Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy - Hobby dla każdego


     
Strona Główna | Artykuły i Schematy | Tutoriale | Pliki do pobrania | Szukaj | Forum | Mapa Serwisu | Zobacz nas na YouTube!
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły i Schematy
Elektronika
Elementy
Audio
Auto
Alarmy
Dla domu
Komputer
Radio
Robotyka
Telefonia
Video
Warsztat
Zabawa
Lampy elektronowe
Tutoriale
Pliki do pobrania

FAQ
Szukaj
Forum
Kontakt
O nas

Katalog Stron WWW
Mapa Serwisu
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
ways to begin the wo...
How does wooden floo...
inexpensive men's an...
the Adidas NMD is on...
adidas originals sho...
Adidas' vision for t...
nike outlet on the web
Nike Air Max 270 Arr...
nike absolutely free...
business opportuniti...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 12,809
Najnowszy użytkownik: adamZet
drukuj komentujCewki i dławiki

CEWKI I DŁAWIKI


Elementy indukcyjne tj. cewki i dławiki stosuje się w obwodach, których własności zależą od częstotliwości. Zwykle wykonane są one w postaci pewnej ilości zwojów drutu miedzianego, nawiniętego na rdzeniu magnetycznym, lub bez rdzenia. Produkuje się wiele różnych rodzajów elementów, o indukcyjności od kilku nanohenrów (nH) do dziesiątków henrów (H).

Indukcyjność jest to cecha cewki, która przeciwdziała wszelkim zmianom płynącego przez nią prądu. Mechanizm ten wynika z działania siły elektromotorycznej (SEM) indukcji w cewce. Cewka o indukcyjności 1 H daje siłę elektromotoryczną 1 V, jeżeli prąd przepływający zmienia się z prędkością 1 A/s (1 H = 1 Vs/A).

Oto kilka przykładów zastosowania cewek, lub dławików:

Filtry strojone (obwody rezonansowe). Służą do wybierania, lub tłumienia pewnych częstotliwości. Do tego potrzebne są cewki o wysokiej wartości Q (dobroci) i dobrej stabilności. Cewki takie na ogół nawinięte są bez rdzenia, albo mają rdzeń karbonylkowy lub ferrytowy - często ze szczeliną powietrzną. Popularne są również cewki toroidalne, cewki o regulowanej indukcyjności, ekranowane lub bez ekranu.

Filtry RFI (przeciwzakłóceniowe). Służą do tłumienia niepożądanych sygnałów w.cz. (zakłóceń). Cewka taka powinna mieć wysoką impedancję w dużym zakresie częstotliwości (niska dobroć Q), Nadają się tu cewki z rdzeniami ferrytowymi. Przy małych prądach często stosuje się rdzenie toroidalne, które mają obwód magnetyczny zamknięty i małe pole rozproszenia. Przy wyższych prądach wprowadza się szczelinę, albo stosuje się rdzeń z otwartym obwodem magnetycznym, np. pręt ferrytowy.

Filtrowanie prądu stałego i magazynowanie energii. W impulsowych zasilaczach sieciowych stosuje się dławiki do filtracji zakłóceń o wysokich częstotliwościach, a w przetwornikach DC/DC - do magazynowania energii. W takich przypadkach ważne jest, aby cewka dobrze pracowała przy dużej składowej stałej bez nasycenia rdzenia. W tych zastosowaniach najczęściej stosuje się rdzenie ferrytowe.

Cewki przedstawiają dla prądu zmiennego oporność zależną od częstotliwości, która nazywa się reaktancją i oporność dla prądu stałego, która jest w istocie rezystancją zastosowanego drutu. Reaktancję indukcyjną XL oblicza się ze wzoru:

 

Reaktancja indukcyjna


gdzie omega, f - częstotliwość

Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną rezystancji i reaktancji

 

Impedancja


Ażeby było łatwiej zrozumieć cewką jako element obwodu elektrycznego, możemy zastosować uproszczony schemat zastępczy:

 

Schemat zastępczy cewki


gdzie:
L - indukcyjność,
RS - rezystancja szeregowa (rezystancja drutu + pozostałe straty w drucie i rdzeniu),
CL - pojemność własna cewki np. pojemność między warstwami uzwojeń, zwana też pojemnością upłynnościową, pasożytniczą albo rozproszoną.

Dobroć Q (ang. Quality), jest stosunkiem reaktancji cewki do rezystancji szeregowej. Niższa rezystancja daje wyższą dobroć i filtry mają wówczas większe nachylenie zbocza.

 

Q = XL / RS


Pojemność własna cewki CL wraz z indukcyjnością tworzy obwód rezonansowy. Częstotliwość takiego obwodu nazywana jest częstotliwością rezonansu własnego SRF. Pojemność własna może stwarzać problemy przy wyższych częstotliwościach, o ile nie uwzględni się jej przy obliczeniach. Częstotliwość przy pomiarze dobroci powinna wynosić nie więcej niż 1/10 tej częstotliwości.

Obliczanie cewek bez rdzenia

Interesująca może być dla nas energia magazynowana w cewce. Można ją wyliczyć ze wzoru:

 

W = 1/2 x L x I2


gdzie: W - energia w J, L - indukcyjność cewki, I- prąd przepływający przez cewkę.

Zanim przejdziemy do obliczania cewki należy stwierdzić, że również prosty odcinek przewodu posiada indukcyjność. Powinno się zwrócić na to szczególnie uwagę, gdy mamy do czynienia z wysokimi częstotliwościami. Dlatego wyprowadzenia elementów powinny być jak najkrótsze, np. przy szeregowym połączeniu z kondensatorem. W przeciwnym razie może powstać odwód drgający.

Wzór na indukcyjność przewodu jest następujący:

 

Wzór na indukcyjność przewodu


Mając długość przewodu l i średnicę d w cm, indukcyjność otrzymamy w uH (mikroHenrach). Współczynnik x zależny jest od częstotliwości i kształtu. Prosty drut i wysoka daje x = 1, niska częstotliwość x = 0,75. Jeśli drut zostanie zgięty, to indukcyjność będzie mniejsza. Krąg jednozwojowy ma x = 2,45 przy częstotliwościach wysokich, i 2,20 - przy niskich, a kwadrat odpowiednio 2,85 i 2,60.

Jeżeli chce się zwiększyć indukcyjność, to można otoczyć przewodnikiem materiał magnetyczny np. w postaci ferrytu, lub nawinąć wiele zwojów spiralnie. W tym drugim przypadku, drut jest w prawdzie zwinięty, ale efekt wzajemnego oddziaływania zwojów będzie duży (indukcyjność wzajemna zwojów). Indukcyjność cewki wzrasta proporcjonalnie z kwadratem liczby zwojów w cewce.

Indukcyjność cewki powietrznej jednowarstwowej można obliczyć ze wzoru:

 

Indukcyjność cewki powietrznej jednowarstwowej


gdzie: długość cewki l i średnica d w cm, n - liczba zwojów, L - indukcyjność cewki w uH (mikroHenrach). Najwyższą wartość dobroci otrzyma się wówczas, gdy długość cewki jest 2 do 2,5 raza większa niż jej średnica, średnica cewki powinna być 5 razy większa niż średnica drutu.  

Indukcyjność cewki powietrznej wielowarstwowej oblicza się wg wzoru:

 

Indukcyjność cewki powietrznej wielowarstwowej


gdzie: d - średnia wartość średnicy, a - grubość uzwojenia wzdłuż promienia (wszystko w cm). L - indukcyjność w uH (mikroHenrach).

Dla cewek drukowanych, które wykonuje się na laminowanych płytkach drukowanych o grubości folii 35 um (mikrometrów), indukcyjność oblicza się wg następującego wzoru:

 

L = nDm(nK1 + K2)


gdzie:
L - indukcyjność w uH (mikroHenrach)
n - liczba zwojów
Dm = c + d - średnica cewki w cm, (patrz rysunek poniżej)
K1 stała, odczytywana z wykresu:

 

współczynnik K1


K1 stała, odczytywana z wykresu:

 

współczynnik K2


Przy innym wykonaniu cewki niż okrągła, nawinięta spiralnie, do wyliczenia średnicy obliczeniowej Dm możemy zastosować przybliżone wzory przeliczeniowe:

 

przybliżone wzory przeliczeniowe


Przykład: cewka drukowana o d1 = d2 = 0,5mm, grubość warstwy miedzianej 35 um (mikrometra), 14 zwojów i d = 10mm. Obliczenie indukcyjności:
Dla c = n(d1+d2 = 14mm otrzymuje się Dm = 14 + 10 = 24 mm
Dla c/Dm = 14/24 = 0,58 otrzymuje się K1 = 9,2x10-3
Dla (d1+d2)/d1 = 2 otrzymuje się K2 = 3,5x10-3
Z czego obliczamy końcowy wynik:
L = 14 x 2,4 ( 14 x 9,2 x 10-3 + 3,5 x 10-3 ) = 4,45 uH (mikroHenra).

Cewki z rdzeniem W celu zwiększenia indukcyjności, jak już wcześniej wspomniano, można zastosować rdzeń z materiału ferromagnetycznego. Najczęściej spotykanymi materiałami są ferryty proszek żelazny (żelazo karbonylkowe). Są one określane jako miękkie materiały magnetyczne tzn., że w chwili zaniku pola elektromagnetycznego zanika duża część ich strumienia magnetycznego. Przeciwieństwem są twarde materiały magnetyczne, tzn. takie, które stosuje się np. na magnesy stałe.

Ferryt jest ceramicznym, mikrokrystalicznym materiałem, składającym się z malutkich kryształków tlenku żelaza (Fe2O3) i domieszek metali. Najczęściej spotykanymi kombinacjami jest mangan-cynk (MnZn) i nikiel-cynk (NiZn).

Ferryty manganowo-cynkowe mają najwyższą przenikalność (ui) i indukcję nasycenia strumienia (BS), podczas gdy ferryty niklowo-cynkowe, mają wyższą rezystancję (niższe straty) i nadają się najlepiej dla częstotliwości powyżej 1 MHz.

Zalety ferrytów to: bardzo wysoka przenikalność (ui 100-10000), niskie straty i możliwość pracy na wysokich częstotliwościach, wada - niska indukcja nasycenia (Bs<0,5T). Oznacza to, że ferryty bardzo łatwo się nasycają i trzeba tym pamiętać, kiedy ma się do czynienia ze znacznymi składowymi stałymi prądu. Aby przeciwdziałać temu, należy używać rdzeni ferrytowych z otwartym obwodem magnetycznym np. w postaci pręta, lub wprowadzić szczelinę powietrzną do obwodu magnetycznego.

Rdzenie ferrytowe stosuje się do cewek na wysokie częstotliwości, w filtrach przeciwzakłóceniowych (RFI) i transformatorach zasilaczy pracujących do 1MHz. Produkowane są jako toroidy, rdzenie kubkowe, rdzenie z kształtkami RM, C i E, koraliki, pręty gwintowane, bloki, itd.

Rdzenie proszkowe - jak sama nazwa wskazuje - składają się ze sproszkowanego żelaza, w którym cząsteczki są izolowane od siebie nawzajem, np. przez utlenienie powierzchni. Po dodaniu środka wiążącego, materiał prasuje się dla uzyskania właściwego kształtu i wygrzewa w piecu.

Największą zaletą rdzeni proszkowych w porównaniu z ferrytami jest fakt, że wytrzymują one wysokie prądy płynące w uzwojeniu, indukcja nasycenia (BS) jest ok. 1,5T. Są one także stabilne temperaturowo i mają wysoką dobroć, wytrzymują również wysokie częstotliwości. Poważną ich wadą jest niska przenikalność (ui = 2 - 90). jest to wynikiem istnienia dużej liczby małych szczelin powietrznych pomiędzy cząsteczkami żelaza, co powoduje, że łączna szczelina będzie bardzo duża.

Rdzenie proszkowe stosowane są przede wszystkim do filtracji prądu stałego i zmiennego o niskiej częstotliwości (50 Hz). Używa się ich również jako dławików do magazynowania energii w stabilizatorach impulsowych, filtrach i przy dopasowywaniu impedancji przy wysokich częstotliwościach. Rdzenia te produkuje się przede wszystkim jako toroidalne.

Rdzeni z blach stalowych używa się prawie wyłącznie do wykonywania transformatorów sieciowych, w których straty (powodowane przez indukowane prądy wirowe) są tak duże, że praktycznie nie można ich używać do częstotliwości powyżej 1 kHz.

Przy konstruowaniu cewek z rdzeniami ferromagnetycznymi potrzebna jest pewna wiedza o magnetyzmie. Zaczniemy więc od podstaw teorii magnetyzmu.

Pole magnetyczne

Kiedy prąd przepływa przez cewkę, która jest nawinięta na rdzeniu, to powstaje siła magnetomotoryczna (mmf), która powoduje powstanie strumienia magnetycznego w rdzeniu. Wielkość tego strumienia zależy od reluktancji rdzenia (Rm). Reluktancję można przyrównać do "rezystancji magnetycznej" (analogicznie z prawem Ohma U = I x R).

 

siła magnetomotoryczna


Jednostką siły magnetoelektrycznej jest Amperozwój, ale wyraża się ją w A, ponieważ zwój jest bezwymiarowy. Czasami używa się angielskiego określenia At (Ampereturns). Jednostką strumienia magnetycznego jest 1 Weber (Wb).

Jeśli odniesie się siłę magnetomotoryczną do skutecznej wartości długości linii magnetycznej (le) w metrach, to otrzyma się natężenie pola magnetycznego w A/m (albo At/m)

 

H = N x I / le


Natężenie pola magnetycznego jest więc równe iloczynowi liczby zwojów i prądu, podzielonemu przez skuteczną wartość długości drogi strumienia. Należy zauważyć, że wartość skuteczna nie jest równa fizycznej długości rdzenia.

Gęstość strumienia B - zwana też indukcją - jest to strumień podzielony przez skuteczną powierzchnię magnetyczną.

 

Gęstość strumienia


Gęstość strumienia B ma jednostkę Tesla (T). 1T = 1Wb/m2.

Krzywa histerezy

 

Krzywa histerezy


Pętla B/H pokazuje zależność gęstości strumienia B materiału od natężenia pola magnetycznego H. W materiale ferromagnetycznym w stanie spoczynku domeny magnetyczne sę nieuporządkowane, przypadkowo ułożone w różnych kierunkach. W sumie ich działania magnetyczne kompensują się. Kiedy wprowadzone zostaje zewnętrzne pole magnetyczne, molekularne domeny magnetyczne zwrócą się w takim kierunku, aby był on identyczny ze strumieniem magnetycznym. Im wyższe jest natężenia pola magnetycznego H, tym więcej domen magnetycznych zostaje w ten sposób zwróconych. Kiedy wszystkie cząsteczki, czyli domeny magnetyczne zostaną skierowane w tym samym kierunku, materiał wejdzie w stan nasycenia BS i nie można już osiągnąć większej indukcji (gęstości strumienia), nawet, gdy dodatkowo powiększy się natężenia pola magnetycznego H. Kiedy zmniejszamy natężenie pola magnetycznego, to krzywa magnesowania nie wraca poprzednią drogą, ponieważ część domen magnetycznych nie wraca do swojego poprzedniego położenia. Kiedy natężenie pola magnetycznego jest równe zeru (H=0), to w dalszym ciągu istnieje pewien strumień w materiale. Ta gęstość strumienia nazywana jest remanencją magnetyczną Br. W celu wyzerowania strumienia rdzenia wymagany jest strumień skierowany w przeciwnym kierunku. To natężenia strumienia magnetycznego, które potrzebne jest do tego celu, zwane jest natężeniem koercji Hc.

Przenikalność magnetyczna
Poniżej podany jest wzór na zależność indukcji B i natężenia pola magnetycznego H:

 

zależność indukcji B i natężenia pola magnetycznego H


Gdzie u (mi) jest przenikalnością magnetyczną i można ja porównać do "przewodności magnetycznej". W przedstawieniu graficznym, przenikalność jest to nachylenie krzywej histerezy. Przenikalność jest szeroką definicją i w zasadzie równa jest u0 x ur, gdzie u0 jest przenikalnością próżni, a ur przenikalnością względną w stosunku do u0. Np. ur=100 oznacza, że przenikalność materiału jest 100 razy większa, niż przenikalność próżni. Wzór ten można również zapisać jaki:

 

zależność indukcji B i natężenia pola magnetycznego H


Przenikalność próżni jest równa Przenikalność próżni

W zamkniętym obwodzie magnetycznym, takim jak toroid, ur nazywa się przenikalnością początkową (albo przenikalnością toroidu utor). Ona ma właściwą wartość tylko przy niskiej gęstości strumienia (B<0,1mT).

W obwodzie magnetycznym ze szczeliną powietrzną, ur nazywa się przenikalnością skuteczną ue. Ze względu na fakt, że przenikalność materiału nie jest liniowa w funkcji Bi H (krzywa histerezy), mówi się również o innych rodzajach przenikalności.

Przenikalność amplitudowa (ua), to jest przenikalność określana dla przypadku, kiedy prąd przepływający przez cewkę, jest wyłącznie prądem przemiennym. Już przy kilku mT, może być duża odchyłka w stosunku do ur. Jest ona największa w pobliżu połowy indukcji nasycenia Bs, gdzie może ona być 2-3 razy większa. Przenikalność zmienia się w zależności od natężenia pola.

Przenikalność rewersyjna (inkrementalna) występuje wówczas, kiedy występuje składowa stała i zmienna prądu - np. w cewce filtru zasilacza. W tym wypadku przenikalność zmienia się w zależność od natężenia pola magnetycznego. Rdzeń żelazny powoduje, że przenikalność wzrasta do 10000 A/m podczas gdy ferryty, już przy kilkuset A/m, wchodzą w stan nasycenia i tracą przenikalność.

Obliczenia cewki z rdzeniem Aby w prosty sposób można były obliczyć rdzeń, podaje się w danych technicznych skuteczne wymiary magnetyczne , które określane są jako: skuteczna długość le, skuteczna powierzchnia Ae, skuteczna objętość Ve. O ile rdzeń nie jest toroidalny, podaje się wymiary podaje się wymiary dla toroidu o analogicznych właściwościach. Suma Ie/Ae nazywana jest współczynnikiem rdzenia (współczynnikiem kształtu).

Aby wyliczyć indukcyjność, korzysta się z następującego wzoru:

 

indukcyjność


Aby uprościć obliczenia, wyciąga się często przenikalności i współczynnik rdzenia i podaje współczynnik AL

 

współczynik AL


więc:

 

L = n2 x AL


Przykład: Potrzebna jest cewka 100uH, rdzeń posiada wartość AL=800nH/n2. Rozwiązanie:

 

ilość zwojów
ilość zwojów


Pamiętać należy o podaniu L w nH o ile AL jest podana w nH/n2.

Pręty ferrytowe używa się nie tylko jako rdzenie antenowe, ale równie często jako rdzenie w cewkach w.cz. i w cewkach filtrów przeciwzakłóceniowych. Mają one otwarty obwód magnetyczny, co powoduje, ze przez cewki mogą płynąć duże prądy bez nasycenia rdzenia.

Indukcja (gęstość strumienia) w rdzeniu
Ważne jest wyliczenie wartości indukcji B w rdzeniu, aby uniknąć wejścia w nasycenie. Jeżeli rdzeń jest nasycony, ma przenikalność równą 1 i indukcyjność cewki jest taka sama, jakby to była cewka powietrzna. Oprócz tego występują duże straty, które zamieniają się na ciepło, szczególnie przy wysokich częstotliwościach. Indukcję można obliczyć na kilka sposobów. Jeden z nich to wyliczyć najpierw natężenie pola H ze wzoru:

 

H = n x I / Ie


a następnie wyliczyć indukcję ze wzoru:

 

Indukcja B


Indukcję B otrzymuje się w Teslach. O ile jest to czysty prąd stały, można używać następującego wzoru:

 

Indukcja B


gdzie: L - indukcyjność, I - prąd, n - liczba zwojów, Ae - powierzchnia skuteczna. Dla niefiltrowanego dwupołówkowego prostowanego prądu, obowiązuje wzór:

 

Indukcja B


gdzie: Ueff - wartość skuteczna napięcia pulsującego, f - częstotliwość. Często mamy do czynienia z napięciem o pewnej pulsacji. Indukcję można wówczas obliczyć dokładnie, albo, przy zaakceptowaniu wartości nieco zawyżonej, można przyjąć sumę wartości szczytowej i składowej stałej.

Przy prądzie zmiennym sinusoidalnym stosuje się wzór:

 

Indukcja B


gdzie: Ueff - wartość skuteczna napięcia.

Dla przebiegu prostokątnego wzór przybierze postać:

 

Indukcja B


gdzie: U - jest napięciem szczytowym.

Wydzielanie ciepła
W aplikacjach powyżej 100 kHz, nasycenie ni jest tak wielkim problemem jak wydzielanie ciepła. Druty na cewkach grzeją się zarówno od składowej stałej, jak i zmiennej prądu, podczas gdy rdzeń grzeje się jedynie od prądu zmiennego. Następujące wartości maksymalne indukcji (dla prądu zmiennego) mogą służyć jako orientacyjne, zarówno dla ferrytów, jak i rdzeni karbonylkowych:

 

Częstotliwość [MHz] 0,1 1 7 14 21 28
Indukcja max. [mT] 50 15 6 4,5 4 3


W aplikacjach, gdzie występuje prąd stały ze składową zmienną, np. w cewkach filtru zasilacza, mamy pomijalnie małe straty, o ile całkowita gęstość strumienia nie przekracza 200 mT dla większości ferrytów, i 500 mT dla rdzeni proszkowych.

Zależność od temperatury
Przenikalność ferrytu albo rdzenia proszkowego zależy silnie od temperatury. Generalnie przenikalność wzrasta aż do pewnej temperatury (punkt Curie), gdzie gwałtownie spada.

Współczynnik temperaturowy podaje zmianę przenikalności na K w określonym zakresie temperaturowym. Zmianę indukcji w funkcji zmiany temperatury można wyliczyć z następującego wzoru:

 

Indukcja B


Ze wzrostem temperatur wzrastają również straty. Kiedy przenikalność wzrasta, mamy wyższą gęstość strumienia, a przez to też. wyższe straty histerezy. Poza tym, ze wzrostem temperatury zmniejsza się rezystancja właściwa, co powoduje, że straty na prądy wirowe wzrastają.

Jednostki magnetyczne
Na zakończenie, ze względu, że w różnych katalogach stosuje się inne (nie podstawowe) jednostki magnetyczne warto wiedzieć jak się je przelicza.

 • Siła magnetomotoryczna

  1 G (gilbert) = 1,257 A
  1 A = 0,796 G
 • Strumień magnetyczny

  1 M (maxwell) = 10-8 Wb
  1 Wb = 108 M
 • Natężenie pola magnetycznego

  1 Oe (oersted) = 79,6 A/m
  1 A/m = 1,257 x 10-2 Oe
 • Indukcja (gęstość strumienia)

  1 G (gauss) = 10-4 T
  1 T = 104 GKod barwny
Obecnie bezproblemowo są już dostępne miniaturowe dławiki osiowe. W wielu zastosowaniach nie warto męczyć się nad własnoręcznym wykonywaniem cewek, a znacznie lepiej jest zastosować dławik o określonej indukcyjności. Podobnie jak na rezystorach, do oznaczania parametrów dławików, zastosowano kod paskowy.
Warto zapoznać się z tym sposobem kodowania; szczególnie gdy przyjdzie nam szybko odnaleźć dławik o określonej indukcyjności w pudełku z setką innych luźnych dławików.

Zacznijmy więc od standardowej tabelki, którą najlepiej jest zawsze mieć pod ręką. Po pewnym czasie sami zapamiętacie tą tabelkę i ściągawka nie będzie wam już potrzebna.

 

\ Cyfry znaczące Mnożnik Tolerancja
srebrny
złoty
czarny
brązowy
czerwony
pomarańczowy
żółty
zielony
niebieski
fioletowy
szary
biały
brak
-
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
x10 nH
x100 nH
x1 uH
x10 uH
x100 uH
x1 mH
x10 mH
x100 mH
x1 H
x10 H
x100 H
x1000 H
-
10%
5%
-
1%
2%
-
-
0,5%
0,25%
0,1%
-
-
20%
 


Kodowanie dławików charakteryzuje się umieszczeniem czterech kolorowych pasków na zewnętrznej warstwie epoksydowej.

 

Kod barwny


Pierwszy pasek oznacza zgodnie z powyższą tabelą pierwszą liczbę znaczącą. Drugi pasek oznacza drugą liczbę znaczącą. Trzeci pasek jest mnożnikiem. Czwarty pasek oznacza tolerancję indukcyjności znamionowej. Jeżeli mamy dławik tylko z trzema paskami to traktujemy go podobnie, a brak czwartego paska oznacza tolerancję 20%. Dla przykładu dławik oznaczony: brązowy-czerwony-czarny-srebny oznacza 12 uH i tolerancję 10%.

Jeżeli kolory pasków są słabo czytelne lub nie można określić, który pasek jest pierwszy a który ostatni, nie przejmuj się, w takich przypadkach pomoże znajomość szeregów E - większość dławików dostępna jest o wartościach indukcyjności z szeregu E12 (red. tak samo jak dla rezystorów). Odczytaj wartość indukcyjności takiego dławika i sprawdź czy taki dławik istnieje w danym szeregu. Jeżeli nie występuje w danym szeregu oczytana przez nasz wartość - znaczy to, że należy odczytać go w odwrotnej kolejności.

 


Copyright (c) 2003-2005 ERES S.I.
Literatura: P.Horowitz W.Hill "Sztuka elektroniki", A.Janeczek "Konstrukcje krótkofalarskie", Katalog ELFA49brbr


Komentarze
#11 | hai2017 dnia 29.11.2017 07:23:32
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
<P>Dilemma to nike air max 90 achieve McGinley is beats earphones that nike huarache you cheap nike air max have moncler sale a feeling cheap jordans relating to jordan shoes the locker beats by dre cheap room air max 1 or cheap jordans living cheap under armour area Michael Kors Diaper Bag Sale by nike store using nike store mainly nike free 5.0 four journey cheap beats by dr dre game nike shoes games air jordan at christian louboutin a nike factory store 21 year line of nike cleats work, McGinley beats by dr dre could by nike store some moncler women means under armour womens shoes using jordan 13 the nike huarache honor. nike shoes for women The united states scheduled nike outlet scheduled beats headphones cheap visit nike roshe run along with jordans for cheap mary Watson jordan 5 as beats headphones cheap chief nike factory store only nike store has Yeezy Shoes enhanced this montblanc meisterstuck excellent become aware nike outlet of christian louboutin outlet low beats by dre on sale entitlement. under armour discount Of Michael Kors Diaper Bag your current Michael Kors Jet Set sound beats earbuds simple christian louboutin fact that womens nike air max McGinley, Along with four beats solo labels, Possibly nike clearance will nike roshe run check out nike store quite under armour sale unsafe nike roshe compact as you mens nike air max are nike store was beats headphones on sale alongside nike air max Watson, nike shoes for men Together with five obtainable nike sneakers titles, nike outlet Four nike free 5.0 of air max which jordans for girls are successful louboutin shoes located Adidas Yeezy Boost inside of beats headphones on sale Scotland, </P>
<P></P>
<P>Put cheap beats headphones an nike air max end nike basketball shoes to nike air max taking mont blanc pens discount care nike huarache of mont blanc ballpoint pens your nike air max child jordan 11 in nike free run a new jordans different beats by dre off christian louboutin shoes teammates beats by dre studio whether nike clearance because nike shoes of nike store demonstrating nike roshe to favouritism, jordan shoes Or nike free run possibly nike free run a that's, nike outlet you are nike free way nike outlet too Michael Kors Bags On Sale difficult to nike air max 90 show christian louboutin shoes that Michael Kors Bags you are air max not issuing air max 1 your ex preferential handling. Yeezy Boost 350 For Sale This nike factory store content controlling nike basketball shoes infant Michael Kors Handbags together Michael Kors Handbags Sale with air max personal instruction to nike air max 90 achieve idiot's highlights which often air max 90 developing cheap mont blanc pens favouritism could air max 95 cause jordan 6 teammates Michael Kors Jet Set Crossbody inside resent nike cleats your nike air max 2017 young child, nike shoes for women And jordan shoes after air max 95 that beats earbuds in nike sneakers the jordan 11 long cheap beats by dre run help nike air max her very nike store own nike basketball shoes a nike shoes pariah nike free on nike basketball shoes they. adidas yeezy Literally additional nike air max a beats by dr dre problematic beats by dr dre time cheap nike air max for her, nike outlet Nevertheless, Adidas Yeezy Boost 350 Produce nike roshe run them nike air max so cheap beats headphones that Adidas Yeezy For Sale you air max resent Adidas Yeezy and jordans for girls also under armour sale your womens nike air max really nike shoes challenge mens nike air max improve nike sneakers when you're Michael Kors Handbags On Sale the christian louboutin the management adidas store of nike shoes for men unfairly. </P>
<P></P>
<P>Remember, though, perhaps crucial jordan 13 add-on will nike outlet be moncler coats Kate's jordan shoes spouse, cheap beats by dre Dictator bill. nike air max 90 Becasue beats solo it is adidas stan smith less likely air max 95 to cheap jordans your swipe nike roshe outside nike roshe run knight nike clearance in nike store shining new jordans armor Harry retro jordans right retro jordans provided by Cressida nike free run Bonas approximately at this time nike shoes and nike roshe therefore beats by dre wireless march. beats by dre wireless 31, Our organization jordans for sale imply Michael Kors Diaper Bag either one nike free using a retro jordans boybrother cheap jordans and nike air max 95 / nike factory store or christian louboutin outlet possibly can begin to cheap under armour play jordans for cheap who along. </P>
<P></P>
<P>Apple computer(Makeup adidas originals products beats by dre sale craft work makeup) beats headphones on sale Drafted air max 1 a Michael Kors On Sale poster nike shoes for women when christian louboutin sale they beats solo host nike shoes for women spg nike air max 2017 2013"Efficiency nike cleats gallery" Which louboutin shoes unfortunately nike free run made under armour shoes an air max appearance nike roshe in air max advertisements(Sort 1). nike outlet Number adidas superstar of moncler outlet its nike roshe leading air max lotions normally moncler men may louboutin outlet have womens nike air max sight nike outlet darkness beats by dre pallets, That nike air max 90 have"Blendable hues" nike cleats Thanks louboutin outlet to"Pigmented Yeezy Boost 350 Price formulation" nike free (Apple Cheap Michael Kors Bags computer, "Robustness"Oczko nike boots At nike shoes the nike air max 95 same nike air max 90 time ebony cheap beats lip nike roshe run stick air max colours. Michael Kors Purse Sale Such advertisements nike free 5.0 has a nike free run number of moncler jacket other new jordans symbols, adidas outlet Like nike air max 90 Abbou's jordan 11 are christian louboutin sale up nike air max 90 against jordans for women and nike shoes for women as nike shoes well, Michael Kors Handbags Outlet your beats by dre cheap muscle and nike roshe run strength, The nike air max 90 career behind your partner beats earbuds human moncler women shape, under armour outlet The main air max 95 white-coloured box jordans for women in nike sneakers the nike free run region of nike shoes Abbou, Adidas Yeezy 350 Boost And the cheap beats headphones written nike store text nike roshe towards beats headphones the bottom. air max 90 </P>
<P></P>
<P>The mans Yeezy Boost 350 functioning beats earphones gained nike factory store the cheap nike air max man nike shoes for men a fund with split I nike cleats average tn under armour shoes believe. moncler jacket In nike air max 2017 that respect, jordan 6 Your nike air max guy beats headphones averaged 4.1 mont blanc pen objects one nike boots tournament air max in addition nike boots 2.9 moncler coats blocks mont blanc fountain pen regardless of nike boots in beats by dre on sale in nike outlet 19 beats earphones online casino Yeezy Adidas discs. nike sneakers Had jordan 6 been cheap nike air max showed jordans for girls off air max towards splendour, nike air max 2017 Nevertheless. moncler jackets If nike air max 95 you mens nike air max remain nike shoes for men at Michael Kors Bags Sale expensive air max 1 hotels beats by dre studio and jordan 13 find out nike free run a mont blanc starwalker allergy, jordans for women Ask air max 90 you for hypo-allergenic nike air max 90 papers. nike air max A large amount resort moncler jackets accommodation nike shoes provides nike air max 95 these mont blanc pens kinds of and christian louboutin outlet furthermore beats by dre studio put nike store on nike shoes launch to concluding you beats by dre ought mens nike air max only Michael Kors Bags Online just nike clearance lately cheap beats already cheap beats by dr dre mauled beats by dre wireless courtesy cheap jordan shoes of christian louboutin shoes cargo louboutin shoes box Michael Kors Jet Set Diaper Bag pesky mens nike air max insects. nike roshe run In cheap beats by dre the nike clearance event Michael Kors Sale that nike store right nike shoes for men a nike free matter, moncler men Hunt Michael Kors Bags Outlet for jordans for sale a nike outlet doctor nike free 5.0 or nike free run simply cheap nike air max a nike air max 2017 pores nike outlet and moncler outlet skin moreover jordans for sale put nike roshe on air max 1 pin the consequence cheap jordan shoes on air max 90 the nike boots place, </P>
<P></P>
<P>In moncler sale case beats by dre sale two nike roshe run plus styles nike store of womens nike air max PPE nike free 5.0 are air max 95 typically cheap beats damaged, Employed beats by dre sale not jordan 11 interfere cheap beats by dr dre in air max 90 the Michael Kors Jet Set Tote same nike outlet room. jordans for sale Thereby, nike roshe If Yeezy you are aeroplanes beats headphones checking christian louboutin sale representatives under armour discount as under armour womens shoes an example, beats by dre cheap Safety swimwear to chemical womens nike air max substance jordans for cheap stains should likewise Yeezy Boost have the nike roshe run required jordan 13 a Michael Kors Purses On Sale better nike air max standard nike huarache of nike shoes conspicuity. nike shoes Correspondingly, nike roshe run Whet jordan 12 or winter beats headphones cheap attires nike roshe should've apt mont blanc HV nike air max 95 components or Michael Kors Jet Set Bag be cheap jordan shoes able nike shoes to nike basketball shoes be employed under armour outlet supporting beats by dre on sale HV mont blanc pens for sale attire,</P> nike huarache
#12 | ivyf2033 dnia 22.12.2017 23:36:43
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#13 | jasony02 dnia 30.12.2017 20:06:38
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#14 | yaoxuemei dnia 24.05.2018 09:30:30
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
ugg outlet
moncler jackets
coach outlet store online
nhl jerseys for sale
michael kors outlet
mont blanc outlet
ugg boots
ralph lauren uk
michael kors outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
adidas shoes for men
nike shoes outlet
coach outlet online
christian louboutin shoes
polo ralph lauren
rolex watch
louis vuitton outlet online
christian louboutin
polo outlet
coach factory outlet
longchamp outlet
ralph lauren outlet
true religion jeans
nike air max
polo outlet store
pandora charms
christian louboutin
moncler outlet online
coach outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
cheap jordan shoes
fred perry shirts
off white clothing
air jordan shoes
polo outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
ugg canada
pandora charms outlet
ralph lauren polo
pandora charms
pandora charms sale clearance
pandora jewelry
ralph lauren
ugg outlet
air jordan 4 retro
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
christian louboutin outlet
coach outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
coach outlet
pandora outlet
rolex watches for sale
nfl jerseys
christian louboutin shoes
true religion jeans
yeezy boost
louis vuitton outlet store
pandora
air max 2017
cheap jordans for sale
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet
ugg boots
fitflops sale clearance
kate spade
canada goose jackets
nike shoes
canada goose
polo outlet
ugg outlet online clearance
pandora outlet
ray ban sunglasses
mlb jerseys wholesale
nike huarache
coach outlet online
canada goose jackets
pandora charms
true religion
pandora jewelry
pandora outlet
michael kors outlet clearance
canada goose uk
coach outlet online
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors handbags
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
canada goose
pandora jewelry
kate spade outlet
pandora jewelry sale
adidas outlet
nike outlet
michael kors outlet online
nike air jordan 4
pandora charms
canada goose outlet store
michael kors outlet
yeezy boost
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet store
kate spade handbags
coach outlet
mulberry handbags
cheap nhl jerseys
nfl jerseys wholesale
pandora charms
coach outlet online
coach outlet store online
pandora outlet
ugg outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
mulberry bags
ugg boots clearance
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
prada outlet
nike outlet store
canada goose outlet
YAOXUEMEI20180524
#15 | jasony02 dnia 15.06.2018 03:29:33
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#16 | jasony02 dnia 27.06.2018 18:40:52
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#17 | rdunne14 dnia 19.08.2018 02:02:03
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Nike Outlet
Pandora Rings
Nike Cortez
Polo Ralph Lauren Outlet
KD Shoes
Pandora Outlet
Nike Air Vapormax
Nike Air Force 1
North Face Outlet
Yeezy boost
Nike Uptempo
Lebron 15
Huaraches Nike
Jordan 11 Space Jam
Pandora Jewelry
Kyrie Irving Shoes
Puma Shoes
Ralph Lauren Outlet
Yeezy Boost 350
Pandora Jewelry
Nike Air Max 95
James Harden shoes
Kyrie 3
Kate Spade Outlet
Clarks Shoes
Air Max 2018
Birkenstock Outlet
Fenty Puma by Rihanna
Adidas Outlet
Birkenstock Sandals
Kate Spade Outlet
Lebron Shoes
Timberland Boots
Red Bottom for Women
Adidas Yeezy
Kyrie 3
Nike Shoes
Michael Kors Canada Outlet
Curry 4 Release Date
Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0
Moncler UK
NMD Adidas
Adidas Shoes
Nike Vapormax
Rihanna Puma Slides
Pandora Rings Official Site
Yeezys
Pandora Jewelry
Yeezy 350 V2
Coach Factory Outlet
Michael Kors Canada Store
Ralph Lauren Outlet
New Jordans
Christian Louboutin
Yeezy Shoes
Adidas Ultra Boost
Longchamp Outlet
Lebron 15
KD 10
Polo Ralph Lauren
Yeezy
Christian Louboutin Shoes
Jordan 11
North Face Jackets
Longchamp
Pandora Jewelry
KD Shoes
Harden shoes
Kyrie 4
Stephen Curry Shoes
Pandora Charms Outlet
Jimmy Choo Outlet
Air Max 90
Air Max
Louboutin Shoes
Air Max 90
Blue Tint Yeezy
Goyard Handbags
Adidas Yeezy
Pandora
Moncler Outlet
Soccer Shoes
Coach Outlet
Polo Ralph Lauren Outlet
Pandora
Skechers Shoes UK
Nike Air Max
Christian Louboutin Shoes
Vans Outlet Store
Pandora
Kyrie Irving Shoes
Red Bottom Shoes
Air Max
Pandora Bracelet
Nike Outlet
Adidas Outlet
Birkenstock Shoes
Air Jordan 11
Jordans 11
Longchamp Bags
Vans
Cheap Pandora Charms
Adidas NMD
Coach Outlet Online
Adidas NMD R1
Birkenstock
Timberlad Boots For Men
Jordan 11 Red
Christian Louboutin Shoes
Adidas Shoes
Pandora Jewelry
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartośœć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

ŒŚwietne! ŒŚwietne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 50% [3 głosy]
Dobre Dobre 50% [3 głosy]
ŒŚrednie ŒŚrednie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproœś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

04 Aug : 15:17

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

04 Aug : 03:23

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

01 Aug : 03:33

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

01 Aug : 03:01

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
pandora rings true religion jeans for women [url=http://www.sw
arovskis.us.com/][
b]swarovs

25 May : 04:28

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Viêp3;t Bis chuyên cung câl9;p cal9;c samn phâmm mal9;y văn phol8;ng như mal9;y in canon, may in hp,

28 Apr : 22:57

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
.

11 Apr : 17:46

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
these forums are just amazing when ever i need custom dissertation writers support i always found it here with great writeups in the most professinal man

08 Apr : 12:45

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
trung tâm đi&#7879;n l&#7841;nh bách khoa 247 s&#7917;a ch&#7919;a , b&#7843;o dư&#7905;ng , l&#7855;p đ&#7863;t , n&#7841;p gas đi&#7873;u hòa t&

07 Mar : 07:43

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
nike shoes fitflop shoes [url=http://www.pa
ndorajewelryscharm
s.us.com/][b]pando
ra jewel

07 Mar : 05:57

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Copyright ERES S.I. & " Sendela Design a33; 2003-2013 - "Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy"
Reprodukcja bez zezwolenia zabroniona.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. website monitoring services