Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy - Hobby dla każdego


     
Strona Główna | Artykuły i Schematy | Tutoriale | Pliki do pobrania | Szukaj | Forum | Mapa Serwisu | Zobacz nas na YouTube!
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły i Schematy
Elektronika
Elementy
Audio
Auto
Alarmy
Dla domu
Komputer
Radio
Robotyka
Telefonia
Video
Warsztat
Zabawa
Lampy elektronowe
Tutoriale
Pliki do pobrania

FAQ
Szukaj
Forum
Kontakt
O nas

Katalog Stron WWW
Mapa Serwisu
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
feel running shoe sa...
ways to begin the wo...
How does wooden floo...
inexpensive men's an...
the Adidas NMD is on...
adidas originals sho...
Adidas' vision for t...
nike outlet on the web
Nike Air Max 270 Arr...
nike absolutely free...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 12,808
Najnowszy użytkownik: adamZet
drukuj komentujTransformatory

Transformatory


Transformator jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z reguły wartościach, lecz takiej samej częstotliwości. Zmiana ta odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego.

Podstawową właściwością transformatora jest więc możliwość zmiany wartość napięcia i prądu w obwodzie prądu przemiennego. Obecnie potrzeba takiej zmiany występuje zarówno w obwodzie prądu przemiennego zarówno w energetyce, m.in. przy przesyłaniu i rozdzielaniu energii elektrycznej, jak też w zakładach przemysłowych i wielu urządzeniach powszechnego użytku (np. zasilacz z regulowanym napięciem, radioodbiornik itp.). Z tego wynika konieczność produkowania ogromnej liczby różnorodnych transformatorów.

Ze względu na zastosowanie transformatory można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 1. Transformatory energetyczne - stosowane przy przesyłaniu i rozdzielaniu energii elektrycznej (zwane też transformatorami mocy)
 2. Transformatory małej mocy - stosowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych w automatyce, łączności, teletechnice.
 3. Transformatory specjalne budowane dla różnych celów specjalnych, np. przekładniki pomiarowe, transformatory spawalnicze, probiercze, piecowe, prostownikowe, bezpieczeństwa itd.

Najistotniejsze funkcje spełniają transformatory energetyczne. To dzięki nim energia elektryczna stała się bardziej dostępna, gdyż umożliwiły one przesyłanie dużych energii na wielkie odległości przy jak najmniejszych stratach. Konieczność stosowania transformatorów przy przesyłaniu energii wynika stąd, że tę samą moc pozorną S można przesłać liniami energetycznymi przy małym napięciu U1 i dużym prądzie I1 lub przy dużym napięciu U2 i małym prądzie I2. Wynika to z zależności:

S = U1I1 = U2I2


Generatory w elektrowniach wytwarzają energię elektryczną o napięciu nie przekraczającym 25 kV przy prądzie rzędu tysięcy amperów. Przesyłanie energii o takich parametrach byłoby związane z ogromnymi stratami, gdyż straty energii w linii są tym większe im większy przepływa przez nią prąd, dlatego też konieczne jest zmniejszenie prądu. Służy do tego transformator, który zmniejszając prąd jednocześnie podwyższa napięcie (transformator podwyższający). Natomiast w miejscu, gdzie są dołączone odbiorniki, należy obniżyć napięcie (zainstalować transformator obniżający), gdyż odbiorniki mają zawsze napięcia znamionowe mniejsze od napięć przesyłowych.

Transformatory są stosowane nie tylko w energetyce zawodowej, lecz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zmiany wartości napięcia lub prądu w obwodach prądu przemiennego.

Z różnorodności zastosowań transformatorów wynika bardzo duży zakres mocy obecnie produkowanych jednostek. Największe na świecie transformatory energetyczne są budowane na moce rzędu 1 GVA i napięcia setek kilowoltów, najmniejsze zaś - stosowane w układach elektronicznych - na moc poniżej 1 VA i napięcia kilku woltów. Taka różnorodność zastosowań transformatorów oraz zakresu ich mocy i napięć pociąga za sobą różnorodność konstrukcji, jednak zasada ich działania jest zawsze taka sama.


 • Zasada działania transformatora

Każdy transformator składa się z trzech podstawowych elementów:

 • uzwojenia pierwotnego (zasilanego),
 • uzwojenia wtórnego (odbiorczego),
 • rdzenia ferromagnetycznego, na którym są umieszczone oba uzwojenia (w specjalnych zastosowaniach stosuje się transformatory bez rdzenia, tzw. transformatory powietrzne).
zasada działania


Uzwojenie pierwotne i wtórne stanowią obwody elektryczne transformatora, a rdzeń jest obwodem magnetycznym. Uzwojenia nie są ze sobą połączone elektrycznie, a tylko sprzęgnięte strumieniem magnetycznym przenikającym rdzeń. Dzięki istnieniu obwodu magnetycznego, prawie cały strumień jest sprzęgnięty z obydwoma uzwojeniami transformatora. Niekiedy (bardzo rzadko) stosuje się transformatory bez rdzenia.

W zasadzie działania transformatora wykorzystano szczególny przypadek zjawiska indukcji elektromagnetycznej - indukowanie napięcia w układzie nieruchomym.

Uzwojenie pierwotne jest zasilane ze źródła napięcia sinusoidalnego. Pod wpływem napięcia zasilającego w uzwojeniu pierwotnym płynie prąd przemienny (sinusoidalny) wywołując przepływ strumienia magnetycznego. Pod wpływem tego przepływu powstaje przemienny strumień magnetyczny, Znaczna część tego strumienia zamyka się przez rdzeń, a niewielka część zamyka się przez powietrze i jest skojarzona tylko z uzwojeniem pierwotnym (strumień rozproszony pierwotny). Strumień główny sprzęgając się z uzwojeniem wtórnym i uzwojeniem pierwotnym indukuje w tych uzwojeniach siły elektromotoryczne zmieniające się tak jak strumień, a więc również sinusoidalnie.

Jeżeli do zacisków uzwojenia wtórnego przyłączymy jakikolwiek odbiornik, to w zamkniętym obwodzie tego uzwojenia popłynie prąd przemienny (sinusoidalny). Jednocześnie zmieni się wartość prądu uzwojeniu pierwotnym i strumienia wytwarzanego przez przepływ pierwotny. Prąd wtórny wytworzy swój strumień. Od chwili , gdy płyną prądy w obu uzwojeniach, strumień magnetyczny zamykający się przez rdzeń jest strumieniem wypadkowym powstałym w wyniku działania dwóch przepływów - pierwotnego i wtórnego.

W ten sposób energia elektryczna dostarczona do uzwojenia pierwotnego przy napięciu pierwotnym i prądzie pierwotnym przetwarza się w energię elektryczną wydawaną z uzwojenia wtórnego przy napięciu i prądzie wtórnym.

Jak wynika z rozważań, transformator może pracować tylko przy zasilaniu go ze źródła napięcia przemiennego, bo tylko ciągła zmienność w czasie napięć, prądów i strumieni jest podstawą do indukowania się napięcia.

Wszystkie linie przemiennego strumienia występującego w rdzeniu transformatora, sprzęgają się zarówno z uzwojeniem pierwotnym jak i uzwojeniem wtórnym. W obu uzwojeniach indukują się więc napięcia sił elektromotorycznych.

Siły elektromotoryczne zmieniają się sinusoidalnie. Wartości napięcia sił elektromotorycznych w obu uzwojeniach zależą od prędkości zmian strumienia magnetycznego, który te uzwojenia obejmuje. W każdym zwoju jednego lub drugiego uzwojenia powstaje taka sama siła elektromotoryczna, zatem wartość indukowanego napięcia w całym uzwojeniu zależy od liczby zwojów tego uzwojenia.

Oprócz podstawowego zadania (zmiana wartości napięcia i prądu), transformator może pełnić również inne funkcje:

 • Uzwojenia transformatora nie są ze sobą połączone galwanicznie, umożliwia to izolowanie od siebie obwodów elektrycznych. Jeżeli chcemy jedynie izolować od siebie pewne obwody elektryczne bez zmiany wartości napięcia i prądu, to wprowadzamy do układu transformator i jednakowej liczbie zwojów na obu uzwojeniach.
 • Transformator nie przenosi ze strony pierwotnej na wtórną składowych stałych prądu i napięcia i dlatego może służyć jako filtr do ich eliminacji, przy zachowaniu składowych przemiennych.
 • Z transformatorów można korzystać również wtedy, gdy chodzi o "dopasowanie" elementów obwodu w celu uzyskania optymalnych warunków.
 • Transformator jest czwórnikiem o pewnej impedancji. czwórnik taki można włączyć między źródło i odbiornik, np. w celu ograniczenia prądu zwarciowego. • Podstawowe określenia i wartości

Strona pierwotna transformatora jest to uzwojenie, które zasilamy ze źródła. Strona wtórna transformatora jest to uzwojenie, do którego podłączamy odbiornik.

Wszystkie wielkości odnoszące się do strony pierwotnej (zasilanej) zawsze są oznaczane ze wskaźnikiem 1 i nazywane wielkościami pierwotnymi, np.:

 • napięcie pierwotne - U1,
 • prąd pierwotny - I1,
 • liczba zwojów uzwojenia pierwotnego - N1 itd.

Wszystkie wielkości odnoszące się do uzwojenia wtórnego (odbiorczego) są oznaczane ze wskaźnikiem 2 i nazywane wielkościami wtórnymi, np.:

 • napięcie wtórne - U2,
 • prąd wtórny - I2,
 • liczba zwojów uzwojenia wtórnego - N2 itd.

Jeżeli napięcie wtórne jest wyższe od pierwotnego, taki transformator nazywamy transformatorem podwyższającym. Jeżeli napięcie wtórne jest niższe od pierwotnego, to taki transformator nazywamy obniżającym. Z tego względu niezależnie od określeń pierwotne i wtórne stosuje się określenia górne i dolne. Uzwojenie wyższego napięcia nazywa się uzwojeniem górnym, a wszystkie wielkości odnoszące się do tego uzwojenia nazywa się górnymi i oznacza je wskaźnikiem g, np.:

 • napięcie górne - Ug,
 • prąd górny - Ig,
 • liczba zwojów uzwojenia górnego - Ng itd.

Uzwojenie niższego napięcia nazywa się uzwojeniem dolnym, a wszystkie wielkości odnoszące się do tego uzwojenia nazywa się dolnym i oznacza je ze wskaźnikiem d, np.:

 • napięcie dolne - Ud,
 • prąd dolny - Id,
 • liczba zwojów uzwojenia dolnego - Nd itd.

Tak więc napięcie pierwotne może być napięciem górnym lub dolnym i odwrotnie. Nie stosuje się jednocześnie wskaźników "pierwotne i wtórne" oraz "górne i dolne".

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, literami dużymi oznacza się wartości skuteczne napięć, prądów i strumieni, a literami małymi wartości chwilowe. Wskaźnik m przy dużej literze oznacza wartość maksymalną tej wielkości.

Dla użytkownika niezmiernie istotne są wielkości znamionowe. Wszystkie wielkości znamionowe są oznaczone ze wskaźnikiem N i uwidocznione na tabliczce znamionowej. Zgodnie z P-83/E-06040 na tabliczce znamionowej transformatora podaje się:

 • nazwę lub znak wytwórni,
 • rok produkcji,
 • typ transformatora wg oznaczeń wytwórcy,
 • numer fabryczny transformatora,
 • przepisy (numer normy), wg których transformator został wykonany,
 • dopuszczalną temperaturę otoczenia,
 • moc znamionową (moc pozorną w VA lub kVA),
 • napięcie znamionowe,
 • liczbę faz,
 • napięcie zwarcia,
 • prądy znamionowe,
 • częstotliwość,
 • straty w stali (jałowe)
 • straty w miedzi przy obciążeniu znamionowym (obciążeniowe),
 • stopień ochrony,
 • rodzaj chłodzenia,
 • klasę izolacji,
 • masę całkowitą,
 • grupę połączeń dla transformatorów wielofazowych.

Tabliczki znamionowe transformatorów małych mocy zawierają znacznie mniej danych, a często dodatkowo podaje się na nich liczbę zwojów w obu uzwojeniach.

Jako moc znamionową transformatora podaje się moc pozorną SN, a nie moc czynną PN, jak np. dla silników, grzejników itp. Moc znamionowa daje informację użytkownikowi o dopuszczalnym obciążeniu. Praca przy obciążeniu większym od znamionowego powoduje nadmierne nagrzanie, mogące doprowadzić w konsekwencji do awarii. Transformator nagrzewa się głównie wskutek strat w uzwojeniach zależnych od prądu oraz strat w stali zależnych w przybliżeniu od napięcia. Parametrami miarodajnymi dla nagrzania są zatem wartości napięcia UN i prądu IN, praktycznie niezależnie od kąta przesunięcia fazowego między nimi. O nagrzaniu transformatora decyduje więc moc zależna tylko od wartości napięcia i wartości prądu, a niezależna od współczynnika mocy; mocą tą jest moc pozorna SN = UNIN

Napięcie znamionowe transformatora określa się w stanie jałowym, czyli przy prądzie obciążenia równym zeru. Jeżeli transformator nie jest obciążony, a jest zasilany z sieci o napięciu znamionowym, czyli U1 = U1N, to napięcie strony wtórnej tego transformatora w stanie jałowym będziemy nazywać napięciem znamionowym, czyli gdy I2 = 0, to U20 = U2N.

Przekładnia transformatora (zgodnie z normą) jest to stosunek napięcia górnego do napięcia dolnego mierzonych na zaciskach transformatora będącego w stanie jałowym

przekładnia


Często w odniesieniu do przekładni transformatora jest używane określenie, przekładnia napięciowa. Przekładnia jest parametrem transformatora, określającym jego zdolność do zmiany wartości napięcia. Przekładnia ma zawsze wartość większą od 1, zwykle mówi się więc: transformator podwyższający (lub obniżający) o przekładni 10. Przyjmując pewne uproszczenia możemy napisać, że:

przekładnia


Oznacza to, że stosunek napięć występujących jednocześnie na zaciskach uzwojeń transformatora w stanie jałowym jest w przybliżeniu równy stosunkowi liczb zwojów.

Aby określić przybliżoną zależność między prądami obu uzwojeń, należy skorzystać z zasady zachowania mocy. Dla uproszczenia pominiemy wszystkie straty mocy czynnej i mocy biernej, stąd:

Pg = Pd i Qg = Gd


a zatem i moce pozorne będą sobie w przybliżeniu równe

Sg = Sd


Ponieważ Sg = UgIg oraz Sd = UdId, zatem:

przekładnia


Stąd wynika następujący wniosek: W uzwojeniu wyższego napięcia płynie prąd mniejszy, a w uzwojeniu niższego napięcia - prąd większy. W transformatorze następuje więc zmiana wartości napięcia i prądu przemiennego przy stałej niezmiennej częstotliwości.


 • Podział transformatorów

Transformator sieciowy jest przykładem transformacji jednej wartości napięcia zmiennego na inną, np. 230 V na 11 V. Moc przenoszona przez transformator ulega zmniejszeniu o wartość strat. Ponieważ moc jest iloczynem wartości napięcia i natężenia prądu, więc w przykładowym transformatorze przy poborze 1 A po stronie wtórnej co najmniej 0,05 będzie przepływać po stronie pierwotnej.

Transformator jest obliczany na pewną maksymalną moc, której nie wolno przekraczać. Oznacza to, że rezystancje uzwojeń muszą być wystarczająco niskie, aby nie dawały zbyt dużych spadków napięcia. Oznacza to także, że rdzeń transformatora musi mieć wystarczającą wielkość aby nie był nasycany. Wielkość ta decyduje nie tylko o przenoszonej mocy, ale również o częstotliwości pracy. Ogólnie, im mniejsza częstotliwość przenoszona, tym większy rdzeń jest niezbędny.

Rdzeń nie może stanowić jednolitej masy, ponieważ prądy wirowe, które w takim przypadku powstają, powodują duże straty. W związku z tym używa się blach transformatorowych, które są układane w pakiet blaszek, wzajemnie od siebie odizolowanych. Są one często wycinane w formie liter E i I. Tworzą w ten sposób rdzeń EI, w którym uzwojenie umieszczone jest w środku, aby uzyskać możliwie duże pole magnetyczne.

W pewnych zastosowaniach strumień rozproszenia może być krytyczny. Dotyczy to np. wzmacniaczy Hi - Fi i urządzeń pomiarowych, w których pole indukuje przydźwięk sieci. W takich wypadkach lepszym rozwiązaniem są transformatory o rdzeniu toroidalnym, ponieważ dają one bardzo małe rozproszenie. Właściwością rdzeniu toroidalnych jest to, że prądy załączenia są większe niż w transformatorach o rdzeniu IE. Przenoszą one również, w dużo większym stopniu, zakłócenia sieciowe. Rdzenie toroidalne używane są rzadko do mocy powyżej 500 VA.

Transformatorami pełnymi nazywamy transformatory z oddzielnymi uzwojeniami pierwotnymi i wtórnymi. Posiadają one galwaniczne oddzielnie wejścia i wyjścia.

Autotransformatory mają wspólne uzwojenie pierwotne i wtórne. Dlatego ten typ transformatorów nie posiada oddzielenia galwanicznego między wejściem i wyjściem, ale może być używany zarówno do transformacji napięć w górę jak i w dół. Ze względu na "ścisłe" sprzężenie między uzwojeniami i fakt, że uzwojenie zajmuje mniej miejsca, ten typ transformatora posiada mniejsze wymiary niż porównywalny transformator dwuuzwojeniowy.

Transformator regulacyjny jest najczęściej odmianą autotransformatora, gdzie odczep uzwojenia wtórnego jest ruchomy, tak że napięcie w tym uzwojeniu można zmieniać. Jest on bardzo praktyczny w zastosowaniach laboratoryjnych, gdzie chcemy badać jak aparatura zachowuje się przy zmiennych napięciach zasilania. Transformator regulacyjny produkowany może być również w wersji dwuuzwojeniowej, czyli jako pełny transformator.

Transformator separujący jest transformatorem dwuuzwojeniowym, którego używa się do zasilania urządzeń napięciem odizolowanym od podstawowej sieci zasilającej. W laboratoriach pomiarowych stosuje się go np. tam, gdzie nie można używać uziemionych wyjść sieciowych, ponieważ wtedy otrzyma się pętlę uziemień, które mogą mieć wpływ na wynik pomiarów. Bieguny sieci mają jak wiadomo 230 V i O V w stosunku do ziemi. Uzwojenie wtórne transformatora separującego można pozostawić nieuziemione i w takim wypadku nie daje ono napięcia w stosunku do ziemi (napięcie wtórne pozostanie "pływające") To pływające napięcie zmniejsza zasadniczo ryzyko dla osób pracujących w laboratorium. Transformator może być wyposażony w ekran pomiędzy stroną pierwotną i wtórną, aby zapobiec zakłóceniom przenoszonym pojemnościowo.

Transformator bezpieczny i pośredni do celów ochronnych winny być używane, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem w urządzeniach elektrycznych i przedmiotach powszechnego użytku. Transformatory te muszą mieć zapewnioną izolację pomiędzy stroną pierwotną i wtórną, a także ograniczone napięcie wyjściowe, które może wynosić 12, 24, 42 i 115V w zależności od wymaganego zastosowania.

Transformatorem bezpiecznym nazywamy taki transformator, który posiada tzw. bezpieczne niskie napięcie pracy, najwyżej 50 V, transformator pośredni dla celów ochrony to taki, który dostarcza napięcia w zakresie pomiędzy 50 i 125 V.

Do zabawek powinno się używać tzw. transformatorów zabawkowych, które dają napięcie o wartości najwyżej 24 V i zapewniają bezpieczeństwo w przypadku nieostrożnej obsługi.

Transformator dzwonkowy to transformator przeznaczony do dzwonków drzwiowych i podobnych zastosowań. Może mieć on wartość prądu zwarciowego najwyżej 10 A, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia przewodów dzwonkowych, które mogą przenosić tylko krótkotrwałe obciążenia.

Transformatory małej częstotliwości (m.cz., akustyczne) spełniają zadania, które różnią się zasadniczo od zadań transformatorów sieciowych. Używa się ich przede wszystkim nie w celu transformatorowania wartości napięcia, ale do transformacji impedancji. Używane są do dopasowywania impedancji pomiędzy np. dwoma stopniami wzmacniacza lub też do dopasowania impedancji między wzmacniaczem i głośnikiem.

Przełożenie impedancji dokonuje się z kwadratem przekładni uzwojenia (przełożenia napięciowego), tzn. transformator z przełożeniem uzwojenia 10:1 ma przełożenie impedancji 100:1.

Transformatory małej częstotliwości do zastosowań Hi - Fi muszą przenosić cały zakres częstotliwości akustycznych 20 Hz do 20 kHz bez zmian w tłumieniu i bez większych przesunięć fazowych. Oznacza to w praktyce, że muszą one przenosić jeszcze szerszy zakres częstotliwości. Dlatego jest znacznie trudniej skonstruować i zbudować transformator małej częstotliwości, niż transformator sieciowy, który musi funkcjonować dobrze tylko przy jednej częstotliwości.

Transformator wyjściowy akustyczny jest bardzo krytycznym elementem. Obecnie znowu stało się to aktualne w związku z tendencją budowy wzmacniaczy Hi - Fi i innych przyrządów w oparciu o lampy elektronowe. Lampy powinny być obciążane optymalną impedancją wynikającą z ich charakterystyk. Chodzi tu o impedancję rzędu wielu kohm, która przy pomocy transformatora dopasowywana jest do niskiej impedancji głośnika. Ta wysoka impedancja oznacza wiele zwojów uzwojenia pierwotnego, posiadających określoną pojemność. W celu uniknięcia rezonansu, który przypada w pobliżu zakresu tonów słyszalnych, staramy się utrzymać tę pojemność na jak najniższym poziomie, poprzez nawijanie transformatora sekcjami: na przemian sekcje uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Poprawia to również stopień sprzężenia między uzwojeniami. Czasami stosuje się specjalne stopy na rdzeń, aby straty były jak najniższe.

Transformatory małych częstotliwości używa się np. w mikrofonach, w przetwornikach gramofonowych z ruchomą cewką oraz na wejściach wzmacniaczy. Również tu istnieje wymaganie dużej szerokości pasma. Szczególnie ważne jest aby transformator znajdujący się na początku łańcucha wzmacniającego był jak najlepiej zaekranowany przeciwko polu wytwarzanemu przez sieć energetyczną. Bardzo efektywne ekranowanie dają tzw. mumetale.

Transformatory modemowe zapewniają galwaniczne odseparowanie modemu od sieci telefonicznej. Zbudowane są tak, aby spełniać normy stawiane przez przepisy telekomunikacyjne. Należy zwrócić uwagę, że normy te mogą znacznie różnić się w różnych krajach. W Szwecji wystarczy np. wytrzymałość napięciowa 2,5 kV, a w innych, np. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, wymaga się 4 kV.

Transformator częstotliwości pośrednich składa się z dwóch połączonych stopni rezonansowych. Jest on skonstruowany na pewne częstotliwości pracy np. 455 kHz (AM) lub 10,7 MHz (FM), które mogą być dostrojone przy pomocy ruchomych rdzeni. Przy AM, SSB, i CW pożądane jest by pasmo było możliwie wąskie, tzn. by wartość Q była jak największą, podczas gdy transformatory dla radia FM powinny mieć szerokość pasma ok 250 kHz, dla uniknięcia zniekształceń. W tunerach Hi - Fi wymagana jest najczęściej większa szerokość pasma gdyż chcemy mieć jak najniższe zniekształcenia, podczas gdy w radiu samochodowym możemy tolerować większe zniekształcenia, dla uzyskania w zamian większej czułości i selektywności.

Transformator prądowy zwany również przekładnikiem prądowym, stosuje się do pomiaru - za pośrednictwem pola magnetycznego - natężenia prądu płynącego przez przewód. Oznacza to, że obwód przepływu prądu nie musi być przerywany dla dokonania pomiaru. Transformatorów tych używa się np. w wyłącznikach różnicowo - prądowych.


 • Budowa transformatorów małej mocy

Rdzenie transformatorów małej mocy wykonuje się z materiałów magnetycznie miękkich, które można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • blachy żelazo - krzemowe walcowane na zimno i na gorąco,
 • blachy ze stopów żelazo - niklowych lub żelazo - kobaltowych,
 • ferryty - najczęściej manganowo - cynkowe i niklowo - cynkowe.

Blachy i taśmy są produkowane o grubości od 0,1 do 0,35 mm. Ferryty (stopy niemetaliczne) są stosowane do budowy rdzeni transformatorów pracujących w szerokim zakresie częstotliwości.

Rdzenie (często nazywane magnetowodami) transformatorów małej mocy mogą mieć kształt:

 • Kwadratowy lub prostokątny - rdzenie kształtkowe
  rdzenie kształtkowe

  Blachy, z których składa się rdzenie, są dwustronnie izolowane przez pokrycie warstwą tlenków lub lakierów izolacyjnych. Po złożeniu rdzenia nakłada się na niego obejmę, która ma na celu wzmocnienie konstrukcyjne transformatora.

 • Zbliżony do prostokąta - rdzenie zwijane

  rdzenie zwijane

  Rdzenie zwijane (cięte rdzenie taśmowe) uzyskuje się zwijając taśmę magnetyczną na zasadzie sprężyny zegarowej. Rdzenie te zwija się na odpowiednich szablonach, następnie wyżarz i klei, a wreszcie przecina. Otrzymane dwie połówki rdzenia umożliwiają oddzielne nawijanie uzwojeń na korpusach, do których jest następnie wkładany rdzeń i ściskany przez obejmę i obudowę.

 • Okrągły - rdzenie ferrytowe

  rdzenie ferrytowe

  Transformatory o rdzeniach pierścieniowych (okrągłych) nie mają szczeliny, a więc rozproszenie jest bardzo małe, dzięki czemu straty są ograniczone do minimum. W transformatorach tego typu uzwojenie jest nawijane bezpośrednio na rdzeń, co wiąże się z trudnościami przy uzwajaniu.

Uzwojenia transformatorów małej mocy wykonuje się z drutu miedzianego (znaczeni rzadziej aluminiowego) o przekroju kołowym. Drut ten pokrywa się materiałami izolacyjnymi, najczęściej emalią lub coraz powszechniej stosowanymi żywicami syntetycznymi: poliestrowymi i epoksydowymi. W przypadku, gdy są wymagane małe straty w uzwojeniach, używane są druty nawojowe w izolacji: emalia-jedwab. Uzwojenia wykonuje się na nawijarkach, przez zawijanie drutu na tzw. korpus (karkas). Korpusy są wykonywane z papieru bakelizowanego, tkaniny bakelizowanej (korpusy składane) albo z tworzyw termoutwardzalnych lub termoplastycznych (korpusy prasowane). Każdą warstwę uzwojenia izoluje się (izolacja międzywarstwowa) najczęściej papierem kondensatorowym, często nasyconym impregnatem, lub ceratką izolacyjną. Uzwojenie dolne i górne również przedziela się warstwą izolacji (izolacja międzyuzwojeniowa) - może tu być stosowany również papier nasycany, ceratka lub tkanina bakelizowana czy szklana. Wykonane uzwojenie izoluje się (tzw. izolacja główna) najczęściej żywicą utwardzalną.


 • Uproszczony projekt transformatora małej mocy

Projektowanie transformatorów małej mocy sprowadza się najczęściej do doboru typu kształtki i przekroju rdzenia S oraz obliczenia liczby zwojów N i średnicy przewodów. W tym celu oprócz warunków chłodzenia trzeba znać wartość indukcji B w rdzeniu oraz gęstość prądu J w uzwojeniach. Obliczenia te nie są zbyt skomplikowane, jednak elektronicy amatorzy najczęściej posługują się obliczeniami szacunkowymi. Do tych obliczeń mogą służyć przedstawione poniżej uproszczone zależności umożliwiające wyznaczenie trzech niezbędnych i wystarczających danych do obliczenia jednofazowego transformatora powietrznego małej mocy. Obliczenia te opierają się na wzorach empirycznych i mają postać:

 • Pole przekroju rdzenia
  Pole przekroju rdzenia
 • Liczba zwojów przypadających na 1 V
  Liczba zwojów przypadających na 1 V
 • Średnica drutu nawojowego
  Średnica drutu nawojowego


 • Przykład uproszczonego projektu transformatora małej mocy

Transformator o napięciach 222/6,3/4 V ma dwa uzwojenia wtórne, jedno na napięcie 6,3 V i prąd I2 = 3 A; drugie na napięcie 4 V i prąd I3 = 1 A. Obliczyć podstawowe dane dla tego transformatora.

Łączna moc

P = 6,3 * 3 + 4 * 1 = 18,9 + 4 = 23 [VA] (przybliżenie)


Transformator pobiera z sieci moc Pin większą niż moc P, gdyż występują straty. Załóżmy, że sprawność wynosi n = 0,7 wówczas

Pin = P / n = 23 / 0,7 = 33 [VA]

Pole przekroju rdzenia liczymy ze wzoru

Pole przekroju rdzenia
SFe = 5,7 cm2 = 6 cm2 (przybliżenie)


Liczba zwojów na 1 V:

N = 45 / SFe = 45 / 6 = 7,5 [zwojów]

Pierwsze uzwojenie wtórne powinno mieć:

N2 = N * 6,3 = 7,5 * 6,3 = 48 [zwojów]

Drugie uzwojenie wtórne powinno mieć:

N3 = N * 4 = 7,5 * 4 = 30 [zwojów]

Uzwojenie pierwotne powinno mieć:

N1 = N * 220 = 7,5 * 220 = 1650 [zwojów]


Do wykonania uzwojeń dobieramy (z tablic) drut o przekrojach dostosowanych do wartości prądów w tych uzwojeniach.


Komentarze
#11 | jasony02 dnia 09.06.2018 08:33:04
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#12 | rdunne14 dnia 18.06.2018 23:19:45
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#13 | rdunne14 dnia 20.06.2018 20:19:49
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#14 | rdunne14 dnia 29.06.2018 05:33:11
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#15 | 20170823yuanyuan dnia 27.07.2018 07:00:00
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
chanyuan2018.07.27
christian louboutin outlet
coach outlet online
ugg boots
true religion outlet
suns jerseys
mbt shoes
givenchy jewelry
cazal sunglasses
michael kors outlet
ray ban sunglasses
nike shoes
clippers jerseys
pandora charms
nike air max 2015
nba jerseys
cheap nhl jerseys
mac makeup
pandora charms
polo ralph lauren
chelsea jersey
brequet wathes
canada goose outlet
cheap jordans
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion outlet
canada goose jackets
canada goose parka
michael kors
prada handbags
canada goose outlet
world cup jerseys
james harden jerseys
basketball jerseys
coach outlet online
jordan shoes
christian louboutin outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
canada goose outlet
stephen curry shoes
cartier jewelry
michael kors outlet
christian louboutin outlet
true religion outlet
fitflops sale
canada goose jackets
warriors jerseys
mulberry handbags
air jordan 4
longchamp bags
coach outlet
kings jerseys
swarovski outlet
pandora charms
jerseys from china
polo ralph lauren
canada goose outlet
ugg outlet
champion clothing
nike roshe one
audemars piguet watches
tory burch outlet
uggs outlet
coach outlet
jordan shoes
nba jerseys
true religion uk
canada goose outlet
air max 95
moncler outlet
barcelona jersey
bulls jerseys
kate spade outlet
nike roshe
harry winston jewelry
visvim shoes
pandora charms
huf clothing
coach outlet
chloe outlet
ugg boots clearance
a bathing ape
dior outlet
vans shoes
malone souliers mules
coach outlet online
bally shoes
canada goose jackets
kobe shoes
moncler outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
ferragamo outlet
mulberry handbags
jordan shoes
canada goose outlet
air max 1
true religion jeans
burberry outlet
wizards jerseys
moncler outlet
kate spade outlet
marc jacobs outlet
spurs jerseys
san antonio spurs jerseys
oakley sunglasses
ferragamo outlet
oakley sunglasses
knicks jerseys
canada goose outlet
givenchy handbags
chloe sunglassess
pandora outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet
ugg outlet
cheap jordans
adidas uk
canada goose outlet
bvlgari jewelry
coach outlet
ugg boots
oakley sunglasses
north face jackets
canada goose jackets
merrell shoes
supreme clothing
armani exchange
christian louboutin outlet
coach outlet online
kevin durant shoes
nfl jerseys wholesale
off white
canada goose outlet
toms shoes
nike factory outlet
coach canada
ralph lauren polo shirts
uggs outlet
cheap mlb jerseys
canada goose jackets
true religion jeans
burberry outlet
michael kors
fitflops sale clearance
nike store
light up shoes
canada goose outlet
cheap football shirts
ferragamo outlet
pistons jerseys
kobe 9
gucci outlet
football shirts
pandora charms
cheap jordans
salomon shoes
montblanc pens
ray ban sunglasses
adidas ultra boost
fingerlings monkey
ray ban sunglasses
pandora charms
polo outlet
canada goose jackets
coach outlet
gucci outlet
ugg outlet
polo outlet
swarovski crystal
pandora jewelry
michael kors outlet
clarks shoes
ugg outlet
air max 90
coach outlet
moncler outlet
simulation shoes
lacoste soldes
converse shoes
reebok trainers
air max 90
palladium boots
fendi handbags
kobe bryant shoes
uggs
coach outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
adidas crazy
ugg outlet
coach factory outlet
air huarache
ray ban outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
nike outlet
polo ralph lauren
cheap jordans
michael kors
nfl jersey wholesale
michael kors
longchamp handbags
manolo blahnik outlet
balmain jeans
mulberry handbags
coach outlet online
pandora charms
longchamp solde
g-star jeans
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
longchamp outlet
nike pegasus
polo outlet
celine outlet
coach outlet
coach outlet
air jordan shoes
moncler jackets
coach outlet
timberwolves jerseys
jeep shoes
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
fitflops sale clearance
michael kors handbags
air max 90
pandora jewelry
birkenstock sandals
air jordan shoes
polo ralph lauren
nike shoes
nets jerseys
true religion jeans
polo outlet
kate spade outlet
soccer jerseys
denver broncos jerseys
pandora
karen millen dresses
pandora charms
ferragamo outlet
kevin durant jerseys
supreme clothing
adidas wings
uggs outlet
michael kors handbags
ugg outlet
denver broncos jerseys
mizuno running shoes
jordan 32
isabel marant outlet
gucci outlet
nobis outlet
burberry outlet
cheap jordans
michael kors outlet
ugg outlet
bottega veneta outlet
lakers jerseys
ralph lauren polo
ugg boots clearance
nike revolution
mulberry bags
jack wolfskin
off-white
adidas nmd
fitflops sale clearance
michael kors uk
alexander mcqueen shoes
grizzlies jerseys
tory burch outlet
jordan shoes
michael kors outlet
soccer jerseys
fitflops sale
10 deep clothing
mulberry bags
uggs outlet
kate spade outlet
pandora charms
tag heuer watches
pandora charms
coach outlet
swarovski crystal
soccer shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
canada goose jackets
oakley sunglasses
ferragamo shoes
nba jerseys
alife clothing
michael kors handbags
supreme clothing
canada goose outlet
kyrie 4
michael kors
calvin klein jeans
nike presto
michael kors handbags
nhl jerseys
jazz jerseys
ugg outlet
san francisco 49ers jerseys
longchamp handbags
mulberry outlet
new balance shoes
under armour outlet
coach outlet
brequet wathes
nike air force 1
red bottom shoes
stuart weitzman shoes
polo ralph lauren
balenciaga sneakers
ugg outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
fila shoes
longchamp pliage
cheap jordans
nike air max
michael kors outlet
canada goose outlet
freshjive clothing
ugg boots clearance
true religion jeans
mishka clothing
coach outlet
scarpe mbt
belstaff jackets
ray ban sunglasses
air huarache
chrome hearts outlet
swarovski outlet
air max
uggs outlet
longchamp outlet
bcbg dresses
dsquared2 jeans
miu miu handbags
guess factory
polo ralph lauren
pandora charms
coach outlet
ferragamo outlet
kd 9
barbour jackets
pelicans jerseys
raptors jerseys
camel shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses
cheap jordans
nike store
ugg boots
gucci outlet
ugg outlet
nike tennis
coach outlet online
balenciaga sneakers
polo shirts
ralph lauren outlet
adidas nmd
golden goose sneakers
canada goose outlet
hornets jerseys
oakley sunglasses
cavaliers jerseys
oakley sunglasses
coach outlet
wellensteyn jackets
tory burch outlet
jordan shoes
uggs outlet
yeezy boost
real madrid jersey
hermes birkin
houston texans jerseys
coach factory outlet
nuggets jerseys
michael kors outlet
tory burch outlet
tods outlet
air max 97
air max 97
mont blanc pens
bape clothing
true religion jeans
jordan shoes
michael kors outlet
moncler jackets
suicoke sandals
coach outlet
chicago blackhawks jerseys
fossil watches
lakers jerseys
cheap mlb jerseys
nike store uk
coach outlet
air jordan 12
canada goose jackets
indianapolis colts jerseys
ugg outlet
nike cortez
arcteryx jacket
ralph lauren pas cher
canada goose jackets
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet
fitflops outlet
hermes belt
ed hardy clothing
canada goose coats
christian louboutin shoes
jordan shoes
true religion jeans
mulberry handbags
nhl jerseys
air jordan release dates
van cleef & arpels jewelry
ray ban sunglasses
hermes outlet
cheap jerseys
lebron james shoes
air jordan 4
ugg boots
pandora charms sale clearance
carrera sunglasses
true religion jeans
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
dansko shoes
coach outlet
tory burch outlet
saucony shoes
hawks jerseys
ralph lauren polo shirts
ubiq shoes
polo ralph lauren
nike air max 90
cheap jordans
ugg outlet
canada goose jackets
burberry outlet
michael kors outlet
futbol baratas
air max 2017
canada goose
nike revolution
coach handbags
cheap jordans
michael kors outlet
michael kors outlet
jordan shoes
michael kors handbags
michael kors outlet
polo outlet
herve leger outlet
adidas outlet
cleveland cavaliers jersey
mcm outlet
michael kors outlet
swarovski outlet
coach outlet
toms shoes
ecco shoes
prada sunglasses
celtics jerseys
fitflops
keen shoes
links of london
michael kors outlet
columbia sportswear
true religion jeans
polo ralph lauren
supra shoes
ugg boots
canada goose outlet
hermes outlet
canada goose jackets
nike outlet
christian louboutin outlet
air force 1
nike lunarglide
cheap jordans
mulberry outlet
yeezy boost
adidas outlet
michael kors outlet
basketball shoes
valentino outlet
canada goose outlet
diesel jeans
ray ban sunglasses
kd 10 elite
true religion outlet
thunder jerseys
toms shoes
magic jerseys
jordan shoes
canada goose outlet
pandora outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
lacoste polo shirts
five fingers shoes
asics shoes
coach outlet online
true religion jeans
yeezy boost 350
christian louboutin shoes
kate spade outlet
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
bucks jerseys
reebok outlet store
air max 90
ray ban sunglasses
kate spade outlet
baltimore ravens jerseys
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors outlet
kate spade outlet
76ers jerseys
fitflops
isabel marant shoes
cheap snapbacks
le coq sportif shoes
michael kors outlet
coach outlet
louboutin pas cher
coach outlet online
pacers jerseys
rockets jerseys
golden state warriors jerseys
cheap jordans
chrome hearts outlet
air jordan retro
prada shoes
undefeated clothing
birkenstock outlet
kappa clothing
ysl outlet
cheap jordans
nike free
longchamp outlet
michael kors outlet
air jordan 3
gucci handbags
michael kors outlet
polo ralph lauren
swarovski outlet
kate spade outlet
kate spade outlet
dc shoes
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
ugg outlets
coach outlet
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
y3 shoes
coach outlet
tory burch outlet
fred perry polo shirts
longchamp handbags
michael kors outlet
mavericks jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
air more uptempo
fitflops shoes
ugg outlet
uggs outlet
stussy clothing
prada outlet
coach outlet online
coach outlet
nike foamposite
adidas soccer shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
christian louboutin outlet
ferragamo shoes
nike dunks
oakley sunglasses
nike blazer pas cher
coach handbags
dolce and gabbana
furla handbags
ralph lauren polo shirts
chopard jewelry
harden shoes
adidas trainers
minnetonka outlet
heat jerseys
trailblazers jerseys
coach outlet online
tory burch outlet
cheap jordans
kate spade outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
longchamp solde
canada goose outlet
longchamp pas cher
oakley sunglasses
cheap jerseys
puma outlet
nike shoes
louboutin shoes
kevin durant shoes
true religion jeans
ugg boots
bulgari jewelry
pandora jewelry
air max uk
kate spade outlet
michael kors wallets
jimmy choo shoes
#16 | rdunne14 dnia 05.08.2018 14:42:52
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Yeezy
Kyrie Irving Shoes
Michael Kors Outlet
Pandora
Nike Outlet Store
Air Jordans
Adidas Outlet
Longchamp
Air Max
Pandora
Adidas Outlet
Pandora Charm
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Nike Air Vapormax Flyknit
Air Max 90
Coach Outlet
Skechers
Air Force 1
North Face Outlet Online
Birkenstock Sandals
Air Max 90 Pas Cher
Kate Spade Outlet Online
Ralph Lauren
Timberland Boots For Women
Birkenstock Outlet
Nike Air More Uptempo
Curry 4 Shoes
KD Shoes
Yeezy Boost 350
Jordan Space Jam 11
Pandora Rings
Lebron 15
Yeezy 350 V2 Boost
Michael Kors Canada
Pandora Jewelry
KD 10
Pandora Jewelry Official Site
Clarks Shoes
Kyrie 3 Shoes
Jordan Retro
Yeezy boost 350 v2
KD Shoes
Rihanna Puma
Jordan 11
Adidas Yeezy
James Harden shoes
Puma Shoes For Women
Pandora Outlet
Pandora Charms Outlet
Red Bottom Shoes For Women
Pandora Jewelry
Curry Shoes
Moncler
Vapor Max
NMD
Yeezys
Nike Air Max 2018
Louboutin Heels
Nike Cortez Men
Red Bottoms
Nike Shoes
Christian Louboutin
Kyrie Shoes
Birkenstock
Adidas NMD
Kyrie 3 Shoes
Vans Outlet Store
Louboutin Shoes
Soccer Cleats On Sale
Adidas Shoes
Pandora Jewelry
Ultra Boost
Longchamp Handbags
Pandora Charms
Jordan 11 GYM Red
Longchamp Outlet Sale
Blue Tint Yeezy
Yeezy
Birkenstock Shoes
Christian Louboutin Shoes
Kate Spade New York Outlet
Adidas Yeezy
Christian Louboutin Shoes
Timberlad Shoes
Ralph Lauren Outlet
Nike Outlet
Lebron James Shoes
Air Max 95
Harden vol 1
Coach Factory Outlet
Pandora Rings
Goyard
Coach Outlet
Lebron 15
Nike Huaraches
Yeezy Beluga
New Jordans 2018
Ralph Lauren Outlet
Air Max
Moncler
The North Face Jackets
Jimmy Choo Shoes
Adidas NMD
Adidas Shoes For Men
Pandora
Fenty Puma by Rihanna
Nike Air Max 2018
Vans
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Kyrie 4
Polo Ralph Lauren Outlet
#17 | rdunne14 dnia 20.08.2018 13:57:35
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Fitflop Outlet
Goyard Bags
Pandora Charms
Christian Louboutin Outlet
Nike UK
Birkenstock Sandals For Women
Nike Roshe
Adidas NMD R1
Moncler Jackets
Pandora Bracelet
Fitflop Sale Clearance
Oakley Sunglasses On Sale
Moncler
Ray Ban Sunglasses Sale
Air Jordan 11
Christian Louboutin Heels
Oakley Prescription Glasses
Moncler Outlet
Pandora Charms
Bottega Veneta
Pandora Jewelry
Ray Ban Aviator
Oakley Sunglasses Outlet
Nike Outlet
Timberland Boots
Kate Spade Outlet
Standard Issue Oakley
Pandora Bracelet Charms
Oakley Si
Cheap Nike Air Max
Pandora Jewelry Official Site
Ray Ban Aviator Sunglasses
Fitflop Shoes
Pandora
Nike Outlet
Pandora
ECCO Shoes For Men
Ray Ban Glasses
Bottega Veneta
Balenciaga Triple S
Goyard Handbags On Sale
Balenciaga Sneakers
Louboutin UK
Moncler
Moncler Outlet Online
Balenciaga Shoes
ECCO Shoes
NMD
Oakley Sunglasses
Pandora Outlet Online
Jordan Shoes
Nike Sneakers For Men
Pandora Jewelry
Jordans 11 Low
Pandora Jewelry Official Site
Yeezy Shoes
Kate Spade Purses
Christian Louboutin Outlet
Adidas Superstar
Ferragamo
Adidas Sneakers
Pandora
Fitflop Sale Clearance
Pandora Jewelry
Ray Ban Wayfarer Sunglasses
Pandora
Oakley Outlet Store
Christian Louboutin
Red Bottom Shoes
Air Max UK
Pandora Charms
Louboutin shoes
Birkenstock outlet
Valentino Outlet
Nike Outlet
Pandora Jewelry
Ray Ban Outlet Online
Ray Ban Outlet
Ralph Lauren
Pandora Jewelry
Oakley Sunglasses Wholesale
Adidas Yeezy Boost
Fitflop Shoes
Ray Ban Sunglasses
Skechers
Yeezy
Birkenstock Outlet Online
Ferragamo Belt
Ed Hardy
Yeezy
Pandora
Adidas Yeezy
Pandora Jewelry
Nike Store
Longchamp Outlet
Cheap Oakley Sunglasses
Ray Ban Sunglasses On Sale
Ray Ban Eyeglasses Cheap
Adidas UK
Pandora Jewelry
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartośœć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

ŒŚwietne! ŒŚwietne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 14% [1 głos]
Dobre Dobre 57% [4 głosy]
ŒŚrednie ŒŚrednie 14% [1 głos]
Słabe Słabe 14% [1 głos]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproœś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

20 Aug : 22:43

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

20 Aug : 20:36

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
air max 97 gold ralph lauren outlet [url=http://www.ug
gsformen.us.com/]u
ggs for men
[/

20 Aug : 17:29

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
nike air max adidas nmd womens [url=http://www.oa
kley--sunglassess.
us.com/][b]oakley sunglasse

04 Aug : 15:17

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

04 Aug : 03:23

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

01 Aug : 03:33

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

01 Aug : 03:01

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
pandora rings true religion jeans for women [url=http://www.sw
arovskis.us.com/][
b]swarovs

25 May : 04:28

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Viêp3;t Bis chuyên cung câl9;p cal9;c samn phâmm mal9;y văn phol8;ng như mal9;y in canon, may in hp,

28 Apr : 22:57

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
.

11 Apr : 17:46

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
these forums are just amazing when ever i need custom dissertation writers support i always found it here with great writeups in the most professinal man

Copyright ERES S.I. & " Sendela Design a33; 2003-2013 - "Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy"
Reprodukcja bez zezwolenia zabroniona.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. website monitoring services