Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy - Hobby dla każdego


     
Strona Główna | Artykuły i Schematy | Tutoriale | Pliki do pobrania | Szukaj | Forum | Mapa Serwisu | Zobacz nas na YouTube!
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły i Schematy
Elektronika
Elementy
Audio
Auto
Alarmy
Dla domu
Komputer
Radio
Robotyka
Telefonia
Video
Warsztat
Zabawa
Lampy elektronowe
Tutoriale
Pliki do pobrania

FAQ
Szukaj
Forum
Kontakt
O nas

Katalog Stron WWW
Mapa Serwisu
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Bob Bludgus Directeu...
you'd need to make s...
try Shabab tablets t...
you have your curtai...
If you want to play ...
which are even appro...
The tickets of low-c...
doing ponders inside...
if you are intereste...
be installed in area...
Najciekawsze tematy
Bob Bludgus Direc... [0]
you'd need to mak... [0]
try Shabab tablet... [0]
you have your cur... [0]
If you want to pl... [0]
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 12,760
Najnowszy użytkownik: dvgrthu
drukuj komentujCewki i dławiki

CEWKI I DŁAWIKI


Elementy indukcyjne tj. cewki i dławiki stosuje się w obwodach, których własności zależą od częstotliwości. Zwykle wykonane są one w postaci pewnej ilości zwojów drutu miedzianego, nawiniętego na rdzeniu magnetycznym, lub bez rdzenia. Produkuje się wiele różnych rodzajów elementów, o indukcyjności od kilku nanohenrów (nH) do dziesiątków henrów (H).

Indukcyjność jest to cecha cewki, która przeciwdziała wszelkim zmianom płynącego przez nią prądu. Mechanizm ten wynika z działania siły elektromotorycznej (SEM) indukcji w cewce. Cewka o indukcyjności 1 H daje siłę elektromotoryczną 1 V, jeżeli prąd przepływający zmienia się z prędkością 1 A/s (1 H = 1 Vs/A).

Oto kilka przykładów zastosowania cewek, lub dławików:

Filtry strojone (obwody rezonansowe). Służą do wybierania, lub tłumienia pewnych częstotliwości. Do tego potrzebne są cewki o wysokiej wartości Q (dobroci) i dobrej stabilności. Cewki takie na ogół nawinięte są bez rdzenia, albo mają rdzeń karbonylkowy lub ferrytowy - często ze szczeliną powietrzną. Popularne są również cewki toroidalne, cewki o regulowanej indukcyjności, ekranowane lub bez ekranu.

Filtry RFI (przeciwzakłóceniowe). Służą do tłumienia niepożądanych sygnałów w.cz. (zakłóceń). Cewka taka powinna mieć wysoką impedancję w dużym zakresie częstotliwości (niska dobroć Q), Nadają się tu cewki z rdzeniami ferrytowymi. Przy małych prądach często stosuje się rdzenie toroidalne, które mają obwód magnetyczny zamknięty i małe pole rozproszenia. Przy wyższych prądach wprowadza się szczelinę, albo stosuje się rdzeń z otwartym obwodem magnetycznym, np. pręt ferrytowy.

Filtrowanie prądu stałego i magazynowanie energii. W impulsowych zasilaczach sieciowych stosuje się dławiki do filtracji zakłóceń o wysokich częstotliwościach, a w przetwornikach DC/DC - do magazynowania energii. W takich przypadkach ważne jest, aby cewka dobrze pracowała przy dużej składowej stałej bez nasycenia rdzenia. W tych zastosowaniach najczęściej stosuje się rdzenie ferrytowe.

Cewki przedstawiają dla prądu zmiennego oporność zależną od częstotliwości, która nazywa się reaktancją i oporność dla prądu stałego, która jest w istocie rezystancją zastosowanego drutu. Reaktancję indukcyjną XL oblicza się ze wzoru:

 

Reaktancja indukcyjna


gdzie omega, f - częstotliwość

Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną rezystancji i reaktancji

 

Impedancja


Ażeby było łatwiej zrozumieć cewką jako element obwodu elektrycznego, możemy zastosować uproszczony schemat zastępczy:

 

Schemat zastępczy cewki


gdzie:
L - indukcyjność,
RS - rezystancja szeregowa (rezystancja drutu + pozostałe straty w drucie i rdzeniu),
CL - pojemność własna cewki np. pojemność między warstwami uzwojeń, zwana też pojemnością upłynnościową, pasożytniczą albo rozproszoną.

Dobroć Q (ang. Quality), jest stosunkiem reaktancji cewki do rezystancji szeregowej. Niższa rezystancja daje wyższą dobroć i filtry mają wówczas większe nachylenie zbocza.

 

Q = XL / RS


Pojemność własna cewki CL wraz z indukcyjnością tworzy obwód rezonansowy. Częstotliwość takiego obwodu nazywana jest częstotliwością rezonansu własnego SRF. Pojemność własna może stwarzać problemy przy wyższych częstotliwościach, o ile nie uwzględni się jej przy obliczeniach. Częstotliwość przy pomiarze dobroci powinna wynosić nie więcej niż 1/10 tej częstotliwości.

Obliczanie cewek bez rdzenia

Interesująca może być dla nas energia magazynowana w cewce. Można ją wyliczyć ze wzoru:

 

W = 1/2 x L x I2


gdzie: W - energia w J, L - indukcyjność cewki, I- prąd przepływający przez cewkę.

Zanim przejdziemy do obliczania cewki należy stwierdzić, że również prosty odcinek przewodu posiada indukcyjność. Powinno się zwrócić na to szczególnie uwagę, gdy mamy do czynienia z wysokimi częstotliwościami. Dlatego wyprowadzenia elementów powinny być jak najkrótsze, np. przy szeregowym połączeniu z kondensatorem. W przeciwnym razie może powstać odwód drgający.

Wzór na indukcyjność przewodu jest następujący:

 

Wzór na indukcyjność przewodu


Mając długość przewodu l i średnicę d w cm, indukcyjność otrzymamy w uH (mikroHenrach). Współczynnik x zależny jest od częstotliwości i kształtu. Prosty drut i wysoka daje x = 1, niska częstotliwość x = 0,75. Jeśli drut zostanie zgięty, to indukcyjność będzie mniejsza. Krąg jednozwojowy ma x = 2,45 przy częstotliwościach wysokich, i 2,20 - przy niskich, a kwadrat odpowiednio 2,85 i 2,60.

Jeżeli chce się zwiększyć indukcyjność, to można otoczyć przewodnikiem materiał magnetyczny np. w postaci ferrytu, lub nawinąć wiele zwojów spiralnie. W tym drugim przypadku, drut jest w prawdzie zwinięty, ale efekt wzajemnego oddziaływania zwojów będzie duży (indukcyjność wzajemna zwojów). Indukcyjność cewki wzrasta proporcjonalnie z kwadratem liczby zwojów w cewce.

Indukcyjność cewki powietrznej jednowarstwowej można obliczyć ze wzoru:

 

Indukcyjność cewki powietrznej jednowarstwowej


gdzie: długość cewki l i średnica d w cm, n - liczba zwojów, L - indukcyjność cewki w uH (mikroHenrach). Najwyższą wartość dobroci otrzyma się wówczas, gdy długość cewki jest 2 do 2,5 raza większa niż jej średnica, średnica cewki powinna być 5 razy większa niż średnica drutu.  

Indukcyjność cewki powietrznej wielowarstwowej oblicza się wg wzoru:

 

Indukcyjność cewki powietrznej wielowarstwowej


gdzie: d - średnia wartość średnicy, a - grubość uzwojenia wzdłuż promienia (wszystko w cm). L - indukcyjność w uH (mikroHenrach).

Dla cewek drukowanych, które wykonuje się na laminowanych płytkach drukowanych o grubości folii 35 um (mikrometrów), indukcyjność oblicza się wg następującego wzoru:

 

L = nDm(nK1 + K2)


gdzie:
L - indukcyjność w uH (mikroHenrach)
n - liczba zwojów
Dm = c + d - średnica cewki w cm, (patrz rysunek poniżej)
K1 stała, odczytywana z wykresu:

 

współczynnik K1


K1 stała, odczytywana z wykresu:

 

współczynnik K2


Przy innym wykonaniu cewki niż okrągła, nawinięta spiralnie, do wyliczenia średnicy obliczeniowej Dm możemy zastosować przybliżone wzory przeliczeniowe:

 

przybliżone wzory przeliczeniowe


Przykład: cewka drukowana o d1 = d2 = 0,5mm, grubość warstwy miedzianej 35 um (mikrometra), 14 zwojów i d = 10mm. Obliczenie indukcyjności:
Dla c = n(d1+d2 = 14mm otrzymuje się Dm = 14 + 10 = 24 mm
Dla c/Dm = 14/24 = 0,58 otrzymuje się K1 = 9,2x10-3
Dla (d1+d2)/d1 = 2 otrzymuje się K2 = 3,5x10-3
Z czego obliczamy końcowy wynik:
L = 14 x 2,4 ( 14 x 9,2 x 10-3 + 3,5 x 10-3 ) = 4,45 uH (mikroHenra).

Cewki z rdzeniem W celu zwiększenia indukcyjności, jak już wcześniej wspomniano, można zastosować rdzeń z materiału ferromagnetycznego. Najczęściej spotykanymi materiałami są ferryty proszek żelazny (żelazo karbonylkowe). Są one określane jako miękkie materiały magnetyczne tzn., że w chwili zaniku pola elektromagnetycznego zanika duża część ich strumienia magnetycznego. Przeciwieństwem są twarde materiały magnetyczne, tzn. takie, które stosuje się np. na magnesy stałe.

Ferryt jest ceramicznym, mikrokrystalicznym materiałem, składającym się z malutkich kryształków tlenku żelaza (Fe2O3) i domieszek metali. Najczęściej spotykanymi kombinacjami jest mangan-cynk (MnZn) i nikiel-cynk (NiZn).

Ferryty manganowo-cynkowe mają najwyższą przenikalność (ui) i indukcję nasycenia strumienia (BS), podczas gdy ferryty niklowo-cynkowe, mają wyższą rezystancję (niższe straty) i nadają się najlepiej dla częstotliwości powyżej 1 MHz.

Zalety ferrytów to: bardzo wysoka przenikalność (ui 100-10000), niskie straty i możliwość pracy na wysokich częstotliwościach, wada - niska indukcja nasycenia (Bs<0,5T). Oznacza to, że ferryty bardzo łatwo się nasycają i trzeba tym pamiętać, kiedy ma się do czynienia ze znacznymi składowymi stałymi prądu. Aby przeciwdziałać temu, należy używać rdzeni ferrytowych z otwartym obwodem magnetycznym np. w postaci pręta, lub wprowadzić szczelinę powietrzną do obwodu magnetycznego.

Rdzenie ferrytowe stosuje się do cewek na wysokie częstotliwości, w filtrach przeciwzakłóceniowych (RFI) i transformatorach zasilaczy pracujących do 1MHz. Produkowane są jako toroidy, rdzenie kubkowe, rdzenie z kształtkami RM, C i E, koraliki, pręty gwintowane, bloki, itd.

Rdzenie proszkowe - jak sama nazwa wskazuje - składają się ze sproszkowanego żelaza, w którym cząsteczki są izolowane od siebie nawzajem, np. przez utlenienie powierzchni. Po dodaniu środka wiążącego, materiał prasuje się dla uzyskania właściwego kształtu i wygrzewa w piecu.

Największą zaletą rdzeni proszkowych w porównaniu z ferrytami jest fakt, że wytrzymują one wysokie prądy płynące w uzwojeniu, indukcja nasycenia (BS) jest ok. 1,5T. Są one także stabilne temperaturowo i mają wysoką dobroć, wytrzymują również wysokie częstotliwości. Poważną ich wadą jest niska przenikalność (ui = 2 - 90). jest to wynikiem istnienia dużej liczby małych szczelin powietrznych pomiędzy cząsteczkami żelaza, co powoduje, że łączna szczelina będzie bardzo duża.

Rdzenie proszkowe stosowane są przede wszystkim do filtracji prądu stałego i zmiennego o niskiej częstotliwości (50 Hz). Używa się ich również jako dławików do magazynowania energii w stabilizatorach impulsowych, filtrach i przy dopasowywaniu impedancji przy wysokich częstotliwościach. Rdzenia te produkuje się przede wszystkim jako toroidalne.

Rdzeni z blach stalowych używa się prawie wyłącznie do wykonywania transformatorów sieciowych, w których straty (powodowane przez indukowane prądy wirowe) są tak duże, że praktycznie nie można ich używać do częstotliwości powyżej 1 kHz.

Przy konstruowaniu cewek z rdzeniami ferromagnetycznymi potrzebna jest pewna wiedza o magnetyzmie. Zaczniemy więc od podstaw teorii magnetyzmu.

Pole magnetyczne

Kiedy prąd przepływa przez cewkę, która jest nawinięta na rdzeniu, to powstaje siła magnetomotoryczna (mmf), która powoduje powstanie strumienia magnetycznego w rdzeniu. Wielkość tego strumienia zależy od reluktancji rdzenia (Rm). Reluktancję można przyrównać do "rezystancji magnetycznej" (analogicznie z prawem Ohma U = I x R).

 

siła magnetomotoryczna


Jednostką siły magnetoelektrycznej jest Amperozwój, ale wyraża się ją w A, ponieważ zwój jest bezwymiarowy. Czasami używa się angielskiego określenia At (Ampereturns). Jednostką strumienia magnetycznego jest 1 Weber (Wb).

Jeśli odniesie się siłę magnetomotoryczną do skutecznej wartości długości linii magnetycznej (le) w metrach, to otrzyma się natężenie pola magnetycznego w A/m (albo At/m)

 

H = N x I / le


Natężenie pola magnetycznego jest więc równe iloczynowi liczby zwojów i prądu, podzielonemu przez skuteczną wartość długości drogi strumienia. Należy zauważyć, że wartość skuteczna nie jest równa fizycznej długości rdzenia.

Gęstość strumienia B - zwana też indukcją - jest to strumień podzielony przez skuteczną powierzchnię magnetyczną.

 

Gęstość strumienia


Gęstość strumienia B ma jednostkę Tesla (T). 1T = 1Wb/m2.

Krzywa histerezy

 

Krzywa histerezy


Pętla B/H pokazuje zależność gęstości strumienia B materiału od natężenia pola magnetycznego H. W materiale ferromagnetycznym w stanie spoczynku domeny magnetyczne sę nieuporządkowane, przypadkowo ułożone w różnych kierunkach. W sumie ich działania magnetyczne kompensują się. Kiedy wprowadzone zostaje zewnętrzne pole magnetyczne, molekularne domeny magnetyczne zwrócą się w takim kierunku, aby był on identyczny ze strumieniem magnetycznym. Im wyższe jest natężenia pola magnetycznego H, tym więcej domen magnetycznych zostaje w ten sposób zwróconych. Kiedy wszystkie cząsteczki, czyli domeny magnetyczne zostaną skierowane w tym samym kierunku, materiał wejdzie w stan nasycenia BS i nie można już osiągnąć większej indukcji (gęstości strumienia), nawet, gdy dodatkowo powiększy się natężenia pola magnetycznego H. Kiedy zmniejszamy natężenie pola magnetycznego, to krzywa magnesowania nie wraca poprzednią drogą, ponieważ część domen magnetycznych nie wraca do swojego poprzedniego położenia. Kiedy natężenie pola magnetycznego jest równe zeru (H=0), to w dalszym ciągu istnieje pewien strumień w materiale. Ta gęstość strumienia nazywana jest remanencją magnetyczną Br. W celu wyzerowania strumienia rdzenia wymagany jest strumień skierowany w przeciwnym kierunku. To natężenia strumienia magnetycznego, które potrzebne jest do tego celu, zwane jest natężeniem koercji Hc.

Przenikalność magnetyczna
Poniżej podany jest wzór na zależność indukcji B i natężenia pola magnetycznego H:

 

zależność indukcji B i natężenia pola magnetycznego H


Gdzie u (mi) jest przenikalnością magnetyczną i można ja porównać do "przewodności magnetycznej". W przedstawieniu graficznym, przenikalność jest to nachylenie krzywej histerezy. Przenikalność jest szeroką definicją i w zasadzie równa jest u0 x ur, gdzie u0 jest przenikalnością próżni, a ur przenikalnością względną w stosunku do u0. Np. ur=100 oznacza, że przenikalność materiału jest 100 razy większa, niż przenikalność próżni. Wzór ten można również zapisać jaki:

 

zależność indukcji B i natężenia pola magnetycznego H


Przenikalność próżni jest równa Przenikalność próżni

W zamkniętym obwodzie magnetycznym, takim jak toroid, ur nazywa się przenikalnością początkową (albo przenikalnością toroidu utor). Ona ma właściwą wartość tylko przy niskiej gęstości strumienia (B<0,1mT).

W obwodzie magnetycznym ze szczeliną powietrzną, ur nazywa się przenikalnością skuteczną ue. Ze względu na fakt, że przenikalność materiału nie jest liniowa w funkcji Bi H (krzywa histerezy), mówi się również o innych rodzajach przenikalności.

Przenikalność amplitudowa (ua), to jest przenikalność określana dla przypadku, kiedy prąd przepływający przez cewkę, jest wyłącznie prądem przemiennym. Już przy kilku mT, może być duża odchyłka w stosunku do ur. Jest ona największa w pobliżu połowy indukcji nasycenia Bs, gdzie może ona być 2-3 razy większa. Przenikalność zmienia się w zależności od natężenia pola.

Przenikalność rewersyjna (inkrementalna) występuje wówczas, kiedy występuje składowa stała i zmienna prądu - np. w cewce filtru zasilacza. W tym wypadku przenikalność zmienia się w zależność od natężenia pola magnetycznego. Rdzeń żelazny powoduje, że przenikalność wzrasta do 10000 A/m podczas gdy ferryty, już przy kilkuset A/m, wchodzą w stan nasycenia i tracą przenikalność.

Obliczenia cewki z rdzeniem Aby w prosty sposób można były obliczyć rdzeń, podaje się w danych technicznych skuteczne wymiary magnetyczne , które określane są jako: skuteczna długość le, skuteczna powierzchnia Ae, skuteczna objętość Ve. O ile rdzeń nie jest toroidalny, podaje się wymiary podaje się wymiary dla toroidu o analogicznych właściwościach. Suma Ie/Ae nazywana jest współczynnikiem rdzenia (współczynnikiem kształtu).

Aby wyliczyć indukcyjność, korzysta się z następującego wzoru:

 

indukcyjność


Aby uprościć obliczenia, wyciąga się często przenikalności i współczynnik rdzenia i podaje współczynnik AL

 

współczynik AL


więc:

 

L = n2 x AL


Przykład: Potrzebna jest cewka 100uH, rdzeń posiada wartość AL=800nH/n2. Rozwiązanie:

 

ilość zwojów
ilość zwojów


Pamiętać należy o podaniu L w nH o ile AL jest podana w nH/n2.

Pręty ferrytowe używa się nie tylko jako rdzenie antenowe, ale równie często jako rdzenie w cewkach w.cz. i w cewkach filtrów przeciwzakłóceniowych. Mają one otwarty obwód magnetyczny, co powoduje, ze przez cewki mogą płynąć duże prądy bez nasycenia rdzenia.

Indukcja (gęstość strumienia) w rdzeniu
Ważne jest wyliczenie wartości indukcji B w rdzeniu, aby uniknąć wejścia w nasycenie. Jeżeli rdzeń jest nasycony, ma przenikalność równą 1 i indukcyjność cewki jest taka sama, jakby to była cewka powietrzna. Oprócz tego występują duże straty, które zamieniają się na ciepło, szczególnie przy wysokich częstotliwościach. Indukcję można obliczyć na kilka sposobów. Jeden z nich to wyliczyć najpierw natężenie pola H ze wzoru:

 

H = n x I / Ie


a następnie wyliczyć indukcję ze wzoru:

 

Indukcja B


Indukcję B otrzymuje się w Teslach. O ile jest to czysty prąd stały, można używać następującego wzoru:

 

Indukcja B


gdzie: L - indukcyjność, I - prąd, n - liczba zwojów, Ae - powierzchnia skuteczna. Dla niefiltrowanego dwupołówkowego prostowanego prądu, obowiązuje wzór:

 

Indukcja B


gdzie: Ueff - wartość skuteczna napięcia pulsującego, f - częstotliwość. Często mamy do czynienia z napięciem o pewnej pulsacji. Indukcję można wówczas obliczyć dokładnie, albo, przy zaakceptowaniu wartości nieco zawyżonej, można przyjąć sumę wartości szczytowej i składowej stałej.

Przy prądzie zmiennym sinusoidalnym stosuje się wzór:

 

Indukcja B


gdzie: Ueff - wartość skuteczna napięcia.

Dla przebiegu prostokątnego wzór przybierze postać:

 

Indukcja B


gdzie: U - jest napięciem szczytowym.

Wydzielanie ciepła
W aplikacjach powyżej 100 kHz, nasycenie ni jest tak wielkim problemem jak wydzielanie ciepła. Druty na cewkach grzeją się zarówno od składowej stałej, jak i zmiennej prądu, podczas gdy rdzeń grzeje się jedynie od prądu zmiennego. Następujące wartości maksymalne indukcji (dla prądu zmiennego) mogą służyć jako orientacyjne, zarówno dla ferrytów, jak i rdzeni karbonylkowych:

 

Częstotliwość [MHz] 0,1 1 7 14 21 28
Indukcja max. [mT] 50 15 6 4,5 4 3


W aplikacjach, gdzie występuje prąd stały ze składową zmienną, np. w cewkach filtru zasilacza, mamy pomijalnie małe straty, o ile całkowita gęstość strumienia nie przekracza 200 mT dla większości ferrytów, i 500 mT dla rdzeni proszkowych.

Zależność od temperatury
Przenikalność ferrytu albo rdzenia proszkowego zależy silnie od temperatury. Generalnie przenikalność wzrasta aż do pewnej temperatury (punkt Curie), gdzie gwałtownie spada.

Współczynnik temperaturowy podaje zmianę przenikalności na K w określonym zakresie temperaturowym. Zmianę indukcji w funkcji zmiany temperatury można wyliczyć z następującego wzoru:

 

Indukcja B


Ze wzrostem temperatur wzrastają również straty. Kiedy przenikalność wzrasta, mamy wyższą gęstość strumienia, a przez to też. wyższe straty histerezy. Poza tym, ze wzrostem temperatury zmniejsza się rezystancja właściwa, co powoduje, że straty na prądy wirowe wzrastają.

Jednostki magnetyczne
Na zakończenie, ze względu, że w różnych katalogach stosuje się inne (nie podstawowe) jednostki magnetyczne warto wiedzieć jak się je przelicza.

 • Siła magnetomotoryczna

  1 G (gilbert) = 1,257 A
  1 A = 0,796 G
 • Strumień magnetyczny

  1 M (maxwell) = 10-8 Wb
  1 Wb = 108 M
 • Natężenie pola magnetycznego

  1 Oe (oersted) = 79,6 A/m
  1 A/m = 1,257 x 10-2 Oe
 • Indukcja (gęstość strumienia)

  1 G (gauss) = 10-4 T
  1 T = 104 GKod barwny
Obecnie bezproblemowo są już dostępne miniaturowe dławiki osiowe. W wielu zastosowaniach nie warto męczyć się nad własnoręcznym wykonywaniem cewek, a znacznie lepiej jest zastosować dławik o określonej indukcyjności. Podobnie jak na rezystorach, do oznaczania parametrów dławików, zastosowano kod paskowy.
Warto zapoznać się z tym sposobem kodowania; szczególnie gdy przyjdzie nam szybko odnaleźć dławik o określonej indukcyjności w pudełku z setką innych luźnych dławików.

Zacznijmy więc od standardowej tabelki, którą najlepiej jest zawsze mieć pod ręką. Po pewnym czasie sami zapamiętacie tą tabelkę i ściągawka nie będzie wam już potrzebna.

 

\ Cyfry znaczące Mnożnik Tolerancja
srebrny
złoty
czarny
brązowy
czerwony
pomarańczowy
żółty
zielony
niebieski
fioletowy
szary
biały
brak
-
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
x10 nH
x100 nH
x1 uH
x10 uH
x100 uH
x1 mH
x10 mH
x100 mH
x1 H
x10 H
x100 H
x1000 H
-
10%
5%
-
1%
2%
-
-
0,5%
0,25%
0,1%
-
-
20%
 


Kodowanie dławików charakteryzuje się umieszczeniem czterech kolorowych pasków na zewnętrznej warstwie epoksydowej.

 

Kod barwny


Pierwszy pasek oznacza zgodnie z powyższą tabelą pierwszą liczbę znaczącą. Drugi pasek oznacza drugą liczbę znaczącą. Trzeci pasek jest mnożnikiem. Czwarty pasek oznacza tolerancję indukcyjności znamionowej. Jeżeli mamy dławik tylko z trzema paskami to traktujemy go podobnie, a brak czwartego paska oznacza tolerancję 20%. Dla przykładu dławik oznaczony: brązowy-czerwony-czarny-srebny oznacza 12 uH i tolerancję 10%.

Jeżeli kolory pasków są słabo czytelne lub nie można określić, który pasek jest pierwszy a który ostatni, nie przejmuj się, w takich przypadkach pomoże znajomość szeregów E - większość dławików dostępna jest o wartościach indukcyjności z szeregu E12 (red. tak samo jak dla rezystorów). Odczytaj wartość indukcyjności takiego dławika i sprawdź czy taki dławik istnieje w danym szeregu. Jeżeli nie występuje w danym szeregu oczytana przez nasz wartość - znaczy to, że należy odczytać go w odwrotnej kolejności.

 


Copyright (c) 2003-2005 ERES S.I.
Literatura: P.Horowitz W.Hill "Sztuka elektroniki", A.Janeczek "Konstrukcje krótkofalarskie", Katalog ELFA49brbr


Komentarze
#1 | gnoyek dnia 19.11.2006 10:31:24
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
W akapicie:
Indukcyjność cewki powietrznej jednowarstwowej
pisze ze indukcyjnosc jest podana w miliHenrach, powinno byc mikroHenrachOczko
#2 | Robert5 dnia 29.11.2006 22:13:42
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Witam , W tym temacie tak informacyjnie można wspomnieć o Transduktorze - Wzmacniaczu Magnetycznym .
Nazwa nic nie mówi a jest to dławik który posiada rdzeń z nakrzemionej blachy transformatorowej lub specjalnego stopu żelazoniklowego nazywanego permalojem.
Najprostrzy transduktor składa się z :
1.Obwodu roboczego (nie komplikując jest to cewka) w którom jest włączony szeregowo odbiornik - obwód przyłączony jest do źródła napięcia przemiennego .
2. Obwódu magnesującego ( też jest to cewka ) który jest zasilany ze źródła prądu stałego którego wartość można regulawać za pomocą rezystora regulacyjnego .
Zasada pracy -- reaktancję cewki z rdzeniem( obwodu roboczego )
można regulować w określonym zakresie zmieniając nasycenie rdzenia. Które jest realizowane za pomocą stałego prądu magnesującego , który płynie przez uzwojenie magnesujące .
Otrzymujemy w ten sposub dławik nasycany zwany - transduktorem.
Transduktor posiada wadę , która polega na tym że strumień magnetyczny indukuje się w uzwojeniu magnesującym zmienną siłę elektromotoryczną która jest zwierana poprzez małą rezystancję wewnętrzną źródła prądu stałego do masy co powoduje że płynie prąd przemienny o dużym natężeniu powodujący niepożądane straty mocy .
#3 | miroo dnia 03.02.2012 20:23:01
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Może ktoś by wreszcie poprawił tą jednostkę bo wprowadzacie ludzi w błąd!
#4 | JACKFIRE666 dnia 07.02.2012 05:05:02
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Jak wygląda sprawa z rodzajem materiału na zwoje? zazwyczaj zwoje są wykonane z miedzi, interesuje mnie jednak informacja na temat taki. posiadam cewki 12 zwojowe z rdzeniem około 20mm długości, całośc jest sprawna i doskonale sprawdza sie w swoim przeznaczeniu. Lecz czy jeżeli zamienie zwoje miedziane np na srebrne, czy złote lub nawet aluminiowe to czy cewka utraci na swej mocy, zyska lub wgl stanie sie inna specyfikacją???

Jak ma sie cewka od strony zwojów, mamy tu ilość, średnice , długość itp ale nic o materiale z jakiego one są i dlaczego z miedzi? bo jest tania i sprawdza sie jako przewodnik czy inne mają gorsze właściwości?
#5 | scott154 dnia 04.08.2017 15:50:58
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#6 | scott154 dnia 08.08.2017 06:02:47
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#7 | scott154 dnia 12.08.2017 00:37:12
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#8 | scott154 dnia 25.08.2017 15:37:30
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Nike Huarache pas cher What you put onto Huarache Nike blanche explains ones style and in Huarache Nike noir addition figure. Boots including Huarache 5 zero upwards boots, rentals Nike Huarache femmes , sandals resorts in jamaica nouvelle Nike Huarache , sports footwear plus much Air Huarache solde more have already been favored Nike Air force 1 Huarache involving youngsters as Huarache noir et blanc well seeing that grown ups. Air Huarache paris Get the best footwear for Nike Air Huarache blanc do the Nike Huarache 2013 job in addition to common situations Nike Huarache ultramarine in the working Nike Air Huarache blanche day.Skechers running shoe Nike Air Huarache og are a great gifts Nike Air max Huarache hybrid doable to be Nike Air flight Huarache og given for a near Huarache light og to and expensive kinds. It's Nike Huarache free light possible you'll walk extended Nike Huarache femme pas cher distances lacking an situation. The way Air Huarache noire in which Nike Huarache pour femme you a will be Nike Huarache premium performing non-stop since you move, taking Nike Air Huarache light ultramarine care through the shoes Nike Air Huarache 2 and also receiving the Nike Air Huarache pas chere correct length chaussures Huarache Nike and width is Nike Huarache magenta critical.Ladies enjoy to get together squat Nike Huarache up boot footwear in Nike Huarache 2 order to collection using Huarache instagram skirts and Huarache femmes also skinny jeans specifically Nike Air Huarache mid through the entire winter weather. Jogging acheter Huarache shoes, work out Nike Air Huarache 90 shoes or boots and also jogging Nike Air Huarache taille sneakers might be achat Nike Huarache vital component of the Huarache bleu particular exercising and body diet Air Huarache homme sessions. Both males and Huarache noir females Nike Air flight Huarache include various variety of Nike Huarache toute noir shoes or boots because of Nike Air Huarache turquoise their way of living Huarache leopard along with measures. Online has got Huarache beige made Nike Huarache gris available people a multitude of shoes along Nike Huarache blanc with shoes to buy Nike Air Huarache original and Nike Huarache fille place upon. Value stands out as the Nike Air Huarache prix key of your Nike Huarache id buys. You can get web Air Huarache grise stores which Nike Air Huarache provide shows to produce the requested chaussures Air Huarache goods in free Huarache two or three business days.Shoes shoes Nike Huarache jd get nicely with all Nike Air Huarache Run chaussures clothing and Nike Air Huarache international could be simply used throughout Nike Huarache boutique summer seasons or even chaussures Huarache cold months of winter without Nike Huarache the need chaussure Huarache Nike of challenges. You Huarache noir et rose need different boots or shoes with Air Huarache noir regard to office along with Huarache og 2017 periods. Fantastic fitting footwear Nike Air Huarache light pas cher with superior Nike Huarache rouge assist with your total Nike Air Huarache chaussures 12 inches provide Air Huarache og you with uncomfortableness comfort and make Nike Huarache free Run 2012 sure you're quiet at Nike id Huarache merely regarding every feet.Multiple Air Huarache blanc would make Nike Huarache noir et rose show up with one of Nike Huarache paris a kind layouts and Nike Air Huarache rouge brand-new kinds of boots or shoes. Nike Huarache homme When Nike Huarache taille buying pumps you will enjoy a number Nike Huarache Run of Air Nike Huarache solutions nonetheless you will find distinct aspects NikeAir Huarache to Air Huarache femme maintain from the this means you Huarache og do not are afflicted by basket Huarache annoying bulimia or Nike Air Huarache light ultramarine og some other 12 inches challenges.Replacing Huarache light the first boots with Nike Air Huarache Run amazingly slim plancher is Nike Air Huarache bleu larger Huarache 4 to avoid ft . concerns. You Huarache free Run are able to stroll your Nike Air Huarache retro strategy to chaussure Air Huarache trim plus healthy and balanced Nike Huarache violet calf muscles, thighs Nike Huarache chaussures and also over-all feet primarily current Huarache noir femme shoes styles. Nike Huarache free Run pas cher Scientific technology is taking part throughout developing Nike Air Huarache beige all hottest kind of Huarache acheter shoes and boots basket Nike Huarache sneakers and even Nike Huarache light og far more.Females have Nike Huarache beige a challenging moment going for walks about Huarache Run in significant Air max Huarache pumps and also selecting the Nike Huarache solde corresponding shoes making use Huarache vintage of their altering huarrache blanche outfits. It is Huarache enfant in reality safer to figure out the Nike Huarache usa categories Nike Air force Huarache go the particular ramp with podium and Huarache chaussures also stilettos however Nike Air Huarache homme in common lifestyle it is Nike Huarache 1991 actually unbearable practical experience.Wellness Huarache chaussure with the Nike Huarache light ultramarine ft may very well be the Huarache 2017 best missed boutique Nike Huarache section in the entire Nike Air Huarache og retro shape the place manage Huarache Air max as well as other Huarache bordeaux portions are generally pointed out. Preserve Nike Air Huarache Run pas cher yourself coming Huarache Nike chaussures from paying significant specialized medical bills Nike Huarache prix by Air Huarache light seeking the good kind Nike Air zoom Huarache of skechers running shoe. Position or Nike Huarache safari maybe wandering with regards Nike Air Huarache light to won't be Nike Huarache agassi therefore frenzied or even distressing Nike Huarache Run pas cher for those who have Air flight Huarache satisfied foot.If you Air Huarache Nike are seeking a superb Nike Huarache marron little bit of puma sneaker the chaussure Nike Air Huarache puma company Huarache montante boots and shoes that seriously Nike Huarache noir et bleu isn't purely fashionable additionally stylish, Nike Air Huarache 1991 and also offer finest Nike Huarache 3 comfort and ease, Huarache Nike pas cher thereupon switch immediately for you Huarache usa to on-line Huarache pas cher shoes boots and shoes Air Huarache Run stores. With these merchants you can Nike Air Huarache solde reveal massive style within Nike Air Huarache safari just shoes boots and Nike Huarache leopard shoes. As Nike Air Huarache noir well as, in those outlets, you could discover numerous unparalleled deals within the several models use Puma footwear. You could decide on footwear in to serious mix off colorations, peerless and good quality shoes primary along with high-gloss overlays within fashion along with measurement. To be able to realization using, The puma company shoes and boots collect this kind of timbre in order to satisfy your every need to have.
#9 | scott154 dnia 07.09.2017 06:46:46
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Studies show which a Huarache Nike noir more Nike Air Huarache blanche elevated men get more jobs Nike Huarache taille done achievement for Air Huarache blanc their jobs along with command the regard chaussures Huarache with the co-workers. Huarache Nike pas cher Also, it is a Nike Huarache premium common view Nike Air Huarache taille that many ladies uncover Huarache 2017 taller guys to be more Huarache Air max sexy, good looking. Even though there Huarache acheter are number Nike Air flight Huarache og of conditions to Nike Huarache Run pas cher this particular popular majority, people typically Nike Air flight Huarache notice that Huarache vintage incorporating his or her elevation Nike Huarache 2 assist them to a fantastic Nike Huarache free light degree around Nike Huarache violet gaining this attraction of the people Nike Huarache rouge about. Perfectly logical Nike Air Huarache 2 , men and women Nike Huarache femmes almost all desire to search tall. Nike Huarache usa Although strategies Huarache 4 including height work outs, Nike Huarache safari acquiring good diet plans or Air Huarache noir even arm or boutique Nike Huarache leg stretching out surgical treatment in many Nike Huarache cases are resorted Huarache chaussures to enhance peak but Air Huarache solde also in most Nike Huarache chaussures cases final results are usually Huarache instagram considerably unsatisfactory. Nevertheless, you Nike Air Huarache original will find there's analyzed Nike Air Huarache light pas cher approach to maximize nouvelle Nike Huarache someone's elevation good Air Huarache femme manners shoe pick up. Shoe lift Huarache Run wearers really feel lot Nike Huarache beige more assured relating to Huarache Nike blanche beauty in addition Huarache noir to acceptability within Nike Air Huarache the consumer. Boot raises, Huarache pas cher also called level walkfit shoe Nike Air Huarache mid inserts tackle troubles connected with comfort Huarache 5 and NikeAir Huarache ease and ergonomics each. Secret boot lifting Nike Air Huarache 90 are recommended basket Huarache at present simply because Huarache chaussure assistance to appearance a more Huarache og elevated normally. There chaussure Air Huarache aren't the same as shoe Nike Air zoom Huarache lifts which come for all Air Huarache paris those type of event Nike Air force 1 Huarache just like intended for Nike Huarache homme formal Air max Huarache function, marriages, fantastic appearance plus Nike Huarache light og informal put on. Air Huarache homme The actual running shoe pulls are meant Nike Huarache noir et rose to supply Huarache montante the length a lift plus Nike Air Huarache Run a manner that it free Huarache is certainly not observable. Nike Huarache free Run 2012 Even though some are generally Nike Huarache prix variable wide Nike id Huarache shoe inserts which is often Nike Huarache toute noir placed straight into just about Huarache femmes any Huarache beige boots and shoes, escalator shoes are Huarache bordeaux individualized sneakers which Huarache free Run may have any built-in secret Nike Huarache gris your back heel Huarache noir et blanc to increase the peak. What's Nike Air Huarache Run pas cher important in cases like this Nike Huarache is to become Huarache og 2017 elevator footwear coming from Nike Air Huarache chaussures trustworthy businesses. Huarache noir et rose It is better to get started huarrache blanche with a brand name Nike Huarache paris and beneficial Nike Huarache Run buckskin high quality as Nike Air Huarache homme substandard product can damage Nike Air Huarache international the toes in addition to foot. Nike Huarache jd You will Huarache light og need to look into the Nike Air Huarache prix normal instep of Nike Huarache femme pas cher your shoe elevate make certain Nike Air Huarache bleu which it provides right vertebrae Nike Huarache solde positioning. Shoe raises are basket Nike Huarache simple to employ Huarache enfant and is particularly Nike Air Huarache og the most effective and affordable strategy to Nike Huarache leopard maximize the peak Huarache bleu and increase level Air Nike Huarache of confidence. Numerous Nike Air force Huarache well-known stars have worn these kinds Nike Huarache light ultramarine of top walkfit Nike Air Huarache retro shoe inserts in Nike Huarache boutique a sophisticated way. Elevator shoes or boots Nike Air Huarache beige staying Nike Huarache 3 extremely constrained concerning pattern, dimension Nike Air Huarache og retro as well as model discovering Nike Huarache fille the right shoe raise Huarache light is a huge pain. Moreover Nike Air Huarache pas chere , the Nike Air Huarache solde cost of an elevator Air Huarache noire footwear is very costly for many Nike Huarache marron people. With running shoe pick chaussures Air Huarache up Air Huarache light it's not necessary to Huarache leopard obtain people old fashioned Nike Huarache ultramarine escalator boots and shoes. Boot lifting Nike Huarache free Run pas cher also are much Nike Huarache pas cher cheaper as compared to a Nike Air Huarache Run chaussures lift sneakers Air flight Huarache and so are smartly designed to Nike Huarache agassi fit in every shoes Air Huarache og and boots. And chaussure Nike Air Huarache some boot lifts are fashioned Nike Huarache 2013 specifically for high Nike Air Huarache 1991 top footwear some are Nike Air Huarache light in particular generated Huarache usa for small prime shoes or Nike Huarache blanc boots. To stop virtually chaussure Huarache Nike any challenges while using Nike Air Huarache blanc the products you must buy Nike Huarache pour femme the right kind Huarache noir femme of boot elevate for Nike Huarache magenta your particular type of shoes. Appropriate Nike Air Huarache noir measurements shoes and boots chaussures Huarache Nike assures greatest Nike Huarache 1991 convenience as well as excellent overall Nike Air max Huarache hybrid performance. On-line ad Nike Air Huarache safari providers similar to Air Huarache grise Raise Guides tend to be Nike Huarache id well-liked for top quality Nike Air Huarache turquoise height-boosting lifting and acheter Huarache also insoles. Made up of excellent Air Huarache Nike supplies Nike Huarache noir et bleu they are long-lasting plus go Nike Air Huarache light ultramarine on for a very Air Huarache Run long time. Now say Nike Air Huarache rouge goodbye to the times achat Nike Huarache if you want to contend Huarache Nike chaussures with the actual Nike Air Huarache light ultramarine og problem with as a very few inches reduced.
#10 | scott154 dnia 07.09.2017 22:46:50
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
As Nike Air flight Huarache og the next wind storm sluggishly steadies Nike Huarache 3 , gals everywhere you go Nike Huarache noir et bleu close Huarache Nike blanche up their particular winter wellies acheter Huarache as well as shoes Huarache bleu or boots as Nike Air Huarache mid well as move in the Nike Huarache taille shiny course. Regardless of whether you Nike Air Huarache taille desire open-toed boots Huarache acheter with your tootsies Nike Huarache homme as well as Air Huarache grise select a cute slipper, Nike Huarache pour femme get rid of this spring/summer time Huarache 4 of year with a'colorful shoe.'Every Nike Huarache light ultramarine lady need Nike Huarache solde to be nicely pre-loaded with Huarache beige a great deal of Huarache Nike chaussures demonstrate halting possibilities together Nike Air Huarache light pas cher with a Nike Huarache safari tremendous degree of energetic and radiant models Nike Air Huarache bleu there chaussures Huarache isn't a lack of Huarache chaussure scene-stealers. Transforming this focus toward Nike Air Huarache turquoise your own tootsies is Air Huarache light a straightforward along with low-key Nike Air Huarache international way to changeover straight into Nike Air Huarache og retro springtime. There Nike Huarache 1991 is little help you basket Huarache get high-steppin' towards the hotter temperature Nike Air Huarache prix like'colorful boots and Huarache femmes shoes.'In this particular Nike Huarache agassi footwear-focused feature, now we have completed Nike Huarache premium up'colorful shoes'that particularly hot Nike Huarache 2013 to help trot Nike id Huarache !Those looking Nike Huarache chaussures to walk out in mode, without worrying Nike Huarache about fascination Huarache og , consider the'Vans Aleeda Air Huarache paris T shoe'on to get measurements. These easy-going Nike Huarache femmes , stand-out Huarache free Run apartments direct the present oxford Nike Air Huarache original boot trend observed within Air flight Huarache the prefers of Alexa Chung Nike Air Huarache Run pas cher , Kate Moss, and Sienna Air Huarache solde Callier. These somewhat standard Huarache noir rentals attract both relaxed and Air Huarache Nike funky market. nouvelle Nike Huarache These kind of menswear-inspired plancher Nike Huarache prix may be tougher within a Nike Huarache paris gown in case Air Huarache noire proved helpful involved Nike Air Huarache beige with it perfectly in Nike Air zoom Huarache essence captivating.The hardwood foundation, which usually Nike Huarache free Run 2012 constantly generally Huarache 5 seems to make Huarache pas cher your heart race, is usually a spg Huarache montante vital. Regardless of Nike Huarache toute noir whether you similar to Nike Air Huarache solde them strappy and also high chaussures Huarache Nike ; you needn't Nike Air Huarache be timid and show your Nike Air Huarache 1991 current satisfaction with Nike Huarache free Run pas cher regard to plus chaussure Nike Air Huarache sports activity these kind NikeAir Huarache of multi-colored D&G Huarache noir femme types.'Why restrict you to ultimately Nike Huarache magenta only 1 coloring? Nike Air Huarache Run These spunky, energetic flip Nike Huarache ultramarine flops through Dolce in addition to Gabbana Nike Air Huarache safari come loaded Nike Air flight Huarache with superb multi-colored synthetic Nike Huarache usa leather and also a 5 Nike Huarache fille various I inch heel.Have a basket Nike Huarache new Air Huarache og baseball inside these'Anglomania and girl Dragon Huarache bordeaux Ball simply by Vivienne Westwood Huarache instagram shoes and boots.'The Nike Air Huarache Run chaussures English designer, famous for achat Nike Huarache delivering punk rock as well Nike Air Huarache light ultramarine og as brand new tide Huarache enfant towards the runway, Nike Huarache violet Westwood enjoys the girl edgy Nike Huarache 2 models. The actual Nike Huarache boutique creator possesses connected chaussure Air Huarache by using B razil Huarache usa custom Melissa to Nike Air Huarache retro make these to you immediately decorative knocks Huarache og 2017 out which make Nike Huarache beige an experienced yet irreverent Nike Air Huarache og record. Made from Huarache Run plastic, this white sneaker Nike Huarache jd will have people to be Air max Huarache the bell on Nike Huarache id the soccer ball. A chaussure Huarache Nike boot in addition incorporates Air Nike Huarache a completely removable Huarache Air max baseball to become worn boutique Nike Huarache out within the shoe or perhaps Air Huarache homme down.Medallion maven, Tory Burch Air Huarache Run could possibly be Nike Huarache blanc renowned for your ex intelligent along Nike Huarache Run with streamlined Nike Huarache light og apartments, however these tropical grayscale sand Nike Air Huarache pas chere wedges certainly are Nike Huarache free light a considerably dressier Nike Huarache gris pattern on the Us custom made. Huarache noir et blanc Using a Nike Huarache noir et rose volume of planting season running shoe Nike Air force 1 Huarache designs to choose Nike Huarache leopard from; go large Huarache vintage as well as strong Nike Huarache marron using these'embellished wedges. The details in Nike Huarache Run pas cher addition to decoration will Air Huarache noir probably get into character Air Huarache blanc almost any planting season Huarache Nike noir frock. This incredible routine Nike Air Huarache chaussures and cozy wrist strap Nike Air Huarache light help to make these Huarache 2017 kind of wedges an Nike Air Huarache blanche exquisite huarrache blanche accent the springtime current wardrobe.A Huarache Nike pas cher vogue leader for years, Calvin Huarache light og Klein provides guide the Nike Air max Huarache hybrid fashion group together with free Huarache his merely plus captivating designs. Nike Huarache rouge A Remini multi-colored Nike Air Huarache 2 heels'don't run-a-way Nike Air Huarache homme too far faraway from Calvin Nike Air Huarache blanc Klein's pattern aesthetic. Within the Nike Huarache nature regarding planting season Nike Air Huarache light ultramarine complete a classy assertion Nike Huarache pas cher with one of these household Nike Air force Huarache leather program Nike Air Huarache noir booties. Complete with a Nike Huarache femme pas cher purposeful back-zipper these Huarache chaussures types of purple and returning Air Huarache femme booties make the Huarache light perfect accessory for your current wardrobe.Flaunt your Nike Air Huarache rouge flavor for your array chaussures Air Huarache with these'Joan Nike Air Huarache 90 & Donald 'Felicita' stiletto'pumps.'Channel Skittles by Huarache noir et rose using these Huarache leopard elegant stilettos. The particular boot features a invisible system sole which is made from lizard-embossed synthetic leather. All these sexy, bright colored pumping systems are a sure way to give a a little sophisticated style for the ensemble. The bright colouring along with 5 inch heel will have you walking on rainbows. An excellent focus grabber, these hot footwear is a must have object for the spring chooses.View extra Could Shoes or boots through Including.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartośœć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

ŒŚwietne! ŒŚwietne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 50% [3 głosy]
Dobre Dobre 50% [3 głosy]
ŒŚrednie ŒŚrednie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproœś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

11 Nov : 20:12

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Create folders, tag faxes and store them in the cloud or on your device. This link Spannend und lustvoll knistern die neuen Storys voller Erotik und Leidensc

11 Nov : 20:12

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Oil Paint Effect Turning your photos into oil paints. http://downloadgta
sanandreas.me
Employees have free access to their messages and schedule requests.

01 Nov : 20:50

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Doc Scan HD - Scanner to Scan PDF, Print, Fax, Email, and Upload to Cloud Storages for iPad. downloadthingsplea
se.top
Some players think that our new version

27 Oct : 03:43

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Alpinestars is Air VaporMax release date usually [url=http://www.va
pormaxflyknit.us/c
omme-des-garcons-n
ike-vapormax_280.h
tm

26 Oct : 22:51

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
It Vapor Air 2 has Nike Vapor Air Max shoes some [url=http:/

24 Oct : 04:40

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Military Nike Air Vapor advantage womens apparel [url=http://www.va
pormaxflyknit.us/f
ederer-nike-vapor_
577.html]fede

23 Oct : 17:39

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
As outlined Nike Vapor Air Nike Vapor 40 by quite a [url=http://www.

10 Oct : 02:38

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
By touch - Touch to highlight the scan area you want to extract the text. http://downloadrig
htnow.top
Travel guides for day trip destinations close to Madrid.

10 Oct : 02:35

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
The application is developed by the market leader INTERSOG based on the work and in tight collaboration with Professor and bestselling author Dr.http://download
onlinefree.top The password can be chang

09 Oct : 16:51

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
This look these http://www.2017max
90.fr/air-max-96_2
15.html
days is dependant [url=http://www.20
17max90.fr/nouvell
e-air-max_614.html
][b]h

Copyright ERES S.I. & " Sendela Design a33; 2003-2013 - "Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy"
Reprodukcja bez zezwolenia zabroniona.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. website monitoring services