: 10uF
C11: 100uF
C12: 47nF
C12: 10uF


schemat blokowy schemat blokowy
schemat ideowy schemat ideowy (sch)
podłączenie do radiotelefonu z gniazdem 4 podłączenie do radiotelefonu z gniazdem 4
podłączenie do radiotelefonu z gniazdem 5 podłączenie do radiotelefonu z gniazdem 5
podłączenie do radiotelefonu FM315 podłączenie do radiotelefonu FM315
płytka drukowana płytka drukowana (pcb)
Autor: Krzysztof Górski
ELEKTRONIK HOBBYSTA ne555
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartośœć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproœś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

15 Jan : 08:38
Smutny ... Wzajemnie, i również Życzę powodzenia w tym roku w życiu prywatnym/zawodowy
m, dużo Zdrowia!

15 Jan : 08:38
Witam tych, którzy jeszcze tutaj pozostali, choć od pewnego czasu obserwuję to aż mnie zabolało, że forum się tak osunęło. Szok Bardzo szkoda mi go, co za id*oci się rejestrują że to zniszczone niemal

02 Jan : 20:04
I tym optymistycznym akcentem, życzę udanych projektów i najlepszego w Nowym Roku. Oczko

01 Jan : 20:45
Oczywośie nie żywie do Ciebie pretensji a wręcz podziwiam że sam zostałeś tak długo. pozdrawiam.

01 Jan : 20:44
romek_xx wiem obserwuję regularnie forum i widziałem twoje walki i że ostałeś się chyba sam wśród moderacji, po prostu przykro mi iż forum z którym wkraczałem w świat elektroniki zaginie ;( Oczywiśc

26 Dec : 21:45
R3miX: cd:...Poszukaj jak nie wiesz gdzie i nie masz jak ich znaleźć. Ja jak mam za frajer szukać? wolę głupoli na YT oglądać. Czasem bywało że usunąłem SB a jutro było to samo. Bez sensu walka

26 Dec : 21:44
R3miX: Chcesz poświęcić 2-4 godz. dziennie za free na czyszczenie spamu? Ja nie mam żadnej pomocy, taki liyijing46 ma 159, jkelley3 -95, scott154 -157. I wielu innych czasem ponad 1000 postów na forum

17 Dec : 22:03
straszne na polskim forum żeby przeczytać trzeba używać translatora i te tematy ?

12 Dec : 21:26
Nikt ostatnio nie moderuje i bałagan się robi ;(

12 Dec : 19:06
co się dzieje z eresem ?

Copyright ERES S.I. & " Sendela Design a33; 2003-2018 - "Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy"
Reprodukcja bez zezwolenia zabroniona.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. website monitoring services